Sau­er en Sig Sau­er se wen­ners

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Deur KOOS BAR­NARD

JP Sau­er & Sohn is ’n ou Duit­se maat­skap­py uit 1751 wat tot van­dag toe nog be­ken dis vir kwa­li­teit­pro­duk­te. S au e r-ge­wer eis al vir baie ja­re nie net in Duits­land ’n guns­te­ling nie, maar reg­oor die wê­reld.

Sau­er is oor die al­ge­meen si­no­niem met duur, hoë-kwa­li­teit ge­we­re, maar die mo­der­ne mark het dié maat­skap­py ge­dwing om ook meer be­kos­tig­ba­re pro­duk­te te ver­sprei. Goed­koop A­me­ri­kaan­se en Ja­pan­ne­se ge­we­re is baie ge­wild en Sau­er moes ’n teen­voe­ter daar­voor vind. Die re­sul­taat is die Sau­er 100 wat vir on­ge­veer R17 000 ver­koop. Dis wel meer as wat som­mi­ge an­der in­tree­vlak­ge­we­re kos, maar Sau­er se kwa­li­teit kan nie be­vraag­te­ken word nie.

Ons het on­langs ’n S100 van na­der­by be­skou en ook ’n paar sko­te daar­mee op die skiet­baan ge­skiet. Hier­die Sau­ers is be­skik­baar met ’n beu­ke­hout­kolf (beech wood) wat ge­kleur is, as­ook met ’n sin­te­tie­se kolf. Ons toets­mo­del het die hout­kolf ge­had. Iets wat da­de­lik op­val, is dat die kolf vir bei­de reg­ter­hand­se en lin­ker­hand­se skuts ge­skik is. Daar is geen wang­stuk nie en die pis­tool­greep het aan bei­de kan­te ’n palm swell. La­ser-ge­sny­de ruit­werk ver­sier die voor­laai en die pis­tool­greep. Die voor­laai ein­dig ook in ’n net­jie­se schna­bel. Heg­pun­te vir band­ska­kels is op die nor­ma­le plek­ke aan die voor­laai en ag­ter­kolf aan­ge­bring en die kolf word af­ge­rond deur ’n dun, swart skop­kus­sing.

Soos dit met die mees­te in- tree­vlak-ge­we­re die ge­val is, het die Sau­er ook maar sy stuk­kie plas­tiek – die ma­ga­syn­kas is van ’n po­li­meer­plas­tiek ge­maak. Die ma­ga­syn­ka­pa­si­teit is vyf pa­tro­ne vir stan­daard-ka­li­bers en vier vir mag­nums. Pa­tro­ne word traps­ge­wys (stag­ge­red) in die ma­ga­syn ge­pas, wat mee­bring dat jy die ma­ga­syn vol kan maak son­der om dit uit die ge­weer te ver­wy­der. Ver­bly­dend is eg­ter dat die ma­ga­syn­knip mooi ver­sink lê in die vloer­plaat­ge­deel­te reg voor die ma­ga­syn­kas. Hier­die is een ma­ga­syn­kas wat jy nie som­mer mak­lik sal ver­loor deur die ma­ga­syn­knip per on­ge­luk te ak­ti­veer nie.

Soos met baie van die Eu­ro- pe­se mo­del­le die ge­val is, sluit die g­ren­del nie in nok­g­leu­we in die ak­sie nie, maar in gleu­we in die loop self. Dis ge­woon­lik die ge­val waar daar van ruil­ba­re lo­pe ge­bruik ge­maak word en waar die lo­pe deur ’n krimp­pro­ses aan die ak­sie ge­pas word. Die a­gen­te vir Sau­er, die L&O­groep, sê eg­ter dat die Sau­er 100 se loop in­draai en nie in plek ge­krimp word nie. Al Sau­er se lo­pe word deur die koue ha­mer­pro­ses ge­vorm.

Soos jul­le uit die fo­to kan af­lei, is die gren­del­stam die­self­de deur­snee as die sluit­nok­ke en let op dat die S100 drie sluit­nok­ke het in ste­de van twee op­po­ne­ren­des. Dit bring mee dat die

gren­del­hef­boom net so­wat 60° ge­lig moet word om dit te ont­sluit vir her­laai. ’n Veer­be­laai­de uit­trek­ker as­ook twee veer­be­laai­de uit­wer­pers word in die ver­sink­te gren­del­kop ge­huis­ves. Die twee uit­wer­pers (sien fo­to bo) sorg dat dop­pe baie po­si­tief uit­ge­werp word.

