Hoe om QuickLOAD te ge­bruik Deel I

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Cas­sie Nie­na­ber

Ons kan par­ty­maal nog­al spook om ’n goeie la­ding te kry wat skoot na skoot sy kant bring. Daar­om is e­ni­ge hulp om dit mak­li­ker en met min­der on­kos­tes ge­doen te kry, baie wel­kom. Daar is heel­wat me­to­des wat suk­ses­vol ge­bruik kan word om la­dings te ont­wik­kel maar som­mi­ges ver­eis ’n hoë ma­te van on­der­vin­ding om die kaf van die ko­ring te skei.

QuickLOAD is ’n baie han­di- ge re­ke­naar­pro­gram wat ge­bruik kan word om vin­ni­ger, goed­ko­per en waar­skyn­lik mak­li­ker (lees: met die skiet van min­der pa­tro­ne) by ak­ku­ra­te la­dings uit te kom. QuickLOAD kan ook ge­bruik word om vas te stel wat die ef­fek op koe­ël­snel­heid is wan­neer iets aan die pa­troon ver­an­der word, soos by­voor­beeld to­ta­le pa­troon-leng­te (TPL) of deur die een ti­pe koe­ël met ’n an­der te ver­vang, en­so­voorts.

Ek dink dis hier waar QuickLOAD van groot waar­de kan wees. Dit kan baie van die raai­werk oor la­dings uit­ska­kel.

Voor­dat ek QuickLOAD be­gin ge­bruik het, was ek baie skep­ties daar­oor. Ek was hei­lig oor­tuig dat geen re­ke­naar­pro­gram ak­ku­ra­te la­dings kan be­re­ken nie. Ek moet eg­ter van­dag pront­uit er­ken dat ek to­taal ver­keerd was. Hoe meer ek QuickLOAD ge­bruik, hoe meer ge­niet ek dit. Dit werk ui­ters goed.

Maar... net so goed soos wat QuickLOAD kan wees, net so ge­vaar­lik kan dit wees. Ont­hou, voer ’n pro­gram met swak in­lig­ting... moet dan nie te­leur­ge­steld wees as hy jou die­self­de guns be­wys nie. Dit is ui­ters ge­vaar­lik om QuickLOAD net so uit die boks te ge­bruik en won­der­li­ke en vei­li­ge re­sul­ta­te te ver­wag. QuickLOAD verg sin­vol­le in­set­te om sin­vol­le en be­trou­ba­re re­sul­ta­te te le­wer.

In hier­die reeks artikels gaan ek stap vir stap ver­dui­de­lik hoe om QuickLOAD te ge­bruik om be­trou­ba­re, sin­vol­le re­sul­ta­te daar­mee te be­haal. Dit gaan ’n uit­ge­brei­de reeks wees wat in ver­skil­len­de op­een­vol­gen­de uit­ga­wes sal ver­skyn. Ek mag dus vo­ren­toe dik­wels ver­wys na of staat­maak op in­lig­ting wat reeds in vroe­ë­re artikels ver­skaf is. Maak dus nou se­ker dat jy die uit­ga­wes be­waar vir ver­wy­sing.

1. IN­STAL­LA­SIE VAN DIE QUICKLOADPROGRAM

Die in­stal­la­sie van die QuickLOAD-pro­gram op ’n re­ke­naar be­hels die­self­de stap­pe as vir by­kans e­ni­ge an­der pro­gram wat in Win­dows ge­ïn­stal­leer word.

K­lik op In­stall for All U­sers en be­ves­tig dat dit nie ge­kies is nie soos in fo­to 1. Dit is so­dat die QuickLOAD-do­ku­men­te in jou eie My Do­cu­ments Fol­der ge­stoor word en jy weet waar om dit te kry.

2. QUICKLOAD SE SKERM­UIT­LEG

In fo­to 2 sien ons dat die QuickLOAD-skerm­uit­leg vier blok­ke be­slaan. Blok­ke 1 en 2 is ge­brui­ker­sin­set­te en blok­ke 3 en 4 toon die uit­set van ver­werk­te da­ta. In blok 1 moet jou eie ge­weer en pa­troon se in­lig­ting in­ge­voer word. In blok 2 dui jy die dryf­mid­del se in­lig­ting aan. Die ver­werk­te re­sul­ta­te word met sy­fers in blok 3 en gra­fies in blok 4 ver­toon.

