Boe­re­ver­e­ni­ging skenk R12 000 aan Lau­rus

Oudtshoorn Courant - - NUUS - TISHA STEYN

Be­stuurs­le­de van die Kan­go­val­leie Boe­re­ver­e­ni­ging het Dins­dag ‘n tjek ter waar­de van R12 000 aan La­er­skool Lau­rus oor­han­dig.

Die tjek kom uit die op­brengs van die suk­ses­vol­le eer­ste Kan­go A­gri Ex­po wat op 23 Mei van­jaar op S­choe­mans­hoek ge­hou is waar­ty­dens meer as 40 uit­stal­lers hul pro­duk­te en diens­te aan boe­re kon be­kend­stel.

La­er­skool Lau­rus, met 430 leer­ders, is d­rie jaar ge­le­de as die e­nig­ste eko-skool op die dorp ge­re­gis­treer, en het in sa­me­wer­king met die Gou­rits Bi­osfeer­re­ser­vaat (GCBR) in­tus­sen ‘n wa­ter­be­spa­rings­pro­jek van sta­pel ge­stuur.

“Ons het be­sluit om ‘n sken­king aan La­er­skool Lau­rus te maak om­dat ons as boe­re so baie met hul­le in ge­meen het: ons is af­hank­lik van die na­tuur se hulp­bron­ne en by Lau­rus leer die kin­ders die waar­de van be­wa­ring van die na­tuur,” het Chris Bo­tha, voor­sit­ter van die ver­e­ni­ging ty­dens die oor­han­di­ging ge­sê. “Die kin­ders is die land­bou­ers van die toe­koms en hul­le sal moet sorg dat die land­bou­be­dryf vol­hou­baar is.

“Ons be­skou hier­die by­drae as ‘n sim­bo­lie­se saad­jie wat ons plant, wat hul­le kan laat groei tot ‘n mag­ti­ge boom wat vrug­te dra. Dit is hoe ons wil te­rug­gee aan die ge­meen­skap.”

Die geld word ge­bruik om ‘n bui­te­lug e­ko­klas­ka­mer, wat in ‘n voor­heen on­be­nut­te ruim­te in die mid­del van die skool­ge­bou in­ge­rig is, van ‘n dak te voor­sien.

Die na­tuur­klas is se­dert 2015 in ge­bruik, maar word voort­du­rend ver­be­ter.

“Die klas skep vir die kin­ders ‘n po­si­tie­we leer­om­ge­wing,” sê Ro­nel­le Huysa­men, die hoof. “Baie van die kin­ders het nie ‘n tuin by die huis nie en word nê­rens an­ders bloot­ge­stel aan ‘n na­tuur­li­ke om­ge­wing nie.”

Die na­tuur­klas sluit ‘n lo­wer­groen tuin in waar in­sek­te voor­kom en skil­paaie vry­lik rond­be­weeg. “Die kin­ders kan sien hoe die plan­te groei en hoe die na­tuur funk­si­o­neer. By die werks­ban­ke kan hul­le prak­tie­se er­va­ring op­doen en in hier­die klas kan hul­le mors son­der om raas te kry.”

‘n Wa­ter­tenk, waar­in af­loop-re­ën­wa­ter op­ge­gaar word, sal ge­bruik word vir ‘n hi­dro­po­nie­se stel­sel waar­in groen­te ge­kweek sal word. Mis­sproei­ers wat teen die dak ge­ïn­stal­leer is, sal die leer­ders op ‘n snik­he­te dag koel hou.

“Ons is af­hank­lik van die ge­meen­skap vir bor­ge en ons be­dank jul­le hart­lik vir jul­le by­drae. Ons wil graag in die toe­koms weer saam met jul­le werk,” het Huysa­men ge­sê.

As eko-skool het die skool reeds ‘n brons- en sil­wer­me­dal­je ont­vang en was in 2016 die ont­van­gers van die ge­sog­te Na­si­o­na­le Groen­vlag­toe­ken­ning. Van­jaar sal hul­le ‘n goue ser­ti­fi­kaat ont­vang, en in 2018 die In­ter­na­si­o­na­le Groen­vlag.

Die Mat­jies­ri­vier Crè­che sal ook ‘n gel­de­li­ke by­drae ont­vang.

Fo­to: Tisha Steyn

Ty­dens die oor­han­di­ging van die tjek is, van links: Chris Bo­tha (voor­sit­ter van Kan­go­val­lei Boe­re­ver­e­ni­ging), T­heo Land­man, Su­san Bo­tha (GCBR), Fran­cois de Kock, Ro­nel­le Huysa­men (skool­hoof), Hen­nie-Ed­na van Rens­burg, Da­vid Ma­lan, Ko­bus T­heron (Klein...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.