.300WSM – ge­bruik van lig­te koe­ëls

SA Jagter Hunter - - NEWS - Deur KAS­SIE KASSELMAN

is ek be­kom­merd dat die koe­ël­sprong na die lan­de/groe­we te groot kan wees as ge­volg van die koe­ël se di­men­sies. My li­sen­sie is on­ge­luk­kig nog nie goed­ge­keur nie so ek kan dus nie die mak­si­mum pa­troon- en ma­ga­syn­leng­te be­paal nie.” aan­vaar­baar vin­nig uit te skiet teen 3 400vps nie. Dit sal eer­der vin­ni­ger “uit­skiet” as jy die loop baie warm skiet. Ek het on­ge­luk­kig nie die sta­tis­tiek om die pre­sie­se aan­tal sko­te te kan voor­spel nie, maar raai dat jy so 2 000 tot 2 500 sko­te met baie goeie ak­ku­raat­heid be­hoort te kry as die loop nie te warm ge­skiet word nie.

DIE KOEËLBAAN

Ek het ’n vin­ni­ge ver­ge­ly­king tus­sen die 135gr Sier­ra Ma­tch, die 125gr Nos­ler Bal­lis­tic Tip en die 155gr Ber­ger VLD Hunting ge­doen. Al d­rie kan goed pres­teer met S365 (ek het Lot 084 as toets­kruit vir die si­mu­la­sie ge­bruik). Die om­ge­wings­tem­pe­ra­tuur wat ek ge­bruik het, was 26 C, ’n dwars­wind van 15km/h, die hoog­te 3 500vt bo see­spie­ël, ’n ba­ro­me­trie­se druk van 26.11dm/hg, en ’n hoog­te­lug­digt­heid van 1.02 513Kg/m³. 100M 150M 200M 250M 300M

Die trom­pop­af­stand-tei­ken­groot­te (point blank ran­ge) is ge­neem as 4” in deur­snee. Daar­mee word be­doel dat dit al­le af­stan­de is waar­oor die koe­ël nie ho­ër as 2” bo die mid­del­punt van die tei­ken sal tref nie en ook nie la­er as 2” nie – met an­der woor­de, al­le af­stan­de waar­oor die koe­ël die tei­ken sal tref son­der dat jy moet af­mik. Om die bes­te voor­deel vir die trom­pop­af­stand te kry, stel ek voor dat die ge­weer vir jou toe­stan­de op 230m in­ge­stel word, dan hoef jy vir twee van die koe­ëls, die Sier­ra en die Nos­ler, nie van ’n 4”-deur­snit­tei­ken af te mik tot op on­ge­veer 285m nie. Wind is na­tuur­lik ’n an­der fak­tor waar­voor jy sal moet toe­laat, om­dat e­ni­ge van die koe­ëls met ’n 15km/h wind reeds op on­ge­veer 125m ’n 4”-tei­ken sal mis as jy in die mid­del mik. Op 300m waai die wind die Sier­ra- en die Nos­ler-koe­ëls »

T­refT­refT­refT­ref­spoed punt spoed punt vps vps 2 850 +1.15” 2 735 2 810 2 641 -1.0” -1.0” -1.2” T­ref­spoed vps 2 624 2 694 2 547 T­ref­punt

-4.6” -4.6” -5.1”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.