Mu­ni­si­pa­li­teit gee stu­die­beur­se

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - CHRIS­TO VER­MAAK

Uit­ga­wes wat vir die Bur­ge­mees­ters­bal in Maart aan­ge­gaan is, is ge­dek deur die geld wat met die funk­sie in­ge­sa­mel is en ‘n to­ta­le wins van R50 382,55 is ge­toon. Die Oudts­hoorn Cou­rant het ‘n na­vraag oor die uit­ga­wes aan die mu­ni­si­pa­li­teit ge­rig na aan­lei­ding van ‘n pla­sing op die Fa­ce­book-blad O­pen­baar­ma­king in Ousdts­hoorn waar die uit­ga­wes van die bal be­vraag­te­ken is. Die pla­sing het ge­lui:

“Het die bur­ge­mees­ter die waar­heid ge­praat toe hy ge­praat het van die mas­ker­bal se uit­ga­wes: ‘son­der dat Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit ‘n hand in sy eie sak hoef te steek’?. In die Qu­ar­ter­ly Im­ple­men­ta­ti­on Re­ports sien ons die mu­ni­si­pa­li­teit het R25 823,55 be­taal.

In die ge­noem­de kwar­taal­lik­se ver­slae word die uit­ga­wes as volg ge­rap­por­teer:

Uit­lê van dans­vloer - R8 407,50 Aan­koop van mas­kers - R4 000 Eet­ge­rei en ta­fel­doe­ke en by­kom­stig­he­de - R13 416

‘n To­taal van R25 823,55.”

N­to­be­ko Mang­q­weng­q­we, woord­voer­der van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit, het die uit­ga­wes be­ves­tig, maar ge­sê, “die uit­ga­wes is ge­fi­nan­sier uit die in­kom­ste van die mas­ker­bal. Die bru­to in­kom­ste was R76 206.10.

Die mas­ker­bal is aan­ge­bied om geld in te sa­mel vir in­stan­sies wat met mis­han­del­de vroue en wees­kin­ders werk, het bur­ge­mees­ter Co­lin Syl­ves­ter ge­sê, “Ons is be­sig om in­stan­sies te i­den­ti­fi­seer, wat ons fi­nan­si­eel kan by­staan.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.