Ont­moet die ‘ne­ge-drie’

SA Jagter Hunter - - NEWS - Deur HEN­DRIK VAN DER S­CHYFF

Die 9.3x62, een van die bes­te me­di­um-kalibers ooit is deur die Duit­ser Ot­to Bock ont­wik­kel en in 1905 be­kend ge­stel. Hier­die ka­li­ber het sy ont­staan groot­liks te dan­ke aan die be­hoef­te van Duit­se boe­re en an­der wat in die voor­ma­li­ge Duit­se ko­lo­nies in A­fri­ka ge­bly het.

Hier­die boe­re moes nie net vir die pot jag nie, maar ook ge­reeld ge­vaar­li­ke groot­wild aan­durf in hul po­gings om die wil­de, “don­ker” kon­ti­nent te tem. Leeus het hul vee ge­vang en hul ge­saai­des het ge­reeld on­der ver­skeie wild­soor­te, on­der an­de­re o­li­fan­te deur­ge­loop.

Vir hul be­hoef­tes sou ’n slot­ak­sie-ge­weer wat vier of vyf pa­tro­ne in die ma­ga­syn neem i­de­aal wees. Dub­bel­loop-ge­we­re was in daar­die tyd ge­wild vir die jag van ge­vaar­li­ke groot­wild, maar dub­bels was duur – die Duit­se im­mi­gran­te het ’n be­kos­tig­ba­re, maar duur­sa­me ge­weer ge­soek met ge­noeg vuur- en slaan­krag om A­fri­ka te tem.

Teen daar­die tyd (1905) het die Mau­ser Mo­del 98 hom­self al oor en oor be­wys op slag­vel­de rond­om die wê­reld en dit was dus net die lo­gie­se keu­se vir Bock se nu­we ka­li­ber. En so het die ont­werp (die Mo­del 98 Mau­ser) wat oor­spronk­lik vir mi­li­tê­re doel­ein­des ge­skep is, een van die ge­wild­ste ti­pe ge­we­re in die jag­vel­de van A­fri­ka en Eu­ro­pa ge­raak.

Hoe Bock by die ont­wik­ke­ling van die 9.3x62 uit­ge­kom het, kan ’n mens maar net raai, maar ek glo hy het twee van die be­ken­de kalibers van daar­die tyd as rig­ly­ne ge­bruik, naam­lik die 9.3x57 en die 9.3x74. Die 9.3x74, waar­van die dop ’n rand of rim het, is ont­wik­kel vir dub­bel-, en­kel­skoot- en kom­bi­na­sie­ge­we­re. Dit lan­seer ’n 286gr-koe­ël teen nét oor die 2 100vps en het ’n goeie re­pu­ta­sie as jag­ka­li­ber op­ge­bou. Op sy beurt het die 9.3x57, wat op die dop van die 8x57 ge­skoei is, sy 286gr-koe­ël teen so on­ge­veer 2 050vps ge­vuur. Dit was ’n ka­li­ber wat baie goed op kort­af­stand ge­werk het en kon in lek­ker kom­pak­te ge­we­re ge­huis­ves word.

Die lang 9.3x74-dop was nie ge­skik vir die stan­daard-M98ak­sie nie en die 9.3x57 het net te min slaan­krag ge­had vir ge­vaar­li­ke groot­wild. Ek glo dus dat Ot­to Bock die 9.3x74 en 9.3x57 met me­kaar ge­paar het om by sy wen­kom­bi­na­sie van die 9.3x62 uit te kom. Hoe dit ook al sy, Ot­to Bock het sy nu­we 9.3-pa­troon op die oor­log­be­proef­de Mau­ser M98-slot­ak­sie ge­bou en sie­daar, Mau­ser in­kor­po­reer Bock se pa­troon en dit raak be­kend as die 9.3x62 Mau­ser of in kort, 9.3mm Mau­ser. Hier­die nu­we 9.3 was (is steeds) in staat om ’n 286gr­koe­ël teen 2 360vps te lan­seer.

Ek dink die 62mm-dop het die “e­vo­lu­sie” van die mo­der­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.