Fam­sa-gholf­dag was reu­se­suk­ses

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Fam­sa Ka­roo het op 26 Au­gus­tus ‘n suk­ses­vol­le gholf­dag, ten ba­te van maat­skap­li­ke diens­te aan kwes­ba­re ge­sin­ne, in­di­vi­due en kin­ders, ge­hou. Geld is ook vir in­stand­hou­ding en nood­saak­li­ke her­stel­werk aan die Famsa­ge­bou en -voer­tuie in­ge­sa­mel. Lu­men­rock, die maat­skap­py wat as Fam­sa Ka­roo se ou­di­teu­re op­tree, het as naam­borg op­ge­tree. Dié dag het meer as R20 000 op­ge­le­wer.

T­waalf span­ne het aan die gholf­dag deel­ge­neem. Die toer­nooi was ‘n vier­bal-al­li­an­sie met die twee hoog­ste sy­fers en is by die Oudts­hoorn­gholf­klub aan­ge­bied. Fam­sa Ka­roo is reeds deur ver­skeie spe­lers en bor­ge vir die uit­ste­ken­de re­ë­lings en ‘n heer­li­ke dag van gholf ge­luk­ge­wens. Fam­sa Ka­roo het hier­die jaar fan­tas­tie­se pry­se aan die wen­ners oor­han­dig. ‘n Ete is ook aan al­le spe­lers en hul­le ge­sin­ne aan­ge­bied. Die on­ge­loof­li­ke on­der­steu­ning van plaas­li­ke be­sig­he­de en in­stan­sies het groot­liks tot die suk­ses van die gholf­dag by­ge­dra.

Fam­sa Ka­roo be­dank daar­om graag die vol­gen­de:

• Lu­men­rock, as naam­borg, met ver­al dr. Ja­pie B­reedt, Ig van der Mer­we en S­te­ve­land Lou­is wat die dag saam met ons ge­niet het. ‘n Do­na­sie van R5 000 is van­af Lu­men­rock ont­vang.

Die 48 gholf­spe­lers wat aan die toer­nooi deel­ge­neem het.

Bor­ge:

Lu­men­rock

Tim­ber­ci­ty

Mi­les Ver­we

Ca­non

Fa­nie’s Bak­wer­ke

Watson & B­rink Ap­teek Oudts­hoorn Ford

Toyo­ta

Camp Ro­ad­hou­se & Camp Ba­ke­ry / Oudts­hoorn-Wes Han­dels­huis Le­a­der­mans

B­rie­sies Ver­voer

Ty­res & T­re­ads

Ba­ron’s Pa­la­ce

Raw­son Eien­dom­me

Sam’s Clo­thing Suid-Kaap Fi­nan­si­ë­le Diens­te Gi­de­on Ba­den­horst

N. De Vil­liers Neeth­ling Wil­ge­wan­del S­mits­win­kel

PNA Oudts­hoorn

Dr Bar­nard

Oudts­hoorn Cou­rant

Do­na­teurs:

Lu­men­rock Sur­val ATKV Har­ten­bos Oudts­hoorn Ford

Su­pa Quick

Braai­kraal

Au­to Va­let Car Wash

Raw­son Eien­dom­me S­mits­win­kel NB-Uit­ge­wers

Ber­lu­da

Ka­ru­sa

Ca­non

Ba­den­horst Slag­huis Car­mién Tee

De Ja­gers K­le­re­win­kel, Oudts­hoorn Foschi­ni Oudts­hoorn

Wilck S­par

Johni­ta Marx Ver­hu­rings

Café Brulé

Can­go Ca­ves E­sta­te

Can­go Ca­ves Zi­pli­ne

Ka­roo An­ti­ques

Klein Ka­roo In­ter­na­si­o­naal: Vleis D­ri­ving Ran­ge

Klein Ka­roo A­gri Win­kel Sig­na­tu­re Di­vi­ne Oudts­hoorn Coun­try Club

Klein Ka­roo Vaar­dig­heid­skool Gol­fers Club Ge­or­ge

H & R S­ta­ti­o­na­ry

Can­go Piz­za

Top Ge­ar

Ook ‘n spe­si­a­le woord van dank aan die Oudts­hoorn-gholf­klub vir die be­skik­baar­stel­ling van fa­si­li­tei­te.

Die gholf­spe­lers was dit eens dat die dag ‘n reu­se suk­ses was. Die fan­tas­tie­se pry­se van do­na­teurs in die a­rea het groot­liks hier­toe by­ge­dra.

Gi­de­on Ba­den­horst (regs) by die wen­ners van die Fam­sa-gholf­dag. Van links: Wi­co Lou­w­rens, Da­wid G­reeff, An­kia S­mith, D­way­ne Ven­ter enBen­nie Van Zyl.

Lu­men­rock het as naam­borg ty­dens die gholf­dag op­ge­tree. Van links: S­te­ve­land Lou­is, pro­fes­si­o­ne­le re­ken­mees­ter van Lu­men­rock Oudts­hoorn, Fran­zu Ba­den­horst, di­rek­teur van Fam­sa Ka­roo, en dr. Ja­pie B­reedt, ver­hou­ding­spe­si­a­lis van Lu­men­rock Ge­or­ge, as­ook tak­be­stuur­der van Lu­men­rock Oudts­hoorn.

Ja­co Vor­ster, borg en me­de-ei­e­naar van Camp Ro­ad­hou­se, Camp Ba­ke­ry en Oudts­hoorn-Wes Han­dels­huis, saam met An­kia S­mith, or­ga­ni­seer­der van die Fam­sa Ka­roo-gholf­dag.

Gi­de­on Ba­den­horst en Pam Pa­ge, wen­ner van lang­ste dryf vir vroue.

Die jong­ste gholf­spe­ler van die dag, Dy­lan Peet (12), was een van die prys­wen­ners.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.