Wa­ter be­skik­baar vir swem­ga­las

Oudtshoorn Courant - - NEWS - LIEZL VAN NIE­KERK

Slegs die NA Smit-swem­bad sal die jaar oop­ge­maak word en dit sal al­leen­lik vir die ge­bruik van swem­ga­las wees.

Die eer­ste swem­ga­la be­gin mô­re (13 Oktober).

Dit is vol­gens Al­len Paul­se, die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der van die Oudts­hoorn mu­ni­si­pa­li­teit.

Die Oudts­hoorn

Cou­rant het die laas­te twee we­ke be­rig dat mi­nis­ter An­ton B­re­dell, mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring, ‘n mil­joen li­ter wa­ter na Oudts­hoorn wou laat kom om die swem­bad vir die swem­ga­la oop te maak. Paul­se sê die mu­ni­si­pa­li­teit het som­me ge­maak en ge­vind dat dit goed­ko­per sal wees om die wa­ter eer­der di­rek uit die dam te pomp.

“Dit is nie ‘n be­sluit wat lig­te­lik ge­neem is nie. E­ko­no­mies is die swem­ga­las vir Oudts­hoorn van baie waar­de en die oom­blik wan­neer ons so ‘n groot ge­leent­heid na ‘n an­der dorp ver­skuif ver­beur ons dit en is die moont­lik­heid groot dat ons dit nie weer kan te­rug­kry nie. Die dam­vlak het in­tus­sen ook ge­styg. As dit so was dat die wa­ter­vlak nie ge­styg het nie, sou ons nie die be­sluit ge­neem het nie.”

Paul­se het ty­dens Maan­dag se raads­ver­ga­de­ring ge­sê dat dit on­ge­veer R16 000 is om die wa­ter uit die dam in die swem­bad te pomp. “In­dien hon­der­de vrag­mo­tors met ton­ne wa­ter na die dorp ge­bring word ver­an­der die som­me. In­dien so ‘n vrag­mo­tor ‘n rand­steen of die pad be­ska­dig sou dit die be­las­ting­be­ta­lers so­wat R30 000 kos om te her­stel. Dit is dus goed­ko­per om eer­der die wa­ter uit te pomp.” Vol­gens hom sal die an­der swem­bad­dens nie vir die pu­bliek oop­ge­maak word nie.

“As die wa­ter­vlak nie dras­ties styg nie, sal daar geen swem­bad­dens vir die pu­bliek oop­ge­maak word nie. Die NA Smit sal ook nie leeg­ge­maak word nie en die wa­ter sal be­han­del word en skoon­ge­hou word net vir swem­ga­las.”

Ty­dens ‘n ver­ga­de­ring ver­le­de week tus­sen Paul­se, die Oudts­hoorn Cou­rant en Chris Koch van de­par­te­ment teg­nie­se diens­te, het Paul­se ge­sê daar is wa­ter vir on­ge­veer 260 dae oor.

“Dit is son­der die 5% wat van die Mel­vil­le­dam af in­ge­pomp raak in­dien daar ‘n kri­sis is.”

Vol­gens hom is hy ook trots op die dorp se wa­ter­ver­bruik.

“Die in­wo­ners is ge­vra om 12 ki­lo­li­ter wa­ter per maand per ge­sin van vier te ge­bruik. Ons in­wo­ners ge­bruik op die sta­di­um 28% min­der wa­ter as ver­le­de jaar. Dit be­te­ken dat die in­wo­ners werk­lik saam­staan wat wa­ter­be­spa­ring be­tref. Ons moe­dig hul­le aan om vol te hou om wa­ter te be­spaar en ook om gas­te aan te moe­dig om nie on­no­dig wa­ter te mors nie.”

Fo­to: Liezl van Nie­kerk

Al­len Paul­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.