In­lig­tings­dag ver­loop glad

Oudtshoorn Courant - - NUUS - TISHA S­TEYN

So­wat 70 groen­te­saad­pro­du­sen­te het ver­le­de Woens­dag­mid­dag ‘n in­lig­ting­ses­sie op Jo­han en Ro­ma­na S­tras­heim se plaas Te V­re­de op Kruis­ri­vier by­ge­woon.

Die in­lig­ting­ses­sie het Klein Ka­roo Saad­pro­duk­sie se jaar­lik­se er­ken­nings­aand voor­af­ge­gaan. Pie­ter Bur­ger van KKSP het meer ver­tel oor die Is­rae­lie­se be­na­de­ring tot be­stui­wing, S­tras­heim het die voor­de­le van vog­me­ters (pro­bes) uit eie er­va­ring be­spreek, en Gie­lie Bas­son van A­gri

Soil het die voor­de­le van be­ro­king in grond­voor­be­rei­ding toe­ge­lig.

Suk­ses­vol­le be­stuur van bye vir be­stui­wing be­rus op ver­skeie fak­to­re, soos die teen­woor­dig­heid van veld­blom­me, die sin­kro­ni­sa­sie van die blom­fa­se, die bes­te tyd om kor­we in te bring, die be­heer van pes­te soos va­roa en by­e­van­gers, en die kor­rek­te be­sproei­ing. “Vol­doen­de wa­ter is no­dig vir die vor­ming van nek­tar en aan­trek­lik­heid van blom­me ge­du­ren­de be­stui­wing,” sê Bur­ger.

Dit is die by­e­boer se ver­ant­woor­de­lik­heid om se­ker te maak dat die korf op stan­daard is en dat die kor­we op die kor­rek­te plek­ke ge­plaas word. “‘n Ge­son­de korf het ten min­ste agt ra­me vol bye waar­van vier tot ses ra­me ei­ers, jong­bye en lar­wes in ver­skil­len­de sta­di­ums van ont­wik­ke­ling moet be­vat.”

Vol­gens S­tras­heim kan se­ke­re pro­duk­sie­fak­to­re soos die be­skik­ba­re geld, grond, tyd en kwa­li­teit be­heer word, maar “daar is net so­veel wa­ter”, wat hy met grond­vog­me­ters in sy saad­lan­de be­stuur.

Om­dat die grond op ‘n plaas en selfs in die­self­de land ver­skil, is dit i­de­aal om meer as een vog­me­ter in ver­skil­len­de de­le van ‘n land te hê. Die vog­me­ters ver­sa­mel 24/7 da­ta wat uit­ein­de­lik op ‘n re­ke­naar­skerm (of sel­foon­skerm) aan­toon wat die vog­in­houd van die grond is, waar­uit be­paal kan word wat die op­ti­ma­le hoe­veel­he­de wa­ter in wat­ter deel van die land be­no­dig word.

Vol­gens hom is dit ver­kies­lik om ook ‘n re­ën­me­ter en ther­mo­me­ter aan die stel­sel ge­kop­pel te he ten ein­de vas te stel wat re­ën­val en tem­pe­ra­tuur op grond­vo­g­in­houd en plan­te se ont­wik­ke­ling het.

S­tras­heim glo sy uit­ste­ken­de op­brengs is te wy­te aan goeie wa­ter­be­stuur. “Teg­no­lo­gie is o­ën­skyn­lik duur, maar die vraag is hoe duur dit is om nie hier­die teg­no­lo­gie te be­nut nie.”

Maar al is die teg­no­lo­gie in plek, is dit be­lang­rik om self te gaan kyk wat in die lan­de­rye aan­gaan om so­doen­de die “per­soon­lik­heid” van el­ke aan­plan­ting te be­paal!

Kon­tak Pie­ter Bur­ger by 044 203 5100 vir meer in­lig­ting.

Pro­du­sen­te by Jo­han S­tras­heim se ui­e­land op sy plaas Te V­re­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.