La­di­smith­ers staan op teen dwelms

Oudtshoorn Courant - - NEWS - LIEZL VAN NIEKERK

‘n Groot groep in­wo­ners van La­di­smith het ver­le­de Vry­dag ‘n op­tog na be­weer­de dwelm­hui­se in die ge­meen­skap ge­hou.

Vol­gens Da­vid Op­per­man, ‘n lid van die ko­mi­tee wat die op­tog ge­re­ël het, het sko­le, ker­ke, nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sies en le­de van die ge­meen­skap aan die op­tog deel­ge­neem.

“Ons het dit voor­af met die mu­ni­si­pa­li­teit en die po­li­sie ge­re­ël. Ons as ge­meen­skap is net reg­tig moeg vir dwelm­han­de­laars in ons dorp. Die men­se wat aan ons as ver­meen­de dwelm­han­de­laars uit­ge­wys is, is nie eers La­di­smith­ers nie. Hul­le kom on­der­meer van Kaap­stad en Oudts­hoorn.

Hul­le maak ook van die min­der­ja­ri­ges ge­bruik om die dwelms te ver­koop, want hul­le weet die kin­ders kan nie reg­tig iets oor­kom as hul­le met die dwelms ge­vang word nie.”

Die groep het me­mo­ran­dums aan die smok­ke­laars oor­han­dig.

In die me­mo­ran­dum staan on­der­meer: “Ons as die ge­meen­skap wat in­sluit sko­le, ker­ke, NGO’s en ou­ers ver­soek dat u: Ons kin­ders en jong­men­se nie ver­der moet ver­sterk in die ge­bruik van dwelms nie. As skool en ker­ke be­leef en sien ons die ver­val van ons kin­ders en dit lei tot swak pres­ta­sie, vroeë skool­ver­la­ting, dwelm­af­hank­lik­heid en ag­gres­sie by kin­ders. Ons staan ook van­dag op teen die mis­bruik van ons dog­ters, die hoë tie­ner­swan­ger­skap­pe en is ons be­wus dat van die ou­ers aan die ont­vang­kant van u as dwelm­ba­se is. Ons gaan nie ver­der ons dog­ters aan die eu­wels en mis­bruik bloot­stel nie en eis dat ou­ers wat kan be­wys het dat kin­ders by u [dwelm­ba­se] uit­hang, ‘n kri­mi­ne­le klag gaan maak.”

Op­per­man sê die po­li­sie en die mu­ni­si­pa­li­teit het in­ge­stem om har­der op te tree teen die dwelm­smou­se.

“Mees­te van die hui­se waar­uit dwelms ver­koop word is mu­ni­si­pa­le hui­se en die mu­ni­si­pa­li­teit het ge­sê dat daar ‘n re­gu­la­sie is waar­vol­gens hul­le die men­se kan uit­sit.”

Vol­gens hom het hul­le die men­se 30 dae ge­gee om ge­hoor te gee aan die me­mo­ran­dum.

“Ons be­plan dan nog ‘n gro­ter op­tog vir 4 De­sem­ber. Ons gaan La­di­smith se stra­te dwelm­vry maak. Ons moet ons kin­ders daar­teen be­skerm het.”

Ao. Jan Ce­de­r­as, woord­voer­der van die La­di­smith-po­li­sie, het ge­sê die po­li­sie het die op­tog by­ge­woon om die vei­lig­heid van die ge­meen­skap en dwelm­hui­se te ver­se­ker.

“Dwelms bly ‘n pri­o­ri­teit vir die po­li­sie om­dat dit ook ‘n groot rol in die ple­ging van mis­da­de speel. Ons vra dat die ge­meen­skap ons moet in­lig as hul­le weet van mis­da­de wat in hul­le om­ge­wing ge­pleeg word.”

Fo­to ver­skaf

Hon­der­de le­de van die La­di­smith-ge­meen­skap het ver­le­de Vry­dag aan die op­tog teen dwelms deel­ge­neem.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.