Vrae oor lug­steun ty­dens die brand

Oudtshoorn Courant - - NUUS - Eugene Gunning

Die ko­ör­di­neer­ders van die brand­be­stry­dings­po­ging in Ge­or­ge is fel ge­kri­ti­seer oor die aan­wen­ding van lug­steun om die bran­de wat se­dert Woens­dag 24 Ok­to­ber woed, te blus. “As daar vroe­ër op­ge­tree is sou die lug­steun meer ef­fek­tief aan­ge­wend kon word,” het Con­rad Ma­ree, ei­e­naar van Sa­van­nah He­li­cop­ters aan die Ge­or­ge He­rald ge­sê.

Ma­ree het reeds Don­der­dag 25 Ok­to­ber die mu­ni­si­pa­li­teit ge­kon­tak en aan­ge­bied dat een van sy he­li­kop­ters ge­bruik word. Daar was nog ge­noeg dag­lig om te kon vlieg en te help vu­re blus. Vol­gens Ma­ree het ‘n ver­teen­woor­di­ger van die mu­ni­si­pa­li­teit on­der­neem om na hom te­rug te kom.

Vry­dag het Ma­ree met ‘n ver­teen­woor­di­ger van die mu­ni­si­pa­li­teit se ramp­be­stuur ge­praat: “Ek het be­sef hier kom pro­ble­me en het aan­ge­bied dat van ons he­li­kop­ters van Won­der­boom (Gau­teng) hier­heen ge­bring word.” “Daar is toe aan my ge­sê daar is twee he­li­kop­ters Van Wor­king on Fi­re (WoF) wat in­ge­span word.”

Ma­ree be­na­druk dat die weers­om­stan­dig­he­de Sa­ter­dag guns­tig was en dat met ge­mak ge­vlieg kon word. “Die lug was skoon. Ek is nooit uit­ge­roep nie.”

Sondag het hy weer met die mu­ni­si­pa­li­teit kon­tak ge­maak. “Ek het ge­sê ek is be­skik­baar om te help.”

In die loop van die og­gend is hy toe in­der­daad ge­vra om te help en om­streeks 10:30 het hy op­ge­styg. “Die sig­baar­heid was nie goed nie en na ‘n ruk­kie het ek te­rug­ge­keer na die Ge­or­ge­lug­ha­we.”

Vroeg Son­dag­mid­dag is hy weer ge­vra om te help en hy was so­wat ‘n uur en 8 mi­nu­te in die lug. Ma­ree kan nie ver­staan waar­om daar nie al vroe­ër, kort na die uit­breek van die brand, op­ge­tree is nie.

“Ons kon be­slis Sa­ter­dag vlieg. Al wat hul­le moes doen, was om na die weer­voor­spel­ling te kyk.”

Nog hulp aan­ge­bied

Lynn Potgieter van Ti­tan He­li­cop­ters in Ge­or­ge het aan­ge­bied dat hul­le he­li­kop­ters en vlie­ë­niers gra­tis aan­ge­wend word om die bran­de te be­stry. “Brand­be­stry­ding is nie ons kern­be­sig­heid nie, maar ons he­li­kop­ters is toe­ge­rus om Bam­bi-hou­ers te dra en ons vlie­ë­niers is op­ge­lei in brand­be­stry­dings­teg­nie­ke. Ons sou net ver­wag dat ons brand­stof­kos­tes ge­dek word,” het sy aan Ge­or­ge He­rald ge­sê. Potgieter het hul­le diens­te Sondag en Maan­dag aan WoF so­wel as aan Gar­den Rou­te­dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit ge­bied, maar teen Woens­dag­mid­dag het nie­mand hul­le nog ge­na­der om te help nie.

Sy sê eg­ter sy kri­ti­seer nie die be­sluit om nie Ti­tan se hulp­ver­le­nings­aan­bod te aan­vaar nie.

Kis­hu­gu A­vi­a­ti­on het die kon­trak om lug­steun te ver­leen aan WoF, ‘n i­ni­si­a­tief deur die de­part­ment van om­ge­wing­sa­ke.

Die Gar­den Rou­te­dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit het by na­vraag in ‘n ver­kla­ring ge­sê die ge­bruik van lug­steun word deur die in­si­dent­be­vel­voer­der aan­ge­wend na sy dis­kre­sie. Uit die ver­kla­ring blyk dit dat ‘n te­kort aan geld ‘n moont­li­ke oor­we­ging kon wees hoe­kom he­li­kop­ters en vlieg­tuie nie vroe­ër en meer ge­reeld in­ge­stuur is om die bran­de te be­stry nie.

“Die Gar­den Rou­teramp­be­stuur­sen­trum is Sondag tus­sen 9:00 en 10:00 ge­o­pen op ver­soek van die pro­vin­si­a­le ramp­be­stuur­sen­trum - nie die brand­weer nie.

Die doel van ramp­be­stuur is om ‘n ko­ör­di­ne­rings­plat­vorm vir al­le lyn­funk­sies daar te stel, nie om die brand­weer­diens as en­ke­le lyn­funk­sie te be­stuur nie. Ramp­be­stuur het geen be­gro­ting vir lug­steun nie.”

• Die dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit het dit dui­de­lik ge­maak dat hul­le voel dat te mid­de van hul­le brand­be­stry­dings­po­gings hul­le nie ge­noeg tyd ge­gun word om op Ma­ree se uit­spra­ke te re­a­geer nie.

Die na­vraag is Dins­dag 14:00 aan hul­le ge­stuur. ‘n Kom­pro­mie is aan­ge­gaan dat se­ke­re as­pek­te van die Ma­ree-kwes­sie uit­ge­laat sal word om die mu­ni­si­pa­li­teit gra­sie te gee en die sto­rie is in­der­daad aan­ge­pas.

Al vraag wat Ge­or­ge He­rald be­ant­woord wou hê is hoe­kom geen lug­steun Sa­ter­dag aan­ge­wend is nie. Gis­ter om 12:00 is via W­hat­sApp ge­ant­woord dat ‘n on­der­soek sal volg en dat weers­om­stan­dig­he­de nie guns­tig was vir vlieg nie. Daar is on­der­neem om na af­loop van ‘n na­be­trag­ting­ses­sie te­rug­voer te ver­skaf. Il­se Schoonraad, Group E­di­tors­re­dak­teur

800 li­ters wa­ter op ‘n slag. De­on Bor­rett het hier­die fo­to ge­neem van een van die he­li­kop­ters wat vlam­me blus in E­den laat Maan­dag­mid­dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.