’n Rus vir jou roer

Veer­lig en ef­fek­tief – skiet­stok­ke wat werk!

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Deur KOOS BAR­NARD

Vir die­ge­ne wat ge­reeld te voet jag, is een van die las­tig­he­de dat daar dik­wels nie ’n ge­skik­te ge­weer­rus (boom, miers­hoop of k­lip) be­skik­baar is wan­neer jy wil aan­lê op ’n bok nie. Die e­nig­ste uit­weg is om skiet­stok­ke te ge­bruik.

In bos­veld­ge­bie­de waar die mees­te sko­te uit die staan­hou­ding ge­neem word, is lang skiet­stok­ke ’n nood­saak­lik­heid. Is die wê­reld o­per (sa­van­ne of vlak­tes met lae bos­sies) soek jy weer iets waar­mee jy ge­mak­lik uit die sit­po­si­sie kan skiet. Waar lang­af­stand­sko­te in oop ter­rein (ook ber­ge) die norm is, sal ’n kort skiet­stok vir die lê­hou­ding weer die aan­ge­we­se ding wees.

Daar is le­gio voor­beel­de van be­skik­ba­re skiet­stok­ke maar die

pro­bleem is dat baie van hul­le lomp en swaar is om te dra ter­wyl an­der (soos die Har­ris-ti­pes) ver­eis dat jy hul­le aan die ge­weer heg – wat weer die ge­weer lomp en swaar maak. Vir die­ge­ne wat ’n hel­per of gids het wat die skiet­stok­ke vir hul­le kan dra, maak die ge­wig se­ker nie saak nie. Jag jy eg­ter dik­wels al­leen, is die ge­wig (of lie­wer die ver­lies daar­aan) en prak­tie­se han­teer­baar­heid van ’n goeie skiet­stok van kar­di­na­le be­lang.

Ek het on­langs op die Gau­teng­se Hun­tEx skiet­stok­ke ont­dek wat ek glo baie jag­ters baie goed sal kan ge­bruik. Dit word deur die B­rit­se maat­skap­py S­par­tan P­re­ci­si­on E­quip­ment van Sus­sex in En­ge­land ge­maak en word on­der die naam Ja­ve­lin be­mark. Die plaas­li­ke a­gent is Ray­mond Hoff­man van Ea­sy Shot P­re­ci­si­on Shoot­ing Sup­plies en Crad­le of Man Tax­i­der­my na­by Tar­l­ton.

Hier­die Ja­ve­lin-skiet­stok­ke se ont­werp is so een­vou­dig, ek is skoon ja­loers dat ek­self nog nie vroe­ër aan so iets ge­dink het nie. S­par­tan P­re­ci­si­on E­quip­ment ver­vaar­dig ’n kort en stan­daard-twee­poot as­ook ’n drie­poot wat in ’n se­kond of twee aan jou ge­weer ge­heg en weer af­ge­haal kan word. Die kort twee­poot is slegs ge­skik vir skiet uit die lê­hou­ding en kan in leng­te ver­stel van 17cm tot 24cm. Die stan­daard-twee­poot is be­doel vir skiet uit die sit­po- si­sie en ver­stel in leng­te van 20.5cm tot 30cm.

Ja­ve­lin-skiet­stok­ke word van kool­stof­ve­sel en a­lu­mi­ni­um (7075-T7351) ge­maak en is on­ge­loof­lik lig. Só lig dat dit geen ver­skil aan die koe­ëls se tref­punt maak as jy met of son­der die twee­po­te aan die ge­weer skiet nie. Die e­nig­ste na­deel van hier­die S­par­tan-pro­duk­te is dat hul­le pe­per­duur is!

Dié lig­te skiet­stok­ke heg deur mid­del van ’n kop­pel­stuk wat aan jou ge­weer se voor­laai vas­ge­skroef word. Daar is ook ’n kop­pel­stuk be­skik­baar wat in die voor­laai ver­sink kan word. Om die kop­pel­stuk te pas, draai jy jou ge­weer se band­ska­kel­pen ( sling swi­vel stud) uit. Die kop­pel­stuk be­staan uit ’n “be­ker­tjie” met ’n gat daar­in (vir ’n skroef) en ’n ver­leng­de voet­jie waar­aan jy weer die band­ska­kel kan heg.

Met die band­ska­kel­pen ver­wy­der, ge­bruik jy die be­staan­de gat in die kolf en draai jy nou die be­ker­tjie met sy ver­skaf­de staal­skroef aan die voor­laai vas. Die twee­poot het op sy beurt ’n pen (spi­got) aan sy bo­punt wat ’n ge­mag­ne­ti­seer­de kop het. Hier­die pen pas in die kop­pel­stuk se be­ker­tjie en die ge­mag­ne­ti­seer­de kop en staal­skroef help om die twee­poot aan die ge­weer te heg. Om die twee- »

» poot te heg, word die pen bloot in die be­ker­tjie ge­plaas en wil jy dit ver­wy­der, trek jy net ferm aan die twee­poot en dan kom dit vry.

