Ba­klei­e­ry ty­dens sko­le­rug­by

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - CHRIS­TO VER­MAAK

Ge­weld in sko­le­sport is on­der die SWD-ver­groot­glas. Die SWD-skeids­reg­ters­ver­e­ni­ging en an­der sport­lei­ers is be­sig om in diep­te na voor­val­le van ba­klei­e­ry ty­dens rug­by­wed­stry­de op sko­le­vlak te kyk. Dit volg na­dat t­wee wed­stry­de die af­ge­lo­pe na­week as ge­volg van ba­klei­e­ry op die veld ge­staak moes word.

Die t­wee rug­by­wed­stry­de het ty­dens Lan­gen­ho­ven Gim­na­si­um en Ho­ër­skool Punt se in­ter­sko­le by­een­koms plaas­ge­vind. SWD­skeids­reg­ters het die wed­stry­de wat voor die eind­fluit­jie be­ëin­dig is, han­teer. Die ge­voel uit ver­skeie oor­de was dat die skeids­reg­ters nie die spe­lers on­der be­heer kon hou nie.

Som­mi­ge toe­skou­ers bla­meer weer die spe­lers en in­men­ging van die kant­lyn af, waar toe­skou­ers die seuns tot ge­weld sou aan­por.

Sa­ter­dag se t­wee voor­val­le was ty­dens wed­stry­de van die o.15A en o.16A-span­ne. Die o.15A-krag­me­ting is kort­ge­knip na­dat die skeids­reg­ter d­rie Gim­mies en een Punt-spe­ler met geel­kaar­te koel­kas toe ge­stuur het. Met die tel­ling 17-0 in Gim­mies se guns het hu­meu­re in so ma­te op­ge­vlam dat die wed­stryd ge­staak moes word.

Die o.16A-wed­stryd is met die tel­ling op 3122 in Gim­mies se guns, tien mi­nu­te voor die ein­de ge­staak. Toe die ba­klei­e­ry in die o.16A­wed­stryd uit­breek het ou­ers, on­der­steu­ners en af­rig­ters die spe­lers on­der be­heer pro­beer bring. Kort na me­de­leer­ders ook op die veld ge­hard­loop het om vuis­te te bal, is die eind­fluit­jie ge­blaas.

Gim­mies se sport­be­stuur­der, T­heo Fer­rei­ra, het Maan­dag aan die Oudts­hoorn Cou­rant ge­sê: “Die voor­val­le word in­tern deur die skool on­der­soek en aan­ge­spreek.”

Punt se sport­ko­ör­di­neer­der, Ma­ri­us Pel­ser, het op die­self­de dag ge­sê: “Ons het klaar ‘n ver­slag op­ge­stel oor die ba­klei­e­ry.” Pel­ser pak die skuld vier­kan­tig op die skou­ers van die skeids­reg­ters.

“Die skeids­reg­ters het geen be­heer oor die wed­stry­de ge­had nie. Hul­le het weg­ge­stap van die ba­klei­e­ry en ‘n b­lin­de oog ge­draai en nie dis­si­pli­ne toe­ge­pas nie.”

Die voor­sit­ter van die SWD-skeids­reg­ters­ver­e­ni­ging, Ja­mes S­peel­man, het Woens­dag ge­sê hul­le het Ho­ër­skool Punt se ver­slag ont­vang. “In die ver­slag word die skeids­reg­ters bla­meer.” S­peel­man het ge­sê hy voel baie sleg oor die feit dat die skeids­reg­ters bla­meer word. “Ons is nie daar om die kin­ders dis­si­pli­ne te leer nie. Ons is daar om die wed­stry­de te han­teer. Ons is in elk ge­val net ver­ant­woor­de­lik om o.19A-wed­stry­de se blaas. Ons doen sko­le ‘n guns om meer ju­ni­or span­ne se wed­stry­de te han­teer. As dit hul­le hou­ding is sal ons dit de­fi­ni­tief oor­weeg om nié ver­der ju­ni­or wed­stry­de te blaas nie.”

In­tus­sen het die pre­si­dent van SWD-rug­by, Hen­nie Baart­man, ge­sê hy eis ‘n on­der­soek op die hoog­ste vlak. “Dis on­aan­vaar­baar. SWD­sko­le­rug­by moet dié voor­val­le on­der­soek. Ek soek ‘n ver­slag oor die ge­beu­re op SWD-be­stuur se ta­fel. Ons duld nie ge­weld in sport nie. Wat nog te sê op sko­le­vlak.”

Da­ve van der Walt, se­kre­ta­ris van die E­dens­port­raad het Woens­dag ge­sê hy kan ook nie oor die voor­val­le kom­men­taar le­wer nie, aan­ge­sien hy nie oor die ag­ter­grond­in­lig­ting be­skik nie. Hy het eg­ter ge­sê: “Ons as sport­raad is ab­so­luut teen ge­weld in e­ni­ge sport­ko­de ge­kant. Dis juis hoe­kom ons jaar­liks die Ri­aan Loots-toe­ken­ning oor­han­dig aan die span wat ge­weld in sport voor­kom.”

Fo­to: Chris­to Ver­maak

Ou­ers, af­rig­ters, toe­skou­ers en spe­lers kort na ‘n sko­le­rug­by­wed­stryd weens ba­klei­e­ry vroe­ër be­ëin­dig moes word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.