Die ak­sie is ge­boor en ge­tap vir te­le­skoop­mon­teer­ba­sis­se en baie sal bly wees om te ver­neem dat e­ni­ge ba­sis­se wat ge­skik is vir die Re­ming­ton Mo­del 700, op die Sau­er pas. Sau­er self be­veel eg­ter hul­le Hex­a­lock-ba­sis/ ring­s­tel­le aan en dis waar­van die toets­ge­weer voor­sien was. Hier­die vin­nig-af­haal­ba­re mon­teer­sis­teem werk met ’n hef­boom wat aan el­ke te­le­skoop­ring vas is. Die hef­boom­pie word bloot vo­ren­toe ge­swaai waar­na die te­le­skoop met ring en al ver­wy­der kan word (sien fo­to).

An­ders as som­mi­ge meer be­kos­tig­ba­re ge­we­re, is die Sau­er 100 van ’n drie­po­si­sie-vei­lig­heids­knip voor­sien. In die ag­ter­ste po­si­sie word die slot heel­te­mal ge­sluit en kan die ge­weer nie vuur nie. In die mid­del-po­si­sie kan die ge­weer steeds nie vuur nie, maar dit laat jou toe om die g­ren­del/slot oop te maak en die ge­weer te laai of om ’n pa­troon uit die ka­mer te ver­wy­der. In die voor­ste po­si­sie is die ge­weer na­tuur­lik ten vol­le o­pe­ra­si­o­neel. Wan­neer die Sau­er oor­ge­haal is, steek ’n pen­ne­tjie wat rooi ge­kleur is by die slag­pen­huls uit en kan jy met een oog­op­slag sien of die ge­weer oor­ge­haal is al dan nie. Die gren­del­stop sit ag­ter aan die lin­ker­kant van die ak­sie. ’n Lang reg­uit gleuf in die g­ren­del, waar­in die gren­del­stop pas, ver­se­ker dat die g­ren­del op die gren­del­stop ry en dit sorg vir die glad­de wer­king van die g­ren­del. Die gren­del­hef­boom is van staal, maar word af­ge­rond deur ’n sin­te­tie­se gren­del­knop.

Sau­er 100’s word ge­woon­lik nie van oop vi­sie­re voor­sien nie en dit was ook die ge­val met die toets­ge­weer. In stan­daard-ka­li­bers is die loop 56cm (22”) lank ter­wyl mag­num-ka­li­bers van 61cm (24”)-lo­pe voor­sien word. Die Sau­er 100 is tans in 12 ka­li­bers be­skik­baar (.222; .223; .243; .270; .308; .30-06; 6.5mm C­reed­moor; 6.5x55; 8x57; 9.3x62; 7mm Rem Mag en .300 Win Mag). Stan­daard-ge­we­re weeg 3.05kg en die .308 en .30-06 word voor­sien van lo­pe waar­van die groef­draai 1 in 11” is. Die 6.5’e se groef­draai is 1 in 8.6”.

Ek was aan­ge­naam ver­ras met hoe lek­ker die ge­weer han­teer, hoe goed die kolf my pas en hoe ge­mak­lik die pis­tool­greep in my hand voel. Die palm swell is pre­sies die reg­te groot­te vir my hand en as ek die ge­weer aan­gooi, lê dit da­de­lik op die tei­ken.

Die ver­stel­ba­re snel­ler (2kg tot 1kg) is reeds in die fa­briek lig ge­stel, het mooi skoon ge­breek en was ’n ple­sier om te ge­bruik.

Ty­dens die twee skiet­baan­ses­sies het die Sau­er, wat vir die .308 Win-pa­troon ge­ka­mer is, son­der e­ni­ge pro­ble­me ge­funk­si­o­neer. Dit het glad ge­voer en die dop­pe te al­le tye po­si­tief uit­ge­werp, maak nie saak hoe vin­nig ek die ge­weer oor­ge­haal het nie. Die feit dat die g­ren­del net 60° lig, maak dat jy hier­die ge­weer baie vin­nig kan oor­haal.

Ty­dens die eer­ste ses­sie het ons vyf drie­skoot-groeperings van die skiet­bank af ge­skiet op 100m met Nor­ma se 165gr-am­mu­ni­sie. Die toets­ge­weer het hom heel goed van sy taak ge­kwyt en die ge­mid­deld van die vyf groe­pe was net oor die 30mm.