3. MEET VAN JOU EIE GE­WEER EN PATROONINLIGTING VIR BLOK 1

Om te ver­se­ker dat QuickLOAD se be­re­ke­nin­ge be­trou­baar is, MOET jy die loop­leng­te van jou eie ge­weer, as­ook jou eie am­mu­ni­sie-af­me­tings in blok 1 van QuickLOAD in­voer. Ek is se­ker ons al­mal ken die ou re­ke­naar ge­seg­de: Junk in, junk out. Meet dus kor­rek. 3.1 Die meet van jou ge­weer se loop­leng­te. Ont­hou, so­dra die koe­ël die dop ver­laat, is die ka­mer (met die leë dop daar­in) deel van die loop­leng­te. Daar­om gaan ons ’n stok voor in die loop in­druk tot teen die slot­ge­sig, om die loop­leng­te te meet. Be­ves­tig AL­TYD dat daar geen pa­tro­ne in die loop of ma­ga­syn van die ge­weer is nie, en die ge­weer dus vei­lig is, voor jy daar­aan werk.

Klamp die ge­weer ste­wig in ’n bank­skroef vas. Maak die slot toe son­der om die snel­ler te ont­span. Die slag­pen moet te­rug­ge­trek bly, so­dat dit nie teen die stok se punt vas­druk en die me­ting be­na­deel nie. Druk die stok ver­sig­tig voor by die loop in tot teen die slot­ge­sig. Met ’n skoon­maak­stok moet die jag al­tyd ver­wy­der word, so­dat die stok ’n groot plat voor­punt het om teen te meet.

Die be­ken­de me­to­de om mer­kies op die stok te maak voor by die loop se kroon, werk nie vir my so goed nie. Hoe haaks maak jy die mer­ke, hoe dik is die mer­ke en hoe mooi be­heer jy om pre­sies tot op die merk te meet? Daar­om ge­bruik ek ’n stop­per/ bush, wat met ’n sluit­skroef aan die stok vas­maak soos in fo­to 3.

Draai die stop­per se sluit­skroef deeg­lik vas, ter­wyl die stop­per ste­wig teen die kroon, en die stok ste­wig teen die slot­ge­sig vas­ge­druk word. Ver­wy­der die stok ver­sig­tig. Meet die mak­si­mum loop­leng­te ak­ku­raat. Ek vind dat ’n lang staal­li­ni­aal goed werk, ter­wyl die stop­per teen die een punt van die li­ni­aal vas­druk, en die ma­te by die stok se punt af­ge­lees word, 558mm soos in fo­to 4. 3.2 Die meet van die to­ta­le mak­si­mum pa­troon­leng­te. Kom ons meet met die stok­me­to­de die mak­si­mum to­ta­le pa­troon­leng­te, TPL in kort, vir die koe­ël wat ons wil ge­bruik. Daar­voor het jy ’n t­wee­de skoon­maak­stok en ’n t­wee­de stop­per no­dig (of jy kan ’n hout- do­wel van kor­rek­te deur­snee ge­bruik).

Ek vind dit mak­li­ker om die koe­ël met ’n knyp­tan­ge­tjie/ twee­zer van ag­ter in die loop te laat in­val. Be­ves­tig vi­su­eel dat die koe­ël mooi, punt vo­ren­toe, in die loop lê.

Klamp die ge­weer ste­wig in ’n bank­skroef vas. Ge­bruik nou die t­wee­de skoon­maak­stok en plaas dit, son­der ’n jag, van ag­ter in die ka­mer en druk die koe­ël lig­gies teen die lan­de vas. Sit nou ’n t­wee­de stop­per voor aan die skoon­maak­stok waar­mee jy die loop­leng­te ge­meet het – hier­die stop­per sal nou op sy beurt weer teen die kroon van die ge­weer vas­ge­druk en vas­ge­klamp word. Druk die meet­stok met die twee stop­pers (waar­van die een steeds ste­wig vas­ge­skroef is van toe jy die loop­leng­te ge­meet het) ver­sig­tig voor by die loop in tot teen die koe­ël se punt. Ry die koe­ël ef­fe heen en weer tus­sen die twee stok­ke om te be­ves­tig wan­neer dit nét aan die lan­de raak, son­der om dit on­no­dig hard in die lan­de in te for­seer.

