Klas­si­que bes­te nog

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD -

Die uit­voe­ren­de hoof van Kuns­te On­be­perk, R­ho­dé Sny­man, is in haar nop­pies met die suk­ses van die ne­gen­de Klein Karoo Klas­si­que wat voor­ver­le­de na­week in Oudts­hoorn aan­ge­bied is. “Die ne­gen­de Klein Karoo Klas­si­que is deur die groot­ste ge­ho­re in dié fees se ge­skie­de­nis by­ge­woon,” het sy hier­die week ge­sê.

“Klas­si­que se toe­ne­men­de groei, te mid­de van die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat, dui daar­op dat die fees se lo­ja­le ge­hoor waar­de­ring vir van­jaar se toe­gank­li­ke mu­siek, gro­ter va­ri­a­sie op die pro­gram en be­kos­tig­ba­re kaart­jie­pry­se ge­had het.,”

Die suk­ses van van­jaar se Klas­si­que is vol­gens haar, daar­aan toe te skryf dat die fees op­nuut daar­in ge­slaag het om kuns­mu­siek toe­gank­lik te maak en deur ver­skei­den­heid te ken­merk. Die ver­skei­den­heid het ge­wis­sel van ki­taar tot ou­ten­tie­ke ba­rok­in­stru­men­te en van so­pra­ne tot ’n ver­kor­te o­pe­ra.

Van­jaar is die fees op een per­seel, die NG Moe­der­kerk se ter­rein, aan­ge­bied wat dit vir fees­gan­gers moont­lik ge­maak het om tus­sen uit­voe­rings te kui­er en te ont­span. ‘n Re­stau­rant is ook vir die duur van die fees by die kerk in­ge­rig.

“Ons het groot waar­de­ring vir die fi­nan­si­ë­le by­drae van ons hoof­bor­ge, die Ru­pert Mu­siekstig­ting en die S­han­ti Ni­la­ya Trust, wat ons in staat ge­stel het om kaart­jie­pry­se die­self­de as ver­le­de jaar te hou. Ons is ook dank­baar vir die on­der­steu­ning van die ATKV, die Oudts­hoorn Cou­rant,

RSG, Die Bur­ger, Hyun­dai Oudts­hoorn en Klein Karoo In­ter­na­ti­o­nal, son­der wie dié suk­ses nie moont­lik sou wees nie.” ver­tel sy.

Sny­man vra dat fees­gan­gers te­rug­voer oor Klas­si­que na in­fo@kuns­te.org.za moet s­tuur en ook nou reeds vol­gen­de jaar se da­tums moet aan­te­ken.

Die Klein Karoo Klas­si­que is vol­gen­de jaar tien jaar oud en om dit te vier is die fees ‘n dag lan­ger. Die Klas­si­que word in 2018 van­af Don­der­dag 9 tot Son­dag 12 Au­gus­tus aan­ge­bied.

Meer in­lig­ting oor Klein Karoo Klas­si­que is be­skik­baar by www.klas­si­que.co.za, of op Fa­ce­book (@K­leinKa­rooKlas­si­que), of T­wit­ter by @ kka­rook­las­si­que.

Fo­to: Han­nes Visser

Men­se het na die ATKV af­slui­tings­kon­sert ge­stroom en die kerk­ge­bou vol­ge­pak.

Fo­to met ver­gun­ning van Lu­min­co.

C­harl du P­les­sis en Zan­ta Hof­meyr met hul­le uit­voe­ring, Beet­ho­ven Tan­go.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.