Die S100 is ’n ge­weer wat ek met vry­moe­dig­heid aan­be­veel.

Die L&O-groep ver­sprei ook Sig Sau­er op­tie­se pro­duk­te – te­le­sko­pe en af­stand­me­ters. Saam met die Sau­er-ge­weer het ons die ge­leent­heid ge­had om ’n Sig Sau­er-te­le­skoop, die Tan­go4 6-24x50 wat ’n 30mm-buis het, on­der oë te neem. Sig Sau­er, ’n oor­spronk­li­ke S­wit­ser­se maat­skap­py se hoof­kwar­tier is al vir et­li­ke ja­re in A­me­ri­ka. On­der die saal­ge­deel­te (waar die stel­knop­pe ge­leë is) staan dui­de­lik dat die Tan­go4 in O­re­gon ont­werp is, wat dié pro­duk se A­me­ri­kaan­se oor­sprong be­ves­tig.

Sig Sau­er is on­der die mees­te men­se be­kend vir die hoë-kwa­li­teit pis­to­le wat hul ver­vaar­dig. In 2015 het Sig Sau­er tot die op­tie­se mark toe­ge­tree. Hoe­wel hul­le nog in hul ba­ba­skoe­ne is wat op­tie­se pro­duk­te be­tref, kan ’n mens nie an­ders as om be­ïn­druk te wees met die kwa­li­teit van die Sig Sau­er-te­le­sko­pe en -af­stand­me­ters nie.

Die af­wer­king van die Tan­go4 »

» 6-24x50 is werk­lik goed en die stel­knop­pe draai nie te mak­lik nie. Wan­neer ’n mens som­mi­ge te­le­sko­pe se stel­knop­pe draai, is die klik­kies nie dui­de­lik hoor­baar nie en dit voel am­per as­of die rat­jies daar­van uit­ge­werk of nie goed af­ge­werk is nie. Dis be­slis nie die ge­val met die Sig Sau­er nie. Be­gin aan hom stel en jy kom ag­ter, dié pro­duk is kwa­li­teit. Wat da­de­lik op­val, is die grys­kleu­ri­ge af­wer­king van die te­le­skoop en sy tak­tie­se-ti­pe stel­knop­pe son­der dop­pies.

Die pa­ral­laks ver­stel­ling i sop die nor­ma­le plek aan die lin­ker­kant van die saal en vorm ’n in­te­gra­le ge­heel met die kruis­haar se lig­ska­ke­laar. Hier­die twee-in-een stel­knop­pe is dees­dae stan­daard op baie te­le­skoop­mo­del­le. Die pa­ral­laks ver­stel­ling fo­kus die beeld van­af 50m.

’n U­nie­ke funk­sie van dié te­le­skoop is die ven­ster­tjie met mer­kers ag­ter aan die ver­ti­ka­le stel­knop wat die ge­brui­ker in staat stel om da­de­lik te sien op wat­ter ro­ta­sie die stel­knop is. Dit kan ’n mak­si­mum van vyf ro­ta­sies stel en el­ke ro­ta­sie ver­teen­woor­dig 12MOA – dus 60MOA-ver­stel­ling in to­taal. El­ke klik­kie stel die tref­punt ’n ¼MOA aan op 100 jaarts (on­ge­veer 7.2mm op 100m). Die stel­knop vir rig­ting (regs en links) het ook ’n sluit­funk­sie wat ver­hoed dat dié per a­buis ge­draai word en die te­le­skoop uit­stel.

Soos dees­dae die ge­bruik is met baie te­le­sko­pe, is die oog­stuk van die Sig Sau­er van die vin­ni­ge fo­kus-ti­pe. Die mo­del wat ons ge­ë­va­lu­eer het se kruis­haar is in die eer­ste of voor­ste fo­kus­vlak of -sek­sie ge­leë en raak dus al “vet­ter” soos die ver­gro­ting op­ge­draai word. In re­a­li­teit be­te­ken dit maar net dat die kruis­haar se af­me­tings en die spa­sie tus­sen die af­mik­mer­kies in ver­hou­ding tot die tei­ken al­tyd die­self­de bly, maak nie saak op wat­ter ver­gro­ting dit ge­bruik word nie. As jy dus die te­le­skoop se af­mik­mer­kies met jou la­ding/ koe­ël­kom­bi­na­sie ge­ka­li­breer het, kan jy hul­le op al­le ver­gro­tings ge­bruik om in die kol te skiet op die ge­ka­li­breer­de af­stan­de.

