Lood of geen lood nie – dis die vraag

SA Jagter Hunter - - NEWS - Deur JO­HANN VAN DE GIES­SEN (Be­stuur­der: Jag­sa­ke)

Reg­oor die wê­reld is daar ver­wik­ke­lin­ge rond­om die kwes­sie van die ge­bruik van lood in am­mu­ni­sie. By die IUCN se Wê­reld­be­wa­rings­kon­gres in Ha­waii, is ’n mo­sie in­ge­dien wat die to­ta­le uit­fa­se­ring van die ge­bruik van lood in al­le ti­pes am­mu­ni­sie vir jag voor­stel. Dit gaan so ver as om die In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee te vra om die ge­bruik van lood­am­mu­ni­sie teen die vol­gen­de S­pe­le heel­te­mal uit te fa­seer. ’n S­pan­po­ging tus­sen in­ter­na­si­o­na­le jag- en skiet­ver­e­ni­gings het eg­ter ge­sorg dat die mo­sie so ver­an­der is dat dit nou slegs vra vir die uit­fa­se­ring van (geen ge­bruik van) lood­ha­el­kor­rels oor vlei­lan­de, ’n doel­wit waar­mee ons in es­sen­sie saam­stem.

In Ka­li­for­nië, VSA, is daar be­gin met die in­fa­se­ring van ’n to­ta­le ver­bod op die ge­bruik van al­le lood­be­vat­ten­de am­mu­ni­sie vir al­le ti­pes jag, dit ten spy­te van waar­sku­wings dat daar nie ge­noeg­sa­me al­ter­na­tie­we soor­te am­mu­ni­sie be­skik­baar is om in die vraag te vol­doen nie en dat dit ge­volg­lik sal lei tot ’n af­na­me in in­kom­ste oor die kort­ter­myn en werk­ver­lies oor die lan­ger ter­myn.

In 2005 het Noor­weë die ge­bruik van lood­ha­el­kor­rels ver­bied vir al­le jag en in 2009 is daar be­gin met ’n veld­tog om dit uit te brei na al­le soor­te am­mu­ni­sie. In 2015 is hier­die ver­ban­ning ge­deel­te- lik op­ge­skort op aan­drang van die Noor­weeg­se Jag­ver­e­ni­ging en nou is dit weer wet­tig om te jag met am­mu­ni­sie wat lood be­vat, be­hal­we oor vlei­lan­de.

In Suid-A­fri­ka kry ons ver­soe­ke van­af die re­ge­ring, so­wel as nie-re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies, om daad­werk­lik te be­gin kyk na die ef­fek wat lood op die mens, so­wel as op die na­tuur het.

Lood is ’n swaar me­taal wat in lae kon­sen­tra­sie om­trent o­ral in die na­tuur voor­kom. Dit kan in se­ke­re om­stan­dig­he­de in die bloed van le­wen­de or­ga­nis­mes op­ge­neem word en kan ku­mu­la­tief in been­de­re ver­sa­mel. Hier­die om­stan­dig­he­de sluit in die in­a­se­ming van lood­stof of -dam­pe, in­na­me via be­smet­te han­de, kos, wa­ter, si­ga­ret­te en kle­re. Chro­nie­se tok­si­si­teit van lood het oor tyd ’n ne­ga­tie­we uit­wer­king op die se­nu-, spys­ver­te­rings- en voort­plan­ting­stel­sel en se­ke­re or­ga­ne, ver­al die nie­re en nier­stel­sel, word di­rek ge­af­fek­teer.

Kom ons bring “lood­be­soe­de­ling” in die lig­gaam in per­spek­tief. Die al­ge­me­ne lood­bloed­vlak van vol­was­se­nes in die VSA is 3 mi­kro­gram lood per de­si­li­ter bloed (μg/dL). Vlak­ke bo 80 μg/dL lei tot per­ma­nen­te ge­sond­heidska­de, met er­ge ska­de wat reeds kan plaas­vind van­af 40 μg/ dL. Op vlak­ke van 25 tot 40 μg/dL

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.