K­rie­ket­sei­soen op han­de vir SWD

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Met die Krie­ket Suid A­fri­ka (KSA) k­rie­ket­sei­soen op han­de, is van die SWD-wed­stryd­be­pa­lings as volg:

KSA Sun­foil vier dag wed­stry­de:

5 tot 8 Ok­to­ber: Ca­pe Co­bras teen Dolphins (Oudts­hoorn)

26-29 Ok­to­ber: Ca­pe Co­bras teen K­nig­hts (Oudts­hoorn)

KSA Mo­men­tum een dag wed­stryd:

27 Ja­nu­a­rie: Ca­pe Co­bras teen War­ri­ors (Oudts­hoorn Rec)

KSA Fran­chi­se a­ca­de­mies toer­nooi

Don­der­dag18 Ja­nu­a­rie tot Woens­dag 24 Ja­nu­a­rie (Oudts­hoorn Rec)

KSA pro­vin­si­a­le uit­daag­reeks vir SWD se­ni­or mans (Al­mal drie dag, so­wel as een dag)

2-5 No­vem­ber: teen (Oudts­hoorn Rec)

16-19 No­vem­ber: teen Gau­teng (Oudts­hoorn Rec)

30 No­vem­ber tot 3 De­sem­ber: teen K­waZu­lu Na­tal (Dur­ban)

4-7 Ja­nu­a­rie: teen Noord­wes (Oudts­hoorn Rec)

11-14 Ja­nu­a­rie: teen Vry­staat (Oudts­hoorn Rec)

25-28 Ja­nu­a­rie: teen Noord-Kaap: (Kim­ber­ley) 1-4 Fe­bru­a­rie: teen Na­mi­bia (Na­mi­bia) 15-18 Fe­bru­a­rie: teen Grens (Oudts­hoorn Rec)

1-4 Maart: teen Noor­de­li­kes (P­re­to­ria) 15-18 Maart: teen We­s­te­li­ke Pro­vin­sie (Kaap­stad)

Oos­te­li­ke

KSA na­si­o­na­le krie­ket we­ke

Pro­vin­sie

KSA pro­vin­si­a­le vroue kom­pe­ti­sie (SWD wed­stry­de)

21-22 Ok­to­ber: teen Oos­te­li­ke (B­ridg­ton)

18-19 No­vem­ber: teen Kei (Um­ta­ta) 20-21 Ja­nu­a­rie: teen Bo­land (Paarl) 24-25 Fe­bru­a­rie: teen Noord-Kaap (Oudts­hoorn Rec)

Pro­vin­sie

24 -25 Sep­tem­ber: A­fri­ka T20 fi­na­le (Kim­ber­ley)

26-29 Sep­tem­ber: USSA B week (Kim­ber­ley) 2-6 Ok­to­ber: USSA A week (Gau­teng) 8-10 De­sem­ber: Mul­ti T20 ge­meen­skaps­mees­ter

11-15 De­sem­ber: KSA o.13 seuns week (Oudts­hoorn Rec)

8-12 De­sem­ber: KSA o.15 seuns week (Bloem­fon­tein)

10-14 De­sem­ber: KSA o.17 seuns lan­de­li­ke week (Po­lo­kwa­ne)

10-14 De­sem­ber: KSA o.19 dog­ters week (Port E­li­za­beth)

13-17 De­sem­ber: KSA o.17 seuns week (Oos Lon­don)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.