Die MOA-ti­pe kruis­haar ver­lig heel­te­mal as die be­lig­ting aan­ge­ska­kel word. Vir som­mi­ge kan dit ’n pro­bleem wees aan­ge­sien so ’n he­le ver­lig­te kruis­haar dit soms moei­lik maak om die tei­ken daar­ag­ter te sien as jy in die nag skiet. Die op­los­sing is om die laag­ste ver­lig­ting te ge­bruik wat jou sal toe­laat om die kruis­haar te sien.

Ek het baie van die swe­wen­de kol­le­tjie ge­hou wat as die kruis­haar se mid­del­punt ge­bruik word. Vir my oë werk sul­ke kol­le­tjies baie goed. Vol­gens my me­ning is die spa­sies tus­sen die af­mik­mer­kies ’n bie­tjie te groot en nie reg­tig van prak­tie­se nut nie. Dis eg­ter ook ’n feit dat baie skuts lie­wer hul te­le­sko­pe vir af­stand stel as om die af­mik­mer­kies te ge­bruik. In­dien jy stel, kan jy jou eie ze­ro-af­stan­de be­paal. Met vas­te af­mik­mer­kies is jy ge­bind tot se­ke­re ze­ro-af­stan­de.

Wat die glas se hel­der­heid be­tref, kan ek noem dat die Sig Sau­er uit­ste­kend ver­ge­lyk met te­le­sko­pe wat soort­ge­lyk ge­prys is op die mark. Die mees­te han­dels­mer­ke word dees­dae van baie goeie glas voor­sien wat hel­der­heid en skerp­heid van die beeld ver­se­ker en jy moet werk­lik goeie oë hê om die ver­skil in hel­der­heid tus­sen som­mi­ge han­dels­mer­ke raak te sien. Die Sig Sau­er se beeld is glas­hel­der – meer as goed ge­noeg vir al­le ja­g­om­stan­dig­he­de in Suid-A­fri­ka.

Ek was be­ïn­druk met hier­die mo­del wat teen on­ge­veer R16 000 tot R17 000 plaas­lik be­hoort te ver­koop. On­ge­luk­kig kon ons die te­le­skoop net op die skiet­baan toets.

Sig Sau­er bied af­stand­me­ters in ver­skeie mo­del­le aan. Som­mi­ges is meer be­doel vir ge­bruik »

» deur boog­jag­ters en an­der wat nie no­dig het om bok­ke op lang af­stan­de te meet nie. Die top­mo­del­le van Sig Sau­er staan glad nie te­rug vir die be­ken­de Eu­ro­pe­se pro­duk­te nie.

L&O het ons ge­vra om die 4x20 Ki­lo850-af­stand­me­ter ty­dens ’n Oos-Kaap­se jag te toets. Hier­die k­lein, sak­pas­groot­te af­stand­me­ter is Sig Sau­er se in­tree­mo­del en kan vol­gens die ver­vaar­di­ger on­der i­de­a­le om­stan­dig­he­de groot weer­kaat­sen- de tei­kens tot op 1 200m meet. Nor­maal­weg is die reik­af­stand eg­ter so­wat 800m vir groot voor­wer­pe en 600m vir bles­bok­groot­te bok­ke.

Soos met die mees­te af­stand­me­ters kan jy kies tus­sen me­ter en jaart as meet­een­heid. Die Ki­lo850 kan ook vir jou bei­de die AMR-af­stand (angle mo­di­fied ran­ge) en die LOS-af­stand (li­ne of sig­ht) gee. Eers­ge­noem­de is die ho­ri­son­ta­le af­stand na die tei­ken en laas­ge­noem­de die werk­li­ke af­stand on­ge­ag die hoek waar­teen jy kyk/meet. Die AMR-af­stand is dus al­tyd kor­ter en dui die af­stand aan wat jy in aan­mer­king moet neem vir jou ka­li­ber/koe­ël/la­ding­kom­bi­na­sie se tra­jek. Die bro­sju­re wat met el­ke af­stand­me­ter voor­sien word ver­dui­de­lik mooi hoe om die ver­skil­len­de mo­dus­se te kies. Af­stand­me­ters word voor­sien met die AMR-af­stand voor­op­ge­stel.

