Jag­ters se wan­ge­drag pla

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Deur AN­DRÉ VAN DER MER­WE (Be­stuur­der: Tak- en skiet­sa­ke)

Die ven­noot­skap en ge­son­de ver­hou­ding tus­sen jag­ters en wild­plaas­ei­e­naars is ui­ters be­lang­rik om die toe­koms van jag, soos in­di­vi­du­e­le jag­ters en le­de van die SAJWV dit ken, te ver­se­ker.

In­dien die jag­ter en die wild­plaas­ei­e­naar na ’n jag­tog te­vre­de is en elk voel dat hul­le waar­de vir geld ge­kry het, was die tran­sak­sie suk­ses­vol en lei dit soms tot ’n le­wens­lan­ge vriend­skap.

Re­de­lik van­self­spre­kend? On­ge­luk­kig nie! Daar vind ge­beu­re op jag­pla­se plaas wat my on­rus­tig stem en die kos­ba­re ver­hou­ding tus­sen jag­ters en wild­plaas­ei­e­naars kan be­derf. Al hoe meer wild­plaas­ei­e­naars waar­mee ek te doen kry, is baie on­ge­luk­kig met die ge­drag van spe­si­fiek Suid­A­fri­kaan­se jag­ters op hul pla­se. Hoe groot die groep “pro­bleem­jag­ters” is, is moei­lik be­paal­baar, maar wat hul­le be­sig is om te ver­oor­saak, word goed be­skryf deur die spreek­woord: Een vrot ap­pel be­derf die he­le kas. Die En­gel­se weer­ga­we van­uit die ou La­tyn­se spreek­woord is nog meer spe­si­fiek: The rot­ten ap­ple in­ju­res its neig­hbours.

Ek wil, vir die no­di­ge per­spek­tief, dit dui­de­lik maak dat baie jag­ters (ho­pe­lik die oor­gro­te meer­der­heid) ver­ant­woor­de­lik op­tree wan­neer hul­le wild­pla­se be­soek. In­dien jy ’n ver­ant­woor­de­li­ke jag­ter is, lees ver­der so­dat jy kan ver­staan wat be­sig is om te ge­beur en hoe die wan­ge­drag van die pro­bleem­jag­ters jou en jou kin­ders se jag­toe­koms kan be­na­deel.

WAn­Ge­DrAG

Voor­beel­de van wan­ge­drag is van so ’n aard dat jy won­der waar die men­ta­li­teit van hier­die “jag­ters” van­daan kom – tree hul­le ook so op in hul daag­lik­se han­del en wan­del? Die u­ni­ver­se­le be­gin­sel is dat die jag­ter die gas van die wild­plaas­ei­e­naar is en hom/haar­self daar­vol­gens be­hoort te ge­dra. Die feit dat jy be­taal vir die wild en die jag ver­an­der niks aan die be­gin­sel nie.

’n U­ni­ver­se­le klag­te is drankmisbruik. Dit laat jag­ters dik­wels on­be­skof en ar­ro­gant op­tree, net soos straat­boe­we. Boe­re kla ook oor ska­de aan hul­le ei­en­dom deur jag­ters wat on­der die in­vloed van drank was. Drank word dik­wels ook ge­bruik op jag­voer­tuie ter­wyl vuur­wa­pens han­teer word.

Nog iets wat wildboere dwars in die krop steek, is on­vei­li­ge vuur­wa­pen­han­te­ring – dik­wels ge­paard­gaan­de met drank­ge­bruik. Dit kan lei tot die af­vuur van na­la­ti­ge sko­te, wat moont­lik tra­gie­se ge­vol­ge kan hê.

Som­mi­ge jag­ters ont­ken ook hul kwes­sko­te en wei­er dan om vir die wild te be­taal. Of hul­le pro­beer die gid­se om­koop om stil te bly. Dan is daar jag­ters wat nie na kwes­bok­ke wil soek nie – hul­le is be­reid om daar­voor te be­taal, maar wil da­de­lik ’n an­der bok pro­beer jag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.