CMH se Su­per S­ling

In die kol

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

CMH P­re­ci­si­on is ’n maat­skap­py wat ’n ver­skei­den­heid ge­weer- en skiet­by­be­ho­re ver­koop, on­der meer lek­ker skiet­mat­te, skiet­sak­ke (ge­weer­rus­se), bub­ble le­vels (’n wa­ter­pas­sie wat jy op jou te­le­skoop mon­teer) en Tier One-te­le­skoop­mon­teer­rin­ge. Ty­dens hier­die jaar se Hun­tEx het ek by CMH se stal­le­tjie ’n ge­weer­belt, die Su­per S­ling, ge­sien wat da­de­lik my aan­dag ge­trek het.

Dit ver­stel baie vin­nig vir leng­te en is ver­al op kom­pe­ti­sie­skuts ge­mik. Hier­die belt is ver­al han­dig as jy ge­du­ren­de een kom­pe- ti­sie uit die lê-, sit- en staan­po­si­sie moet skiet wat ver­skil­len­de leng­te-ver­stel­lings ver­eis. Die Su­per S­ling is 38mm breed en van ui­ters duur­sa­me ny­lon­ma­te­ri­aal ( web­bing) ge­maak. Su­per S­lings word voor­sien van U Un­cle Mi­ke’s vin­nig-ver­wy­derb ba­re band­ska­kels.

Soos op die fo­to’s ge­sien kan w word, is die CMH-belt ’n saamg ge­stel­de een. Aan die ag­ter­kant is ’n ver­stel­ba­re lus wat om die b bo-arm gaan van die hand wat d die ge­weer by die voor­laai vash hou. Die lus is uit­ge­voer met s seems­leer om te ver­hoed dat dit u uit po­si­sie gly. Dan het die lus o ook ’n knip so­dat dit vin­nig van jo jou arm kan los­knip.

Aan die voor­ste ge­deel­te van d die Su­per S­ling is ’n “los” ent w wat bloot ge­trek of laat skiet k kan word om die belt se leng­te te ver­stel vir die no­di­ge spann ning. Aan hier­die ver­stel­ba­re e ent is daar ’n ge­tan­de sluit­me­gan nis­me wat ver­hoed dat die belt o ou­to­ma­ties ver­leng as dit on­der span­ning is.

Om die belt weer te ver­leng, trek jy bloot aan ’n kort ny­lon­koord wat die ge­tan­de me­ga­nis­me van die belt af lig. Die leng­te/span­ning kan dus blits­vin­nig ver­stel word van­uit e­ni­ge po­si­sie. Hier­die funk­sie, as­ook die lus om die skut se bo-arm wat vin­nig los­ge­knip kan word maak dit baie mak­lik om uit die ver­skil­len­de skiet­po­si­sies te kom son­der om die ge­weer on­no­dig rond te swaai of om on­no­dig te woel en te wer­skaf (wat jou hart­klop ver­hoog en na­de­lig kan in­werk op jou vol­gen­de skiet­oe­fe­ning). »

» CMH se belt heg op die nor­ma­le plek­ke aan ’n ge­weer. Dit moet so ge­ïn­stal­leer word dat die lus se bo­kant (waar die knip is) na die ge­weer se snel­ler­beu­el/vloer­plaat­ge­deel­te wys (sien fo­to). Ver­stel nou die lus so­dat dit groot ge­noeg is om met ge­mak om jou bo-arm te pas. Vir regs­han­di­ge skuts word die lus dan na links ge­kan­tel en die arm word dan deur die lus ge-druk tot­dat dit hoog ge­noeg om die bo-arm is.

Nou word die voor­ste ge­deel­te van die band om die voor­arm ge­draai so­dat jy die ge­weer se voor­laai met die hand kan vas­hou (sien fo­to). Maak se­ker dat die voor­ste ge­deel­te lank ge­noeg is so­dat jy dit mak­lik om jou arm kan draai. Wan­neer jy dit doen, laat die span­ning wat jy op die belt plaas ou­to­ma­ties die lus sty­wer trek om jou bo-arm. Na­dat die lus vas­ge­trek is om jou bo-arm kan jy nou die leng­te van die voor­ste deel van die belt ver­stel deur aan die so­ge­naam­de “los” ent te trek.

Na­dat jy vir die eer­ste keer die lus om jou bo-arm ge­pas het, kan jy daar­die ver­stel­ling merk en ’n me­taal­stop­per­tjie in die belt sit wat saam daar­mee ver­skaf word. Dit ver­se­ker dat die lus al­tyd die kor­rek­te groot­te sal wees en die­self­de span­ning om jou bo-arm toe­pas.

Ek het hier­die ge­weer­belt nou vier maan­de lank ge­toets en kan on­om­won­de sê dat dit die bes­te ge­weer­belt is wat ek nog vir kom­pe­ti­sie­skiet ge­bruik het. Ek weet dat smaak en be­hoef­tes ver­skil, maar ek het hier­die belt be­ter en meer prak­ties ge­vind as e­ni­ge an­der ge­weer­belt wat ek nog op die skiet­baan ge­bruik het. Die feit dat dit so vin­nig en moei­te­loos kan ver­stel tot die per­fek­te leng­te, maak dit ’n wen­ner in my oë.

Hier­die belt kan na­tuur­lik ook in die jag­veld ge­bruik word, maar let daar­op dat dit eint­lik doel­ge­maak is vir kom­pe­ti­sie-skiet. Hier­die is ’n ge­weer­belt wat ek met die groot­ste vry­moe­dig­heid aan­be­veel. Mee­gaan­de fo­to’s wys hoe die belt ge­bruik word. Daar is ook ’n vi­deo op CMH P­re­ci­si­on se web­blad wat baie mooi ver­dui­de­lik pre­sies hoe die ge­weer­belt werk. * CMH se Su­per S­ling is by ’n ver­skei­den­heid ge­weer­win­kels be­skik­baar en ver­koop teen on- ge­veer R900. In­dien jou guns­te­ling-han­de­laar nie die Su­per S­ling aan­hou nie, vra hom om Her­mé van CMH te kon­tak by 072-650-0758 of her­me@cm­hpre­ci­si­on.co.za

Die lus word na links ge­kan­tel (fo­to bo) vir regs­han­di­ge skuts en die skut se arm word dan deur die lus ge­stoot. Daar­na word die voor­arm om die voor­ste ge­deel­te van die band ge­draai om die span­ning op te neem (fo­to on­der).

So word die Su­per S­ling ge­ïn­stal­leer – met die lus na bo.

Hier­die fo­to (links bo) toon die Su­per S­ling in po­si­sie met die skut se hand wat die ge­weer se voor­laai vas­hou (die band moet net ‘n bie­tjie ho­ër op die bo-arm sit). Op die reg­ter­kant­se, boon­ste fo­to wys ek die “los” punt van die Su­per S­ling wat bloot...

Op die fo­to hier­bo word aan­ge­toon hoe­dat die sluit­me­ga­nis­me se koord vo­ren­toe ge­trek word so­dat die ge­tan­de klam­pie, wat die band vas­hou en die kor­rek­te leng­te­ver­stel­ling ver­se­ker, skiet ge­gee kan word so­dat die ver­stel­ling kan ver­leng en jy jou arm...

Let op die ste­wi­ge knip aan die lus. Dit word ge­bruik om die lus vin­nig van die skut se bo-arm te ver­wy­der.

Só lyk die stop­per­tjie wat in­ge­sit kan word om te ver­se­ker dat die lus al­tyd tot jou ver­ko­se groot­te toe­skuif.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.