Mu­ni­si­pa­li­teit se plan­ne met stor­tings­ter­rein

Oudtshoorn Courant - - NUUS - GARNETT WICOMB

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit is be­sig met om­vat­ten­de plan­ne om die mu­ni­si­pa­le stor­tings­ter­rein ’n vei­li­ger plek vir in­wo­ners te maak.

So het Paul M­ül­ler, se­ni­or be­stuur­der: stra­te en storm­wa­ter van die mu­ni­si­pa­li­teit Vry­dag ty­dens ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê.

M­ül­ler het ge­re­a­geer na klag­tes van die pu­bliek oor er­ge rook wat die af­ge­lo­pe tyd af­koms­tig is van­af die stor­tings­ter­rein.

Vol­gens M­ül­ler is die rook die ge­volg van vu­re wat ge­maak is deur die in­wo­ners/ wer­kers wat die stor­tings­ter­rein hul bly­plek ge­maak het, wat die tuin­vul­lis aan die brand ge­steek het.

Die brand­weer het voor­ver­le­de week be­ves­tig dat ‘n groot brand waar­oor men­se be­kom­merd was, ‘n be­heer­de brand was om ho­pe tuin­vul­lis by die stor­tings­ter­rein te ver­brand.

Vol­gens Mul­ler sal die rook­pro­bleem eers­daags iets van die ver­le­de wees. Hy sê die mu­ni­si­pa­li­teit is be­sig met ‘n om­vat­ten­de pro­gram om pro­ble­me by die stor­tings­ter­rein op te los. Vol­gens hom is die le­wens­duur van die hui­di­ge stor­tings­ter­rein nog so­wat vyf jaar.

Hy het be­klem­toon dat daar nie na ‘n nu­we ter­rein el­ders ge­kyk word nie, maar wel dat die hui­di­ge sel in die toe­koms af­ge­sluit gaan word, met die ves­ti­ging van ‘n nu­we sel di­rek langs die be­staan­de. Ook gaan die stor­tings­ter­rein be­hoor­lik om­hein word, wat voor die ein­de van Ju­nie 2019 vol­tooi be­hoort te wees.

Die hei­ning be­hoort, vol­gens Mul­ler, ‘n groot rol te speel in die toe­koms van die stor­tings­ter­rein as­ook toe­gangs­be­heer­be­amp­tes wat vol­tyds aan diens sal wees.

Die “nu­we” stor­tings­ter­rein langs­aan die hui­di­ge een sal be­skik oor ’n her­win­nings­fa­si­li­teit waar vul­lis ge­stort sal word en die in­for­me­le her­win­ners dan her­win­ning sal doen. Die oor­bly­wen­de rom­mel sal daar­na ver­wy­der word en op die ter­rein ge­stort word.

Oor die vei­lig­heid van in­wo­ners wat self vul­lis na die stor­tings­ter­rein neem het Mul­ler die ver­se­ke­ring ge­gee dat in­for­me­le vei­lig­heids­wag­te aan­ge­stel is en se­dert­dien geen noe­mens­waar­di­ge klag­tes ont­vang is nie.

Fo­to: Hannes Visser

Werk­lo­ses sak daag­liks op die stor­tings­ter­rein toe om her­win­ba­re ma­te­ri­aal by­me­kaar te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.