Wa­ter­nood vir boe­re gro­ter as ooit

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA S­TEYN

Ter­wyl vee­boe­re in die Klein-Ka­roo van­jaar deur be­mid­de­ling van ver­skeie in­stan­sies voer ont­vang het, was daar nog geen ver­lig­ting vir be­sproei­ings­boe­re nie.

Ten spy­te van re­ën wat oor baie ge­bie­de uit­ge­sak het, het dit nie ‘n noe­mens­waar­di­ge ver­skil aan die vlak van be­sproei­ings­dam­me ge­maak nie. Die Rau­ben­hei­mer­dam wat drink­wa­ter aan Oudts­hoorn, Dys­sels­dorp en De Rust le­wer, het tans 44% wa­ter.

Die S­tomp­drif­dam het tans 5,99% wa­ter, ter­wyl die Kam­ma­nas­sie­dam 4,47% het. Die twee dam­me vorm die S­tomp­drifKam­ma­nas­sie Wa­ter­ge­brui­kers­ver­e­ni­ging (SKWGV) wat wa­ter aan 150 boe­re langs die O­li­fants- en Kam­ma­nas­sie­ri­vier van­af die dam­me tot by Ca­litz­dorp Spa by Ca­litz­dorp le­wer.

“Ons dam­me is vir die af­ge­lo­pe twee jaar kon­stant op ‘n baie lae vlak van en­kel­per­sen­ta­sies en dit be­te­ken dat boe­re op so­wat 13 500 ha vir hier­die tyd geen stoor­wa­ter uit die ske­ma ont­vang het nie,” sê Ri­aan Kr­ü­ger, be­stuur­der van die SKWGV.”

Uit­staan­de wa­ter­be­las­ting

“Om­dat die boe­re nie kan be­sproei nie, raak die ver­ef­fe­ning van wa­ter­re­ke­nings al ver­der ag­ter­stal­lig en tans is meer as R2 mil­joen uit­staan­de,” sê Kr­ü­ger. Boe­re wat 180 dae ag­ter­stal­lig is, kan hul reg om wa­ter uit die ske­ma te ont­vang ver­beur en aan die SKWGV se regs­ver­teen­woor­di­gers oor­han­dig word. Die wan­be­ta­ling en an­der e­ko­no­mie­se fak­to­re het daar­toe gelei dat die SKWGV reeds vyf van die 19 vol­tyd­se wer­kers moes af­lê; pos­te van toe­sig­hou­den­de per­so­neel kan ook in die ge­drang kom in­dien die si­tu­a­sie nie verbeter nie.

Soek drin­gend hulp

In­tus­sen soek Kr­ü­ger fi­nan­si­ë­le hulp van ver­skil­len­de land­bou-in­stan­sies, soos die Wes-Kaap­se land­bou­de­par­te­ment, Ca­si­dra en San­sor, ‘n sam­breel­or­ga­ni­sa­sie van saad­pro­duk­sie­maat­skap­pye.

“Die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou het ons ver­wys na die na­si­o­na­le de­par­te­ment van wa­ter en sa­ni­ta­sie, maar die de­par­te­ment het sy eie fi­nan­si­ë­le uit­da­gings. Ca­si­dra se man­daat maak voor­sie­ning vir werk­skep­ping vir werk­lo­se men­se, maar nie vir wer­kers wat tans in die diens van die SKWGV of boe­re is nie.” Kr­ü­ger het San­sor ver­soek om die ver­skil­len­de saad­maat­skap­pye in die streek by­me­kaar te kry om te help om wa­ter uit die Oran­je­ri­vier­ske­ma na die Klein-Ka­roo te ver­sprei, soos die ge­val is met wa­ter vir die Son­dags­ri­vier­val­lei in die Oos-Kaap. “Ons het die in­fra­struk­tuur van dam­me, be­ton­ka­na­le en slo­te, as­ook ‘n goed-be­stuur­de ske­ma om wa­ter uit die Oran­je­ri­vier na ons boe­re te ver­sprei. Hier­die wa­ter kan produksie ver­tien­dub­bel en dui­sen­de nu­we werk­ge­leent­he­de skep, met ge­paard­gaan­de wel­vaart vir al­mal.” San­sor het nog nie te­rug­voer ge­gee nie.

Kon­tak Ri­aan Kr­ü­ger by 044 272 2751 of stomp­kam@ab­sa­mail.co.za vir meer in­lig­ting.

Die Rau­ben­hei­mer­dam wat drink­wa­ter aan Oudts­hoorn, Dys­sels­dorp en De Rust le­wer,

het tans 44% wa­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.