In­fan­te­rie­skool se dag van stads­vry­heid

Oudtshoorn Courant - - NUUS - GARNETT WICOMB

Die Oudts­hoorn In­fan­te­rie­skool het ver­le­de Vry­dag met ‘n in­druk­wek­ken­de pa­ra­de en mags­ver­toon in Ba­ron van Ree­de- en Hoog­straat ge­bruik ge­maak van sy Vry­heid van die Stad-sta­tus wat reeds in 1977 deur die Oudts­hoor­n­mu­ni­si­pa­li­teit aan die een­heid toe­ge­ken is.

Die hoof van per­so­neel van die SANW In­fan­te­rie For­ma­sie, brig. genl. B­ha­si G­qo­bo­ka, het die mu­ni­si­pa­li­teit en in­wo­ners van Oudts­hoorn be­dank vir die ja­re lan­ge sa­me­wer­king met en on­der­steu­ning aan die In­fan­te­rie­skool.

Die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter,

Co­lan Syl­ves­ter, het in sy toe­spraak ge­sê die mu­ni­si­pa­li­teit sal voort­gaan om ‘n hand van vriend­skap na die Suid A­fri­kaan­se Weer­mag In­fan­te­rie­skool uit te reik en is trots daar­op om die skool reeds 55 jaar op die dorp te kan hê.

“Hier­die eer moet deur al­mal van ons met die groot­ste re­spek en ver­ant­woor­de­lik­heid be­je­ën word om so­doen­de voor­uit­gang vir al­mal te ver­se­ker.

“Ons waar­deer die diens wat die In­fan­te­rie­skool aan die ge­meen­skap van Oudts­hoorn en Suid A­fri­ka in die breë le­wer, as­ook die on­self­sug­ti­ge vre­des­rol wat hy in A­fri­ka speel.

“Ons neem van­dag ook die ge­leent­heid om die SANW se hel­de­da­de te loof nie net om ons land vei­lig te hou nie, maar ook ten op­sig­te van sta­bi­li­teit in A­fri­ka.”

Die bur­ge­mees­ter het die hoop uit­ge­spreek dat die mu­ni­si­pa­li­teit en die SANW voort­du­rend sal saam­werk om te help met die groei van die In­fan­te­rie­skool om dit die bes­te In­fan­te­rie­skool in Suid-A­fri­ka te hou ten op­sig­te van op­lei­ding, op­voe­ding en ont­wik­ke­ling.

Vol­gens G­qo­bo­ka het die In­fan­te­rie­skool die on­der­steu­ning van die plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit no­dig om suk­ses­vol te kan wees.

“Die toe­ken­ning van die Vry­heid van die Stad is ‘n groot eer en dit is slegs met sa­me­wer­king dat meer be­reik kan word ten op­sig­te van vor­de­ring en voor­uit­gang.”

Die Vry­heid van die Stad is reeds op 15 De­sem­ber 1977 deur die Oudts­hoor­n­mu­ni­si­pa­li­teit aan die In­fan­te­rie­skool toe­ge­ken en word jaar­liks in Ok­to­ber deur die skool uit­ge­oe­fen.

Die SANW-or­kes het Vry­dag­og­gend soos ge­bruik­lik vir groot swier ge­sorg ty­dens die jaar­lik­se Vry­heid van die Stad-pa­ra­de. Die bur­ge­mees­ter in­spek­teer saam met die be­vel­voer­der van die In­fan­te­rie­skool, kol. Di­a­mond Ma­die, die troe­pe voor die bur­ger­sen­trum.

Fo­to’s: Garnett Wicomb.

Die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van Oudts­hoorn, Co­lan Syl­ves­ter en brig.genl. B­ha­sie G­qo­bo­ka, SANW In­fan­te­rie For­ma­sie se hoof van per­so­neel, ruil ge­sken­ke van waar­de­ring uit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.