E­den Goue-s­pe­le lok meer as 300 deel­ne­mers

Oudtshoorn Courant - - NEWS - CHRIS­TO VER­MAAK

Meer as 300 be­jaar­de at­le­te het Dins­dag 29 Au­gus­tus aan die E­den Goue-s­pe­le op die De Ja­ger-sport­ter­rein in Oudts­hoorn deel­ge­neem.

Span­ne van al se­we die E­den-dis­trik­te het in ver­skeie sport­ko­des en spe­le­tjies mee­ge­ding. Die dag se sport is moont­lik ge­maak deur die Wes-Kaap­se de­par­te­ment kul­tuur en sport.

Van die i­tems waar­aan deel­ge­neem is, sluit ver­skeie baan­i­tems, soos 500 m-stap, 100 m­draf, die draf en stap van lan­ger af­stan­de en af­los­i­tems in. Die eend­stap was ook baie ge­wild.

Vel­di­tems het juk­skei en spe­le­tjies op die veld in­ge­sluit.

Uit die wen­ners word nou ‘n E­den Goue-span ge­kies, wat aan die Wes-Kaap­se Goue-s­pe­le sal deel­neem.

Die E­den-span sal ge­kies word uit die vol­gen­de deel­ne­mers:

He­le­na Au­gu­las (Ge­or­ge - Gol­den Ol­dies): D­ress-up ra­ce

E­li­za­beth Jon­kers

S­wa­ne): Gooi die bal

(Oudts­hoorn

- Goue

Ly­dia Ja­cobs (Knys­na - Ver­mont): 100 m (6069)

Ma­ria Kor­kee (Hes­se­qua - Gol­den Ol­dies): 100 m (70+)

Chris­ti­na Hen­dricks (Oudts­hoorn - Goue Ou­es): 4 x 100m af­los

Cy­cil Rooi (Hes­se­qua - Ri­ver Val­ley): 100 m (60-69)

C Groot­boom (Bi­tou - Craggs): 100 m (70+) Vi­r­gi­nia M­te­we­cu (Ge­or­ge - Win­nie Ma­di­ke­ze­la Sen­trum): 200 m (60-69)

John Ke­swart (Knys­na - Ver­mont): 200 m (6069) Wil­li­am Pas­wa (Ge­or­ge - Win­nie Ma­di­ke­ze­la Sen­trum): 200 m (70+)

Ro­sie van Wyk (Knys­na - Mas­bo­ni­sa­ne): 400 m (60-69)

Sep­tem­ber A­rend­se (Kan­na­land - Zo­ar): 400 m (60-69)

Ma­ria Ta­ren­taal (Kan­na­land - Ca­litz­dorp): 800 m (60-69)

Oc­ker Le­wis (Kan­na­land - Zo­ar): 800 m (6069)

M­d­zi­mein Ga­la (Ge­or­ge - La­waai­kamp): 800 m (60-69)

Ada Both­ma (Hes­se­qua - Gol­den Ol­dies): 500 m stap (60-69)

Ce­ci­lia R­ho­de (Knys­na - Ver­mont): 500 m stap (70+)

Al­bert Jan­tjies (Oudts­hoorn - Bon­go­let­hu): 500 m stap (70+)

Ka­trie­na Jan­tjies (Kan­na­land - van Wyks­dorp): Rug­by­bal­gooi (60-69)

P­hil­lip Wit­booi (Oudts­hoorn - Swart­berg): Rug­by­bal­gooi (60-69)

C­le­menti­ne Booy­sen (Oudts­hoorn - Dys­sels­dorp): Juk­skei (60-69)

An­nie Noord­man (Ge­or­ge - Pa­calts­dorp): Juk­skei (70+)

Boy Mar­tin (Mos­sel­baai - I­lin­ge­lihle): Juk­skei (60-69)

Jan Goe­da (Mos­sel­baai - Mos­sel­baai Se­ni­ors): Juk­skei (70+)

Ju­ne Kan­ne­mey­er (Mos­sel­baai - Mos­sel­baai Se­ni­ors): Ring die stok (ge­meng)

A­ma­lia Buys (Mos­sel­baai - Ben­ton): Eend­stap.

Fo­to’s: Chris­to Ver­maak

E­re­gas­te by die E­den Goue-s­pe­le was van links: Je­an Neeth­ling (de­par­te­ment kul­tuur en sport), Jo­dy U­ri­on (de­par­te­ment kul­tuur en sport), Jo­han­na Jos­hua (Wes-Kaap­se ou­er per­so­ne fo­rum), Me­mo­ry Booy­sen (E­den-bur­ge­mees­ter), Pat Wa­ge­naar (Oudts­hoorn-raads­lid) en Da­ve van der Walt (Se­kre­ta­ris: E­den-sport­raad).

Die eend­stap het baie aan­dag ge­niet.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.