T­wee­de kans om ma­triek te slaag

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Deb­bie S­chä­fer, Wes-Kaap­se mi­nis­ter vir on­der­wys, moe­dig Wes-Ka­pe­naars wat nog nie ma­triek ge­skryf het nie, aan om aan­soek te doen om hul skool­on­der­rig te vol­tooi.

“’n Groot aan­tal leer­ders kon nie hul ma­trie­k­eind­ek­sa­men skryf nie of kon glad nie hul ho­ër­skool­loop­baan vol­tooi nie. Baie van die leer­ders is nou vol­was­se­nes en wil graag hul ma­triek­ser­ti­fi­ka­te kry om ver­der te stu­deer,” het sy ge­sê.

Re­gis­tra­sie vir die 2017 Se­ni­or Ser­ti­fi­kaat, wat in Mei/Ju­nie 2018 ge­skryf sal word, o­pen op 1 Ok­to­ber en kan­di­da­te het tot 31 Ja­nu­a­rie 2018 om in te skryf.

“Ek wil graag al­le vol­was­se leer­ders, wat nie hul ma­triek­ser­ti­fi­kaat vol­tooi het nie, aan­moe­dig om vir die 2018 ek­sa­men aan­soek te doen. Die kur­ri­ku­lum is ook die­self­de as wat die gr. 12-leer­ders op skool volg.”

Die vol­gen­de leer­ders kwa­li­fi­seer om te re­gis­treer vir die se­ni­or ser­ti­fi­kaat ek­sa­mens vir vol­was­se­nes:

Vol­was­se leer­ders wat 21 jaar en ou­er is en een van die vol­gen­de het:

‘n Al­ge­me­ne on­der­wys- en op­lei­ding­ser­ti­fi­kaat vir vol­was­se ba­sie­se on­der­wys en op­lei­ding (A­bet) of

‘n Gr. 9 skool­rap­port wat ver­klaar dat jy ge­slaag het.

Vol­was­se leer­ders wat 21 jaar en ou­er is, wat reeds vak­ke vir ‘n se­ni­or ser­ti­fi­kaat ge­slaag het:

Maar nog ‘n se­ni­or ser­ti­fi­kaat kwa­li­fi­ka­sie moet vol­tooi,

Wat ‘n on­vol­tooi­de na­si­o­na­le se­ni­or ser­ti­fi­kaat het en wie se skool­ge­ba­seer­de as­ses­se­ring ver­val het.

In uit­son­der­li­ke ge­val­le kan jeug tus­sen die ou­der­dom­me van 18 tot 20 jaar, wat nie op skool is nie, by die pro­vin­si­a­le hoof van on­der­wys aan­soek doen om die ek­sa­men te skryf in­dien hul­le een van die vol­gen­de het:

‘n Al­ge­me­ne on­der­wys- en op­lei­ding­ser­ti­fi­kaat vir vol­was­se ba­sie­se on­der­wys en op­lei­ding (A­bet),

‘n Gr. 9 skool­rap­port wat ver­klaar dat jy ge­slaag het of

‘n er­ken­de e­kwi­va­len­te kwa­li­fi­ka­sie wat op NQF vlak 1 ver­kry is en twee amp­te­li­ke ta­le daar­van deel is.

NB: Kan­di­da­te in die ka­te­go­rie kan nie aan­lyn re­gis­treer nie en moet ‘n re­gis­tra­sie­vorm vol­tooi. Leer­ders kan aan­lyn op die Wes-Kaap­se on­der­wys­de­par­te­ment se web­tuis­te re­gis­treer. Gaan na op https://w­ce­don­li­ne.wes­ter­n­ca­pe. en kliek op “A­dult Ma­tric”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.