Die twee­po­te kan nie plat­vou as dit aan die ge­weer ge­heg is nie, maar dis ook nie die doel nie. Jy sit eers die twee­poot aan die oom­blik wan­neer jy wil skiet. In­ge­bou in die twee­poot se me­ga­nis­me is ’n kan­tel­funk- sie so­dat jy dit op on­e­we­re­di­ge ter­rein kan ge­bruik. Die kop­pel­stuk is ook so ont­werp dat jy die ge­weer on­ge­veer 30° in to­taal kan swaai (links en regs) om te kan kom­pen­seer as die bok weg be­weeg van waar dit ge­staan het. Die styf­heid van die kan­tel­ak­sie kan be­heer word met ’n sluit­me­ga­nis­me (’n vleu­el­ti­pe skroef of ’n gro­ter hef­boom­pie – sien fo­to).

’n Draai-sluit­ak­sie word ge­bruik om die be­ne van die twee­po­te los en vas te maak as jy dit ver­leng (deur bloot daar­aan te trek na­dat dit ef­fens los­ge­draai is). Be­hal­we vir die twee­po­te ver­skaf S­par­tan P­re­ci­si­on E­quip­ment ook ’n drie­poot wat hul­le die Ka­pi­ta noem. Hier­die nut­ti­ge ap­pa­raat kan jy as ’n en­kel­been­stok, twee­poot en drie­poot ge­bruik, want die be­ne kan nie net ver­leng nie, maar kan ook los­draai om ver­wy­der te word. Dit kan uit die kniel- en staan­hou­ding ge­bruik word, maar is te lank om met die kop­pel­stuk te ge­bruik van­uit die sit­po­si­sie. Twee van die drie­poot se be­ne is aan hul bo­kan­te met ’n ti­pe skuim­rub­ber oor­ge­trek en wil jy uit die sit­po­si­sie skiet, kan jy die ge­weer teen een van dié be­ne vas­druk.

Aan die bo­kant van die drie­poot is daar ’n ti­pe bal-en-klou kop­pel­stuk met ’n pen pre­sies soos dié wat aan die twee­po­te vas is. Hier­die pen pas op die kop­pel­stuk­ke (net soos dié van die twee­po­te) wat aan die ge­weer ge­heg of in die kolf ver­sink kan word. Die Ka­pi­ta kan ook as ’n ka­me­ra­drie­poot ge­bruik »

» word. S­par­tan se kop­pel­stuk vir ka­me­ra sis ook’ n a­lu­mi­ni­um­be­ker­tjie wat bloot met’ n doel­ge­maak­te staal skroef aan die ka­me­ra vas­skroef( sien fo­to ).

Ek het bei­de die stan­daardt­wee poot as­ook die Kap i ta-drie­poot in die jag­veld ge­toets en kan ge­tuig dat dit vol­gens my me­ning die bes­te skiet­stok­ke vir jag is wat ek nóg ge­bruik het. Die kort twee­poot het ek tot dus­ver net op die skiet­baan ge­toets. Die­ge­ne wat lang­af­stand­skiet be­oe­fen (600 tot 1 200m) sal eer­der ’n swaar doel­ge­maak­te twee­poot ge­bruik wat meer per­ma­nent aan die ge­weer ge­heg is. Vir jag oor re­a­lis­tie­se af­stan­de is die Ja­ve­lin-twee­po­te en drie­poot eg­ter uit­ste­kend ge­skik.

Ek het ge­twy­fel oor die kort drie­poot­jie se ver­moë as jy dit by­voor­beeld op 300 m vir skiet­oe­fe­nin­ge soos die S­pring­bok ta­bel van die SAJWV se P­re­si­dent­skiet­oe­fe­ning sou wou ge­bruik. Die drie­skoot­groe­pe wat ek op 300m ge­skiet het met dié twee­poot aan my .308 CZ, het eg­ter be­wys dat jy mak­lik jou sko­te in die mak­si­mum te­l­a­re­as (hart en brein) sal kan plaas.

Be­hal­we vir die twee- en drie- po­te maak S­par­tan ook ’n ge­weer­band met ’n sak­kie daar­in vir ’n kort twee­poot (sien fo­to).

