Be­stuurs­kwes­sies raak be­jaar­de­sorg

Oudtshoorn Courant - - NUUS - HAN­NES VIS­SER

Voort­sle­pen­de on­min tus­sen die be­stuur en die be­heer­lig­gaam van Coro­na­ti­on Me­mo­ri­al te­huis vir be­jaar­des het skyn­baar ‘n ne­ga­tie­we in­vloed op die sorg van be­jaar­des by die te­huis.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het die af­ge­lo­pe drie we­ke ge­sprek­ke ge­had met ver­skeie rol­spe­lers wat by dié te­huis vir be­hoef­ti­ge be­jaar­des be­trok­ke is. Uit die ge­sprek­ke blyk dit dat daar on­min oor ‘n aan­tal kwes­sies tus­sen die be­stuur­der, C­li­ve Velds­man, en die be­heer­lig­gaam on­der voor­sit­ter­skap van C­har­les Bas­son, heers.

‘n Lid van die pu­bliek het die Oudts­hoorn Cou­rant on­ge­veer drie we­ke ge­le­de ge­na­der en sy kom­mer uit­ge­spreek dat re­ke­nin­ge van ‘n aan­tal diens­ver­skaf­fers van Coro­na­ti­on Me­mo­ri­al ag­ter­stal­lig is. Dit het re­ke­nin­ge van Tel­kom, die mu­ni­si­pa­li­teit so­wel as ‘n maat­skap­py wat e­tes aan die be­jaar­des ver­skaf, in­ge­sluit. Die per­soon het ook ge­sê dat daar nie geld be­skik­baar is vir die per­so­neel om daag­lik­se aan­ko­pe en kos­tes soos brand­stof te dek nie. By ver­de­re na­vraag het dit aan die lig ge­kom dat daar tans on­op­ge­los­te kwes­sies tus­sen die be­stuur­der en die be­heer­lig­gaam is wat daar­toe lei dat diens­te nie be­taal word nie. In ‘n ge­sprek met Velds­man be­weer hy die be­heer­lig­gaam ver­hin­der hom om sy plig­te as ber­stuur­der uit te voer. In re­ak­sie op die be­we­rin­ges het Bas­son na­vrae na die be­heer­lig­gaam se pro­ku­reur, Gi­de­on Ba­den­horst, ver­wys.

Ba­den­horst het Dins­dag aan­ge­dui dat ‘n tug­ver­hoor gis­ter sou plaas­vind en dat hy nie voor af­han­de­ling van die pro­ses kan re­a­geer nie. Velds­man het Woens­dag ge­sê hy dra geen ken­nis van e­ni­ge tug­ver­hoor wat dié week sou plaas­vind nie. Die Oudts­hoorn Cou­rant het be­sluit om in­lig­ting wat ont­vang is, en die in­houd van na­vrae te­rug te hou tot­dat die ver­hoor wat hier­die week sou plaas­vind, af­ge­han­del is en die be­heer­lig­gaam ge­leent­heid ge­gun word om hul­le kant van die saak te stel.

In­tus­sen lyk dit steeds of per­so­neel nie toe­gang het tot fond­se om daag­lik­se aan­ko­pe te doen nie en is or­ga­ni­sa­sies soos die ACVV en le­de van die pu­bliek ge­na­der om hulp te ver­leen met die aan­koop van drin­gen­de voor­raad. Vol­gens per­so­neel­le­de ly die sorg van die 64 be­jaar­des by die te­huis on­der die kon­flik tus­sen die be­stuur en die be­heer­lig­gaam. Coro­na­ti­on Me­mo­ri­al word fi­nan­sier deur geld wat va­n­af die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ont­vang word.

Die de­par­te­ment het die te­huis op ‘n sta­di­um on­der ad­mi­nis­tra­sie ge­plaas - juis as ge­volg van be­stuurs­pro­ble­me.

Die hui­di­ge be­stuur en be­heer­lig­gaam is ver­le­de jaar na af­loop van die ad­min­stra­sie­pe­ri­o­de aan­ge­stel.

Coro­na­ti­on Me­mo­ri­al word fi­nan­sier met geld wat va­n­af die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ont­vang

word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.