R600 000 vir stu­die­beur­se

Oudtshoorn Courant - - NEWS - CHRIS­TO VER­MAAK

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit het R600 000 be­skik­baar ge­stel om stu­den­te in 2018 met beur­se by te staan. Die ver­eis­te vir aan­soe­ke om beur­se is dat stu­den­te ‘n rig­ting in plaas­li­ke re­ge­ring aan­pak.

Met Dins­dag 29 Au­gus­tus se aan­kon­di­ging van die be­oog­de toe­ken­ning van die beur­se, het bur­ge­mees­ter Co­lan Syl­ves­ter ge­sê: “Van­dag is nie die be­gin van ‘n ven­noot­skap met jong men­se om hul te help met stu­die­gel­de nie, dit is die her­stel van die mu­ni­si­pa­li­teit se op­voed­kun­di­ge uit­rei­king na leer­ders.”

Vol­gens Syl­ves­ter word die mu­ni­si­pa­li­teit ge­kri­ti­seer dat hul­le nie fi­nan­si­eel kyk na die dorp se jong men­se nie. “Ons het ge­luis­ter en daar­om maak ons die geld be­skik­baar om jong men­se wat in Oudts­hoorn hul skool­loop­baan vol­tooi het by te staan.”

Ver­teen­woor­di­gers van ver­skeie plaas­li­ke s­ko­le het die in­lig­ting­ses­sie by­ge­woon waar Syl­ves­ter en die di­rek­teur ko­ö­pe­ra­tie­we diens­te, Re­gi­nald S­mit, hul­le in­ge­lig het wat die kri­te­ria is om in aan­mer­king te kom vir beur­se.

Die leer­ders moet plaas­lik skool­gaan en na vol­tooi­ing van stu­dies te­rug­keer na Oudts­hoorn om by die plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit, of an­der mu­ni­si­pa­li­tei­te bin­ne E­den te werk.

Beur­se sal gaan aan stu­den­te wat e­lek­tries­een si­vie­le-in­ge­ni­eurs­we­se, bou­be­heer, stads­be­plan­ning (een beurs in elk van die rig­tings) en be­hui­sing­stu­dies (twee beur­se), gaan stu­deer.

“In­dien hul­le hul stu­dies vol­tooi en by ‘n an­der fir­ma werk aan­vaar, sal ons ver­eis dat daar­die fir­ma die stu­die­gel­de aan ons te­rug­be­taal,” het Syl­ves­ter ge­sê.

Die ver­teen­woor­di­gers van s­ko­le wat die in­lig­ting­ses­sie by­ge­woon het, moet nou po­ten­si­ë­le stu­den­te i­den­ti­fi­seer.

“Die beur­se sal eers in Ja­nu­a­rie aan hul­le uit­be­taal word. “Ons wil eers swart op wit sien dat die be­guns­tig­des ma­triek met u­ni­ver­si­teits­toe­la­ting ge­slaag het.”

S­mit het by­ge­voeg dat daar van die stu­den­te ver­eis sal word om ty­dens hul u­ni­ver­si­teits­va­kan­sies by die mu­ni­si­pa­li­teit prak­tie­se on­der­vin­ding op te doen.

Syl­ves­ter het ver­dui­de­lik dat die mu­ni­si­pa­li­teit bin­ne sy fi­nan­si­ë­le ver­mo­ëns stu­den­te help. “Ons is steeds ‘n mu­ni­si­pa­li­teit in ‘n fi­nan­si­ë­le her­stel­pro­ses.”

Fo­to: Chris­to Ver­maak

Re­gi­nald S­mit (di­rek­teur ko­ö­pe­ra­tie­we diens­te) en bur­ge­mees­ter Co­lan Syl­ves­ter ty­dens Dins­dag se in­lig­ting­ses­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.