’n Oos-Kaap­se jag op bos­bok, rooi­bok en bles­bok het as my eer­ste toets vir die stan­daard­leng­te Ja­ve­lin-twee­poot en die Ka­pi­ta-drie­poot ge­dien. Ek het twee b­les­bok­ke van­uit die sit­hou­ding ge­skiet met die stan­daard-twee­poot, een op 110m en die an­der op 238m. Die bok wat op 110m ge­skiet is, het ’n kop­skoot ag­ter die lin­ker­oor ont­vang en die een op 238m, ’n blad­skoot deur die hart. Om­dat ek met on­be­ken­de fa­briek­s­am­mu­ni­sie ge­skiet het waar­van ek net die tra­jek tot op on­ge­veer 200m ge­ken het, wou ek die ver bok nie in die kop pro­beer skiet nie, maar die skoot­pla­sing het ge­wys dat ek dit sou kon waag – só stil was ek in staat om die ge­weer oor die Ja­ve­lin-skiet­stok­ke te hou.

Die vol­gen­de twee bok­ke was ’n bos­bok wat op 136m ge­skiet is en ’n rooi­bok op 129m. Bei­de hier­die bok­ke is ook van­uit die sit­hou­ding ge­skiet ná ’n be­kruip­tog en bei­de het hart­sko­te ont­vang. Die bos­bok is ge­skiet ter­wyl ek die drie­poot ge­bruik het – soos ge­noem, het ek die ge­weer teen een van die be­ne vas­ge­druk wat met skuim­rub­ber oor­ge­trek is.

Na­dat ek die Ja­ve­lin-twee­po­te en die drie­poot op die skiet­baan en in die veld ge­bruik het, het ek bot­weg ge­wei­er om dit aan die a­gent te­rug te gee. Al­hoe­wel dit pe­per­duur is, het ek ge­sê hul­le moet maar die re­ke­ning stuur, want hier­die lig­te skiet­stok­ke is baie be­slis die mees prak­tie­se ge­weer­rus­se wat ek nóg in die veld ge­bruik het.

Waar­van ek as stap­jag­ter hou, is dat die stok­ke veer­lig is en ge­mak­lik saam­ge­dra kan word. Om­dat dit nie per­ma­nent aan die ge­weer vas is nie, dra jou ge­weer ook ge­mak­li­ker. Ver­der ver­oor­saak die Ja­ve­lins se lig­te ge­wig dat jou ge­weer op pre­sies die­self­de plek skiet, met of son­der die skiet­stok­ke in ge­bruik (van my ge­we­re se tref­punt ver­skil met tot 7.5cm as ek ’n Har­ris-ti­pe twee­poot aan hul­le heg). * Vir meer in­lig­ting oor die Ja­ve­lin-skiet­stok­ke kon­tak Ray­mond Hoff­man by 083-4255263 of in­fo@e­asys­hot.co.za

Fo­to 1 wys hoe die kop­pel­stuk van die drie­poot lyk ter­wyl fo­to 2 en fo­to 3 wys hoe die kop­pel­stuk lyk wat aan die ge­weer vas­ge­skroef word en waar­in die drie- of twee­po­te se kop­pel­stuk­ke pas.

Hier is die Ka­pi­ta Ja­ve­lin-drie­poot in ak­sie. Op die in­set­fo­to word ‘n drie­skoot­groe­pe­ring ge­wys wat ek op 75m uit die staan­hou­ding van­af dié drie­poot met my .30-06 ge­skiet het.

So ge­bruik jy die Ja­ve­lin-twee­poot in die sit­po­si­sie – weer­eens met my .308 en die ver­sink­te kop­pel­stuk in die kolf. Kop­pel­stuk­ke wat jy in ‘n ge­weer­kolf kan ver­sink is ook be­skik­baar (fo­to’s 1 & 2). Ek het een ge­bruik vir my CZ .308 en op die fo­to...

Dra­sak­kies vir die kort Ja­ve­lin-twee­poot is be­skik­baar (bo) en selfs die ge­weer­ban­de wat S­par­tan P­re­ci­si­on maak het bê­re­plek vir die kort twee­poot (regs).

Hier­die bles­bok is met my .243 ge­skiet. Die in­set­fo­to wys die ge­mag­ne­ti­seer­de kop­pel­stuk van die Ja­ve­lint­wee­poot. Dit pas in die kop­pel­stuk wat aan die ge­weer ge­skroef word. Die hef­boom­pie aan die kop­pel­stuk be­heer die span­ning van die kan­tel­funk­sie.

Ek het bei­de my .30-06 en .243 met die Ja­ve­lin-skiet­stok­ke ge­bruik. Hier lê ek aan met die .30-06 op ‘n bles­bok­ram.

Ek het hier­die bos­bok in die Oos-Kaap ge­skiet met be­hulp van die Ja­ve­lin-drie­poot. Die skiet­af­stand was 136m.

‘n Kop­pel­stuk vir ka­me­ras is ook be­skik­baar so­dat die skiet-drie­poot ook as ‘n ka­me­ra-drie­poot ge­bruik kan word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.