Jy kan ook kies tus­sen BESTof LAST-tei­ken. Waar jy deur bos­se of gras die af­stand wil meet, sal jy die LAST-op­sie kies – die af­stand­me­ter meet dan die laas­te of ver­ste voor­werp wat die la­ser tref en dui dit aan.

Ty­dens my veld­toets het ek ge­vind dat die Ki­lo850 van so na­by as 4.5m kan meet maar dat die ver­vaar­di­ger se aan­spra­ke van 1 200m ’n bie­tjie op­ti­mis­ties is. Vol­gens die bro­sju­re be­hoort jy bo­me te kan meet tot op 800m, maar ek het ge­vind dat die Ki­lo se be­ne lam raak hier by 600m op bo­me. B­les­bok­ke kon ons meet tot so am­per 500m.

Vir my, wat sel­de sko­te ver­der as 300m neem, is die Ki­lo850 dus meer as vol­doen­de, maar men­se wat lan­ger af­stan­de wil meet, sal ge­frus­treerd raak. Hou eg­ter in ge­dag­te dat die Ki­lo850 ’n in­tree­vlak­mo­del is wat min­der as R4 000 kos. Met op­tie­se pro­duk­te kry jy waar­voor jy be­taal. Ek het die af­stand­me­ter­tjie baie ge­niet en dit het uit­ste­kend ge­werk op twee jag­tog­te waar­ty­dens ons bos­bok­ke, b­les­bok­ke en rooi­bok­ke ge­skiet het. Teen die prys wat jy vir die Ki­lo850 be­taal, dink ek werk­lik hier­die k­lein, lig­te af­stand­me­ter is uit­ste­ken­de waar­de vir geld.

Sau­er-ge­we­re en Sig Sau­er op­tie­se pro­duk­te word land­wyd ver­koop. In­dien jou guns­te­ling­han­de­laar nie die pro­duk­te aan­hou nie, vra ho­mo m die a­gen­te, die L&O-groep in P­re­to­ria te kon­tak.

Sau­er se S100-ge­weer en die Sig Sau­er--te­le­skoop wat SA JAG­TER/HUNTER on­langs on­der oë ge­neem het. Soos al­le in­tree­vlak­ge­we­re het die Sau­er ook sy stuk­kie “plas­tiek” – die ma­ga­syn­kas is van ‘n po­li­meer­plas­tiek ge­maak. Die ma­ga­syn­knip lê ver­sink net ag­ter die voor­ste borg­s­kroef wat ver­hoed dat dit per a­buis ge­ak­ti­veer kan word en die ma­ga­syn dalk laat ver­loor.

Sau­er 100’s is toe­ge­rus met ‘n drie­po­si­sie-vei­lig­heids­knip.

So lyk die Sau­er se g­ren­del. Let op die drie sluit­nok­ke as­ook die uit­trek­ker en die dub­be­le veer­be­laai­de uit­wer­pers in die slot se ge­sig.

Let op na die vin­nig-af­haal­ba­re mon­teer­sis­teem wat Sau­er aan­bied (links bo). Deur slegs die hef­boom­pies aan die rin­ge na ag­ter te swaai kan die te­le­skoop ver­wy­der word. Op die reg­ter­kant­se fo­to is twee groeperings wat die Sau­er met Nor­ma-am­mu­ni­sie be­haal het.

Die 6-24x50 Tan­go4 het tak­tie­se-ti­pe stel­knop­pe son­der dop­pies. Let op na die ven­ster­tjie met die mer­kers wat jou in staat stel om te sien op wat­ter ro­ta­sie die ver­ti­ka­le stel­knop ge­stel is.

So lyk die Hex­a­lock-mon­teer­ba­sis­se met die te­le­skoop ver­wy­der.

Hier meet ek die af­stand na ‘n bles­bok­ram toe wat ek ge­skiet het. In hier­die ge­val was die bok 238m ver.

BO en LINKS: Sig Sau­er se Ki­lo850 is ‘n kom­pak­te af­stand­me­ter wat baie goed werk as jy kor­ter af­stan­de wil meet. Vir jag­ters wat nie sko­te ver­der as 400m wil neem nie, sal hier­die af­stand­me­ter baie be­vre­di­gen­de re­sul­ta­te le­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.