Lees be­rig­te oor die week se ver­woes­ten­de bran­de op

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - EUGENE GUNNING

On­der­soe­kers weet reeds waar in die He­rold-om­ge­wing die ver­nie­ti­gen­de brand van die af­ge­lo­pe week, be­gin het en wie daar­dy be­trok­ke was. Dit is deur An­ton B­re­dell, WesKaap­se mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring, om­ge­wing­sa­ke en ont­wik­ke­lings­be­plan­ning in ‘n eks­klu­sie­we on­der­houd ont­hul.

Hy het Dins­dag die ge­bied be­soek en met die Ge­or­ge He­rald ge­praat te mid­de van toe­ne­men­de vrae en kri­tiek oor die han­te­ring van die bran­de deur die o­wer­he­de.

Die Knys­na-bran­de van 7 Ju­nie 2017, min­der as 18 maan­de ge­le­de, is nog vars in men­se se ge­heue. Vrae word nou ge­vra of daar nie lesse ge­leer is uit die Knys­na-bran­de nie en of ge­noeg be­tyds ge­doen is om die ver­woes­ten­de bran­de te stuit.

Bui­ten die brand by He­rold, het an­der bran­de ook la­ter voor­ge­kom wat deur weer­lig ont­staan het. Min­stens agt men­se het in een van die bran­de by die Far­leigh-bos­bou­sta­sie by Ka­ra­ta­ra ge­sterf. (Sien be­rig hier­naas) ‘n Brand het ook ont­staan by De Vlugt. Dui­sen­de hek­taar veld is ver­woes en die bran­de het oor af­stan­de van et­li­ke ki­lo­me­ter ver­sprei (sien be­rig op p3)

In een sta­di­um was die vuur­lyn by een van die bran­de 25 km lank. Dit is aan­ge­help deur baie sterk win­de, droë toe­stan­de en de­le wat 45 jaar laas be­hoor­lik ge­brand het.

Op goeie ge­sag word ver­neem daar is ge­tui­es be­skik­baar oor wat ver­le­de Woens­dag op die plaas in He­rold ge­beur het. ‘n In­wo­ner van die ge­bied wat ver­kies om a­no­niem te bly, het ver­tel dat ‘n fo­to kort na 18:00 Woens­dag­aand na ‘n po­li­sie­man se W­hat­sApp-groep ge­stuur is. Daar was geen re­ak­sie want die be­trok­ke­ne werk nie meer in He­rold nie. Daar­na is die nood­nom­mer 10111 ge­ka­kel, maar nie­mand het ge­ant­woord nie. Die in­wo­ner het toe op die Ge­or­ge He­rald se web­tuis­te vir nood­nom­mers gaan soek. Die in­wo­ner het per a­buis die NSRI ge­bel en hul­le het die brand­weer ge­bel.

Die Ge­or­ge He­rald het Woens­dag ver­neem dat dui­de­lik­heid of die ge­bied tot ‘n pro­vin­si­a­le ramp­ge­bied ver­klaar sal word, eers la­ter ver­kry sal word. Die Wes-Kaap­se ka­bi­net sal daar­oor be­sluit. Op die oom­blik word die om­vang van die ska­de nog be­paal.

B­re­dell het ge­sê weens die feit dat daar moont­lik regs­pro­ses­se sal volg kan hy nie in die sta­di­um kom­men­taar le­wer oor die ont­staan van die vuur en wat daar­mee ver­band hou nie. Hy het wel be­ves­tig dat die brand be­slis deur “na­la­tig­heid” ont­staan het en nie deur na­tuur­e­le­men­te soos weer­lig nie.

“Ons het ‘n re­de­li­ke goeie i­dee wáár die vuur ont­staan het en ons weet hoé dit ont­staan het.”

Ca­peNa­tu­re het hom vroeg van­dees­week in­ge­lig wie die ei­e­naar van die plaas is waar die brand ont­staan het. “Hul­le weet wie dit aan die brand ge­steek het.” Die on­der­soek is nou aan die gang en sal uit­wys wat ge­beur het.

B­re­dell het ty­dens sy be­soek ge­sê din­ge stuur op ‘n ramp af. “Ons is be­kom­merd. Ons het al­le kun­dig­heid en hulp­bron­ne ont­plooi so­dat ons ‘n ramp kan voor­kom.”

Hy het be­na­druk dat die be­paal­de weers­om­stan­dig­he­de die si­tu­a­sie be­moei­lik het om by­voor­beeld lug­steun te ver­skaf. Meer as 500 brand­weer­per­so­neel, ver­skeie voer­tuie en vyf he­li­kop­ters is in­ge­span. Mu­ni­si­pa­li­tei­te in die Wes-Kaap en nood­diens­per­so­neel uit an­der pro­vin­sies het ook kom help.

Die brand Son­dag­nag in die Ou­te­ni­qua­ber­ge.

Die fo­to­graaf, Al­len Jor­genson, sê hy het nog nooit in al sy ja­re ge­sien dat die Oui­te­ni­qua­ber­ge na ‘n brand só kaal­ge­stroop is nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.