O­ne­nig­heid na ha­we­lo­ses ge­skuif word

Oudtshoorn Courant - - NUUS - LIEZL VAN NIEKERK

Die in­trek van die ha­we­lo­ses by die nu­we Oudts­hoorn S­hel­ter for the Ho­me­less het nie so glad ver­loop soos daar ge­hoop is nie.

Dié skui­ling was voor­heen die Ma­li­bong­we­skui­ling wat die huis vir mis­han­del­de vroue en kin­ders was.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het ver­le­de week be­rig dat die ha­we­lo­ses wat in V­re­de­straat ge­woon het ver­le­de Woens­dag by die nu­we skui­ling in­ge­trek het, maar dat daar steeds t­wee ge­sin­ne in die huis woon.

Vol­gens Li­z­beth Waarts, se­kre­ta­ris van die Ma­li­bong­we-be­stuur, is die ge­sin­ne nie on­wet­tig daar nie.

“Ge­ne­veve O­lie­slager en Cyn­thia Swarts het by die skui­ling vir mis­han­del­de vroue ge­werk. Cyn­thia was die huis­moe­der en Ge­ne­veve het met die pla­sings van die vroue wat in­kom ge­werk. Die an­der vrou met haar kin­ders is ‘n vrou wat uit ‘n mis­han­del­de hu­we­lik kom en het nê­rens an­ders ge­had om te gaan nie,” ver­dui­de­lik sy.

Vol­gens haar het die ge­sin­ne geen an­der heen­ko­me nie en wag hul­le steeds op die mu­ni­si­pa­li­teit om vir hul­le an­der ver­blyf te gee.

“Die be­stuur is on­ge­luk­kig oor die ver­loop van die he­le pro­ses. Daar is nooit met ons as be­stuur ge­praat oor die ver­skui­wing van die skui­ling vir mis­han­del­de vroue of waar ons ver­der in die prent­jie gaan in­pas nie. Hul­le het ook nooit ge­sê wat met die ge­sin­ne wat daar woon moet ge­beur het.”

Sy het ver­der ge­sê dat die meu­bels wat tans in die huis is, aan Ma­li­bong­we be­hoort.

“Dit is op ons boe­ke. Ons het dit ge­bruik vir die vroue en kin­ders wat mis­han­del is. Aan­ge­sien ons nie meer daar funk­si­o­neer moet ons ons meu­bels gaan haal.”

Die Oudts­hoorn Cou­rant het self ook met O­lie­slager, Swarts en Ja­co­li­ne, die mis­han­del­de vrou, ge­sels.

Vol­gens Swarts werk sy al meer as ses jaar as huis­moe­der by die skui­ling. Haar dog­ter het ge­help om die vroue wat in­kom in te te­ken en se­ker ge­maak hul­le is be­tyds by die hof of by be­ra­ders.

“Die mu­ni­si­pa­li­teit het ge­sê hul­le gaan vir ons an­der ver­blyf kry. Ons sou al uit ge­wees het. Ons het nooit ge­wei­er om te gaan nie,” het sy ge­sê.

Vol­gens Ja­co­li­ne woon sy en haar kin­ders on­ge­veer ‘n jaar daar.

“Ons het die reg­te pa­pie­re van die reg­te men­se om hier te kan woon. Ons het ge­hoor die mu­ni­si­pa­li­teit wil hok­ke en Wen­dy-hui­se langs die s­hel­ter op­rig vir ons om in te woon. Dis al waar­voor ons nee ge­sê het. My kin­ders word ge­spot by die skool en ge­sê hul­le is ber­gies. Dis nou se­dert die ha­we­lo­ses hier in ge­trek het. Dit maak my as ou­er ge­wel­dig seer om te dink waar­deur my kin­ders moet gaan. Dit is ook nie reg dat hul­le tus­sen ‘n klomp vol­was­se mans moet bly wat drink en rook nie. Ons krag was vir se­we maan­de af­ge­sny. Ons moes staat­maak op ker­se en gas vir kos­maak. Hoe maak mens kin­ders so groot? Die krag is aan­ge­ska­kel net voor die ha­we­lo­ses in­ge­trek het,” het sy ge­sê.

Op dié sta­di­um is daar 12 ha­we­lo­ses wat in die skui­ling ge­huis­ves word.

Vol­gens Mi­na Huf­ke, die nu­we huis­moe­der, vor­der die ha­we­lo­ses goed.

“Hier is ‘n nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie, I­tem­ba Hou­se of Ho­pe, wat on­der die sam­breel van die skui­ling in Ge­or­ge funk­si­o­neer, wat se­ker maak al­les ver­loop glad. Die mans en vroue woon in a­par­te ka­mers. Hul­le kry el­ke dag ge­noeg kos om te eet. Maan­dag be­gin ons met pro­gram­me om hul­le weer in die sa­me­le­wing te in­te­greer. Ons wil hul­le vaar­dig­he­de leer so­dat hul­le kan gaan werk en ook hoe om op te tree ty­dens ‘n werks­on­der­houd. Dit is al­les goed wat gaan tyd neem, maar ek weet as ons dit reg doen dan kan ons help om die ha­we­lo­ses te sta­bi­li­seer,” het sy ge­sê.

Den­nis Ng­ho­nya­ma, be­stuur­der van maat­skap­li­ke diens­te in Oudts­hoorn, het ge­sê in­dien daar ‘n ge­val van huis­hou­de­li­ke ge­weld is en ‘n per­soon moet na ‘n vei­li­ge ha­we ver­plaas word sal hul­le die per­soon na ‘n ge­fi­nan­sier­de or­ga­ni­sa­sie of skui­lings ver­plaas wat aan die reg­te ver­eis­tes vol­doen.

“Die de­par­te­ment is in die pro­ses om ‘n skui­ling vir slag­of­fers van ge­weld in Dys­sels­dorp te o­pen,” het hy ge­sê.

Vol­gens hom is hy ook be­wus daar­van dat die meu­bels in die ge­bou aan Ma­li­bong­we be­hoort en “is hul­le nie ver­plig om die meu­bels in die huis te hou nie.”

“I­tem­ba Hou­se of Ho­pe word tans deur die Ge­or­ge-skui­ling by­ge­staan om die nu­we skui­ling van ha­we­lo­ses te be­stuur. Die pro­gram­me wat by die skui­ling is, het nie ‘n af­sny­da­tum nie en ons gaan voort­du­rend aan­dag aan die pro­bleem gee. Deel van die pro­ses is om die in­wo­ners van die skui­ling weer in die sa­me­le­wing te in­te­greer.”

Regs is Mi­na Huf­ke saam met Chris­ta­bel Swartz (heel links) en Hen­dri­ka So­lo­mons (twee­de van links) saam met van die ha­we­lo­ses wat in die huis woon. Huf­ke, Swartz, So­lo­mons en Me­nis­sa T­hys­se (af­we­sig) is ver­ant­woor­de­lik vir die be­stuur van die skui­ling.

Fo­to’s: Liezl van Niekerk

Ge­ve­ne­veve O­lie­slager en haar ma, Cyn­thia Swarts, saam met Ja­co­li­ne.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.