SA JAG­TERS SE HOFSAAK TEEN DIE POLISIE

SA Jagter Hunter - - NEWS -

SoosS al­mal se­ker reeds weet, heth reg­ter Ro­nel Tol­may van die Gau­teng­seG Hoog­ge­regs­hof ten guns­teg van SA Jag­ters uit­spraak ge­le­werg in die hofsaak oor die her­nu­wingh van vuur­wa­pen­li­sen­sies.s Soos te ver­wag­te het die po­li­siep teen die uit­spraak ge­ap­pel­leerp en hul­le di­rek na die Grond­wet­hofG ge­wend. Die po­li­sies se ap­pèl skort dus nou die Hoog­ge­regs­hof se uit­spraak op tot die he­le kwes­sie af­ge­han­del is en die Grond­wet­hof uit­spraak ge­le­wer het.

On­ge­luk­kig het som­mi­ge men­se di­rek na die uit­spraak se­ke­re mis­lei­den­de en ver­keer­de ad­vies aan vuur­wa­pe­n­ei­e­naars op­ge­dis. Dit moet ge­ïg­no­reer word. Die e­nig­ste prak­tie­se im­pli­ka­sie van die uit­spraak is dat men­se wat nie hul vuur­wa­pen­li­sen­sies be­tyds her­nu het nie, nie nou ver­volg sal word nie (die polisie het daar­die on­der­ne­ming ge­gee).

Dit is ui­ters be­lang­rik om daar­op te let dat reg­ter Tol­may se uit­spraak nie die wet ver­an- der het nie. Die vuur­wa­pen­wet soos ons dit in die ver­le­de ge­ken het, bly steeds van krag. Vuur­wa­pens wat by die polisie in­ge­han­dig is kan nie te­rug­ge­vra word nie en vuur­wa­pe­n­ei­e­naars moet nog steeds be­tyds (ten min­ste 90 dae voor die ver­val­da­tum van hul li­sen­sies) aan­soek doen om her­nu­wing van die li­sen­sies. Die polisie het on­der­neem om nie die vuur­wa­pens wat in­ge­han­dig is, te ver­nie­tig nie.

Vuur­wa­pe­n­ei­e­naars moet nou baie ver­ant­woor­de­lik op­tree en by die wet hou, an­ders kan dit ons saak be­na­deel.

Kom die wet na soos ver­eis word en doen be­tyds aan­soek om die her­nu­wing van jou li­sen­sies. In­dien jy reeds van jou vuur­wa­pens in­ge­han­dig het, bê­re die be­wys daar­van vei­lig en in­dien jy in be­sit is van vuur­wa­pens waar­van die li­sen­sies ver­val het, moe­nie dit ge­bruik nie. Hou dit in jou kluis toe­ge­sluit tot­dat ons fi­naal uit­sluit­sel het oor wat die o­wer­he­de be­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.