De­on Mey­er by Lees­fees ver­eer

Oudtshoorn Courant - - NUUS - MARLENE MALAN

Die Wes-Kaap­se re­ge­ring gaan die span­nings­ver­haal­skry­wer De­on Mey­er van­jaar op die Prins Al­bert Lees­fees ver­eer vir sy uit­ne­men­de rol om die ge­skre­we woord te be­vor­der.

Her­man van der West­hui­zen van die kan­toor van mi­nis­ter An­roux Ma­rais, WesKaap­se mi­nis­ter van s­port en kul­tuur­sa­ke, het aan

Oudts­hoorn Cou­rant ge­sê dié kan­toor wil er­ken­ning gee aan hom “vir sy le­wens­lan­ge pres­ta­sie in die li­te­rê­re kuns­te”.

Sy splin­ter­nu­we span­nings­ro­man, Prooi, het die af­ge­lo­pe Maan­dag boek­win­kels se rak­ke ge­tref en het reeds uit­ste­ken­de re­sen­sies ont­vang. Vir die Lees­fees is dit dus ’n be­son­de­re eer dat dié ge­leent­heid een van die eer­stes is waar Mey­erbe­won­de­raars meer oor die boek – en die man ag­ter die ver­ha­le met hul span­nen­de sto­rie­ly­ne – te ho­re kan kom.

Mey­er se boe­ke is ook sy uit­ge­wer NB (Hu­man & Rous­seau) se top­ver­ko­per. Vol­gens E­ben Pie­naar, re­kla­me-en­be­mar­kings­hoof, het Mey­er 27 uit­ge­wers wê­reld­wyd en word daar ge­mid­deld 50 000 ek­sem­pla­re van ’n Mey­er-boek net in A­fri­kaans ver­koop. Andrew Bro­wn het in ’n re­sen­sie in Rap­port die af­ge­lo­pe Son­dag ge­skryf dat Prooi ’n “snaar­sty­we plot het, ge­loof­waar­di­ge ka­rak­te­ri­se­ring en spon­ta­ne, naat­lo­se skryf­werk”.“Dis klas­sie­ke De­on Mey­er, maar dis ook ’n grens­ver­skui­wen­de ro­man,” skryf Bro­wn.

Mey­er tree twee keer by die Lees­fees op. Op die o­pe­nings­aand gaan sy me­despan­nings­ro­man­skry­wer Bet­ti­na Wyn­gaard hom uit­vra oor sy le­we en loop­baan as skry­wer en sy ge­wil­de ka­rak­ter, die speur­der Ben­nie G­ries­sel wat moor­don­der­soe­ke op ’n soms on­kon­ven­si­o­ne­le ma­nier doen. Op Sa­ter­dag 4 No­vem­ber tree Mey­er ook op as deel van ’n pa­neel span­nings­ver­haal­skry­wers: Wyn­gaard van Gra­bouw, Jo Nel van Mos­sel­baai en Mar­tin S­teyn van So­mer­set-Wes.

Nel het on­langs ge­de­bu­teer met Die hond wat op­hou blaf het en S­teyn bring ook ’n kraak­vars mis­daad­ro­man na Prins Al­bert, naam­lik Los­prys. Wyn­gaard se nu­we span­nings­ro­man, Jag­ter, ver­skyn vroeg aan­staan­de jaar. Nog ’n ge­wil­de ses­sie waar­in die per­soon­lik­heid van mis­da­di­gers ont­leed gaan word, is dié van Ju­li­an Jan­sen

(Die De Zal­ze-moor­de) en An­dré le Roux (Nar­sis­te, psi­go­pa­te, stal­kers en sa­dis­te).

Die Lees­fees-or­ga­ni­seer­ders het weer pro­beer om die be­spre­king van hoof­saak­lik splin­ter­nu­we boe­ke vir die fees te re­ël – of om van­uit nu­we hoe­ke te kyk na boe­ke wat reeds ’n ruk­kie op die rak is. Dit sluit in Den­nis Cruy­wa­gen se The S­pi­ri­tu­al Man­de­la, wat nou oor­see ver­sprei word. Da­wid van Lill, ou­d­ra­di­o­man en skry­wer, tree in ge­sprek met Cruy­wa­gen. Hul­le on­der­werp is: Ver­soe­ning of ras­se­haat: Waar­om Ma­le­ma Man­de­la se er­fe­nis wil ver­nie­tig.

Vol­gens die re­ë­lings­ko­mi­tee het die for­maat van die fees nie ver­an­der nie, wel die aan­bie­dings­plek, om­dat die fees jaar­liks groei en meer plek vir fees­gan­gers no­dig ge­word het. Daar sal ook oor­ge­noeg te eet en te drink wees, met ko­sen­tre­pre­neurs van Prins Al­bert wat gaan sorg dat jy nooit hon­ger ly nie, as­ook ’n kon­tant­kroeg. Die fees vind plaas met die on­der­steu­ning van die Prins Al­bert Land­bou­ge­noot­skap en skou­ko­mi­tee wat die he­le ter­rein, ge­sprek­saal en re­stau­rant be­stuur.

Mu­siek word van­jaar deur­gaans in die re­stau­rant­ruim­te deur die groep Or­wel­ling­ton aan­ge­bied. Die dig­ter-san­ger Jo­lyn P­hil­lips gaan soms by hul­le aan­sluit.

Die P­rin­ce al­bert Lees­fees vind van 2 tot 4 No­vem­ber plaas.

Vir die vol­le­di­ge pro­gram en be­spre­kings, laai die Prins Al­bert Lees­fees-App af by Google Play. Be­soek www.prin­ce­al­bert­lees­fees.org vir al­le kon­tak­be­son­der­he­de.

Sy splin­ter­nu­we span­nings­ro­man,

het die af­ge­lo­pe Maan­dag boek­win­kels se rak­ke ge­tref en het reeds uit­ste­ken­de re­sen­sies ont­vang.

De­on Mey­er ont­vang van­jaar ‘n toe­ken­ning van die Wes-Kaap­se re­ge­ring by die P­rin­ce Al­bert Lees­fees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.