T­ref só voor­sorg teen in­bra­ke

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HANNES VISSER

Met ‘n aan­tal in­bra­ke wat die af­ge­lo­pe na­week voor­ge­kom het, het kapt. Lou is Visser, kom­mu­ni­ka­sie be­amp­te van die Oudts­hoorn-po­li­sie, weer ‘n be­roep op in­wo­ners ge­doen om een­vou­di­ge stap­pe te neem om in­bra­ke en dief­stal te voor­kom.

“Men­se moet ont­hou dat in­bre­kers op die uit­kyk is vir per­se­le met mak­li­ke toe­gang. Deur ‘n paar ba­sie­se rig­ly­ne te volg kan in­wo­ners ‘n groot by­drae maak om dié soort mis­daad te be­kamp,” het hy hier­die week ge­sê.

Kap­tein Visser het die vol­gen­de wen­ke ver­skaf:

Maak se­ker dat ven­sters en deu­re op knip en ge­sluit is as die huis ver­laat word.

Waar­de­vol­le i­tems soos ju­we­liers­wa­re, sel­fo­ne, beur­sies en skoot­re­ke­naars moet nie na­by ven­sters ge­laat word nie. Dit ge­beur dik­wels dat die­we i­tems deur oop ven­sters s­teel om­dat dit in sig is en mak­lik by­ge­kom kan word. In som­mi­ge ge­val­le word i­tems met stuk­ke draad of stok­ke deur ‘n oop ven­ster na­der ge­trek en ge­steel.

Die­self­de geld vir i­tems wat in mo­tors ge­laat word. Sluit waar­de­vol­le i­tems in die mo­tor se kat­te­bak toe eer­der as om dit in sig op sit­plek­ke te laat.

Dief­we­ring en a­larms is die groot­ste af­skrik­mid­del en sal die ri­si­ko van ‘n in­bra­ke ver­min­der.

Maak eg­ter se­ker die dief­we­ring en vei­lig­heids­hek­ke is sterk ge­noeg en die ga­pings klein ge­noeg dat nie­mand daar­deur kan klim nie. Dief­we­ring en vei­lig­heids­hek­ke is soms sterk, maar die ra­me waar­aan hul­le vas­ge­heg is en die ma­nier waar­op hul­le vas­ge­heg is, is dik­wels swak en kan mak­lik uit­ge­breek word.

Huis­bra­ke vind nie net in die nag plaas nie en ook nie slegs wan­neer daar nie­mand tuis is nie. Sorg dus dat ven­sters toe­ge­maak en deu­re ge­sluit word, al is jy by die huis.

Goeie vriend­skap­pe en buur­man­skap kan huis­bra­ke ver­hoed. Laat be­trou­ba­re bu­re of vrien­de weet as die huis on­be­woon is so­dat hul­le ge­reeld kan kyk of al­les in or­de is, pos uit­haal en lig­te aan en af ska­kel. Huis­bra­ke word soms eers dae of we­ke na die voor­val ont­dek as in­wo­ners te­rug­keer van va­kan­sie af. Hoe gou­er die mis­daad ont­dek word hoe gou­er kan die po­li­sie op­tree.

Maak se­ker dat tuin­ge­reed­skap, le­re en e­nig- iets wat deur in­bre­kers ge­bruik kan word om ven­sters of deu­re oop te breek weg­ge­bê­re is.

S­tig buurt­wag­te wat ge­reeld met die po­li­sie ska­kel en vol­gens hul­le voor­skrif­te funk­si­o­neer.

S­tig W­hat­sApp-groe­pe tus­sen in­wo­ners van ‘n spe­si­fie­ke buurt

Woon fo­rum­ver­ga­de­rings van die po­li­sie by om in­ge­lig te wees oor po­li­sie-op­tre­des en mis­daad­pa­tro­ne.

Fo­to’s: Hannes Visser.

Tuin­ge­reed­skap en an­der ge­reed­skap wat nie weg­ge­sluit is nie word deur in­bre­kers ge­bruik om toe­gang tot deu­re en kas­te te ver­kry soos wat die ge­val by ‘n in­braak by ‘n kleu­ter­skool was.

Dit is be­lang­rik dat dief­we­ring ste­wig aan ste­wi­ge ra­me vas­ge­heg is. Ty­dens hier­die in­braak is dief­we­ring wat met hout­skroe­we aan die ven­ster­raam vas­ge­heg is mak­lik los­ge­breek en weg­ge­buig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.