Hou nou die meet­stok teen die koe­ël se punt, ter­wyl die koe­ël lig­gies van ag­ter deur die an­der skoon­maak­stok on­der­steun word.

Skuif dan die t­wee­de stop­per (wat nog nie vas­ge­draai is nie) tot dit ook teen die kroon druk en draai dit ste­wig vas. Ver­wy­der die stok ver­sig­tig. Nou het jy twee stop­pers wat ’n ent­jie uit­me­kaar op die skoon­maak­stok vas­ge­skroef is (sien fo­to 5).

Neem nou die ma­te tus­sen die twee stop­pers om die to­ta­le pa­troon­leng­te te kry. Dit word as volg ge­doen: Eers neem jy »

» die ma­te oor die bui­te­kan­te van die stop­pers (die ver­ste en­te), 88.42mm in hier­die ge­val. Meet dan die dik­te van die stop­per ver­ste weg van die loop af; 15.09mm vir die reg­ter stop­per in ons voor­beeld se ge­val. Die mak­si­mum TPL is 88.42 – 15.09 = 73.33mm.

Mak­si­mum TPL kan ook met ap­pa­ra­te ge­meet word, soos met Hor­na­dy se OAL-gau­ge of die Mam­ba TPL-me­ter, wat die pro­ses ver­ge­mak­lik en in staat is tot ak­ku­ra­ter en meer her­haal­ba­re me­tings (sien fo­to 6). Hier­die me­tings is dik­wels met klei­ner as 0.05mm her­haal­baar. 3.3 Be­sluit nou as volg op die TPL waar­vol­gens jy jou pa­troon gaan laai (die ge­laai­de TPL-ma­te word in QuickLOAD in­ge­tik): • Meet die mak­si­mum TPL

vir jou wa­pen en kom­po­nen­te

ak­ku­raat; • Druk die koe­ël in die dop­nek in so­veel as die deur­snee/ dik­te van die koe­ël (bv. 6mm vir .243, ens.). Ont­hou die bo­at tail word hier­voor bui­te re­ke­ning ge­laat. Die bo­at tail druk dus in som­mi­ge ge­val­le die­per ver­by die aan­slui­ting van die nek en skou­er in die dop in. In­dien die dop­nek kor­ter is as die koe­ël­deur­snee, word die koe­ël die leng­te van die nek in die dop in­ge­druk; • In­dien no­dig, maak die TPL kor­ter tot die pa­troon in jou ge­weer se ma­ga­syn­kas pas (ef­fens kor­ter) so­dat die koe­ël se punt nie teen die voor­ste wand van die ma­ga­syn­kas vas­druk en be­ska­dig word nie; • In­dien no­dig, maak die TPL nog kor­ter tot die sprong na die lan­de min­stens 0.5 tot 1.0mm is. In die vol­gen­de ar­ti­kel gaan ons voort met die neem van me­tings vir QuickLOAD. Lek­ker skiet! * Kon­tak Cas­sie via sy web­blad www.mam­ba-re­lo­a­ding.co.za.

FO­TO 1 - Quickload-in­stal­la­sie (sien ver­dui­de­li­king in teks).

FO­TO 2 - Quickload-skerm­uit­leg (sien ver­dui­de­li­king in teks).

FO­TO 5 - Hoe om mak­si­mum TPL te meet.

FO­TO 4 - To­ta­le loop­leng­te.

FO­TO 7 - Druk die koe­ël een ka­li­ber­diep­te in die dop. Ont­hou dat die boot­stert bui­te re­ke­ning ge­laat moet word.

FO­TO 6 - Mam­ba TPL-me­ter. Dis mak­li­ker om ‘n ge­weer se mak­si­mum­pa­troon­leng­te met so ‘n me­ter te be­paal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.