Reg­stap­pe teen po­li­sie oor her­nu­wing van li­sen­sies

SA Jagter Hunter - - NEWS -

Die SAJWV het ’n aan­soek in die Noord-Gau­teng­se Hoog­ge­regs­hof ge­bring teen die Mi­nis­ter van Po­li­sie oor die ar­bi­trê­re han­te­ring van laat aan­soe­ke om vuur­wa­pen­li­sen­sies te her­nu. Met dié aan­soek wil SA Jag­ters die staat ver­plig om twee artikels van die Wet op die Be­heer van Vuur­wa­pens (Wet 60 van 2000) te wy­sig.

AGTERGROND

Met die in­wer­king­tre­ding van Wet 60 (nu­we wet) moes al­le vuur­wa­pe­n­ei­e­naars hul li­sen­sies voor 30 Ju­nie 2009 her­nu. Die po­li­sie se Sen­tra­le Vuur­wa­pen­re­gis­ter het hier­die pro­ses baie s­wak ge­kom­mu­ni­keer en be­stuur. In­ge­vol­ge die ou wet sou al­le li­sen­sies op 30 Ju­nie 2009 ver­val en ter­self­der­tyd ’n ge­raam­de 1.3 mil­joen men­se ver­kri­mi­na­li­seer, bloot om­dat hul­le nie be­tyds aan­soek ge­doen het om hul­le li­sen­sies te her­nu nie.

In Ju­nie 2009 het SA Jag­ters twee aan­soe­ke teen die po­li­sie in die Noor­dGau­teng­se Hoog­ge­regs­hof ge­bring. Die hoof­aan­soek het ver­soek dat se­ke­re van die oor­gangs­maat­re­ëls wat in Wet 60 ver­vat is, on­grond­wet­lik ver­klaar word. In ’n ge­paard­gaan­de drin­gen­de aan­soek is die Hoog­ge­regs­hof ver­soek om al­le li­sen­sies wat in­ge­vol­ge die vo­ri­ge wet uit­ge­reik is, as gel­dig te be­skou tot­dat die hoof­aan­soek af­ge­han­del is. Die doel van hier­die ver­soek was om te voor­kom dat die­ge­ne wat nie be­tyds om her­nu­wing aan­soek ge­doen het nie, ver­kri­mi­na­li­seer word.

Die hof het die drin­gen­de aan­soek in SA Jag­ters se guns be­slis en die ver­kri­mi­na­li­se­ring van ’n groot ge­tal men­se is ver­my. Die hoof­aan­soek is nooit ver­der ge­voer nie. Eer­stens om­dat die po­li­sie tot op da­tum nie op die fun­de­ren­de ver­kla­ring in die hoof­aan­soek ge­re­a­geer het nie, en twee­dens om­dat SA Jag­ters dit nie werk­lik no­dig ge­ag het om met die hoof­aan­soek ver­der te gaan nie aan­ge­sien die uit­spraak in die drin­gen­de aan­soek sy le­de se be­lan­ge be­skerm het.

Ná die hof­uit­spraak is ver­skeie ge­sprek­ke en on­der­han­de­lin­ge oor ’n moont­li­ke skik­king ge­hou, wat uit­ein­de­lik dood­ge­loop het. Van­weë goeie sa­me­wer­king tus­sen on­der an­de­re SA Jag­ters en die po­li­sie, het die Sen­tra­le Vuur­wa­pen­re­gis­ter se diens­le­we­ring stel­sel­ma­tig ver­be­ter, maar in 2014 weer ver­swak. Vuur­wa­pe­n­ei­e­naars het weer­eens ’n ver­skei­den­heid pro­ble­me met die li­sen­si­ë­ring van wa­pens on­der­vind. Groot­skaal­se be­drog in die Sen­tra­le Vuur­wa­pen­re­gis­ter is oop­ge­vlek en tal­le per­so­neel­le­de is af­ge­dank.

AANLOOP NA DIE HUIDIGE AAN­SOEK

In 2011 het die eer­ste vuur­wa­pen­li­sen­sies, wat in­ge­vol­ge die nu­we wet uit­ge­reik is, ver­val en moes vuur­wa­pe­n­ei­e­naars aan­soek doen om dié li­sen­sies te her­nu. Weens ver­skeie re­des, waar­van som­mi­ge se­ker­lik le­gi­tiem is, het baie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.