Hoe om QuickLOAD te ge­bruik Deel I I

SA Jagter Hunter - - INHOUD - Cas­sie Nie­na­ber

In hier­die ar­ti­kel gaan ons voort met die neem van me­tings vir QuickLOAD.

1. DOPVOLUME

Wa­ter se vo­lu­me en ge­wig is di­rek ver­want, 1 li­ter wa­ter weeg 1kg. As ons dus weeg hoe­veel grein wa­ter ’n dop neem, be­paal ons daar­mee daar­die dop se be­skik­ba­re vo­lu­me.

Die mak­si­mum be­skik­ba­re dopvolume word vir ’n ge­vuur­de dop ge­meet, met die slag­dop steeds in plek. Om­dat die ge­vuur­de dop die naas­te aan die werk­li­ke ka­mer­groot­te is, word dopvolume ge­meet voor e­ni­ge her­vor­ming of an­der werk aan die dop ge­doen is.

Dit is net baie mak­li­ker om te weeg met ’n e­lek­tro­nie­se skaal as met ’n bal­kie-skaal. Foto 1 toon die toe­rus­ting wat ons be­no­dig om dopvolume te meet: ’n e­lek­tro­nie­se skaal, ’n in­spui­ting met naald en ’n bak­kie met wa­ter. Deur ’n drup­pel of twee skot­tel­goed­seep by die wa­ter te voeg, word die op­per­vlak­span­ning ver­min­der en vorm die mi­nis­kus meer kon­stant.

Die droë, leë dop (soos ge­skiet) weeg in my ge­val 178.9gr.

Trek ’n in­spui­ting vol wa­ter. Heg ’n naald aan om te ver­hoed dat lug­bor­rels bin­ne die dop vorm en ag­ter­bly ty­dens die in­spuit van die wa­ter. Ver­wy­der al­le lug uit die spuit. Spuit die wa­ter sta­dig in die dop, tot by­na vol. Maak die dop vol deur ver­sig­tig met die spuit­naald drup­pels by te voeg.

Vul die dop­pe al­tyd een­ders. Be­heer dit deur die vorm van die mi­nis­kus kon­stant te hou soos in foto 2 aan­ge­toon word. Die dop vol wa­ter weeg 234.5gr.

Be­re­ken die mak­si­mum be­skik­ba­re dopvolume deur die leë dop­mas­sa van die vol dop­mas­sa af te trek, 234.5 – 178.9 = 55.6gr in hier­die ge­val. Meet so vyf dop­pe en ge­bruik die ge­mid­deld.

2. DOPSNYLENGTE

Na­dat ons die dop­pe her­vorm en voor­be­rei het vir her­laai, sny (trim) ons ge­woon­lik die dop­pe se leng­tes vol­gens spe­si­fi­ka­sie. Die mak­si­mum dop­leng­te-spe­si­fi­ka­sie vir my .308 Win is 51.18mm (2.015 duim), daar­om sny ek my dop­leng­te ef­fe kor­ter na 51.00mm.

Meet die dop­leng­te met ’n skuif­pas­ser van­af die dop se kop tot by die dop se bek, ter­wyl die dop lig­gies ge­wik­kel word om te be­ves­tig dat dit mooi haaks tus­sen die twee ka­ke pas. Sien foto 3. Ge­bruik hier­die dopsnylengte in QuickLOAD.

3. KOEËLMATES

Meet met jou skuif­pas­ser die to­ta­le koe­ël­leng­te van­af die koe­ël se ba­sis tot by sy voor­punt as­ook die boot­stert se leng­te soos in foto 4.

Ons sal la­ter hier­die af­me­tings met dié van QuickLOAD ver­ge­lyk om te be­ves­tig dat ons wel die kor­rek­te koe­ël in QuickLOAD ge­kies het.

4. INVOER VAN PATROON- EN GEWEERINLIGTING

Voer jou ge­weer en patroon se in­lig­ting in blok 1, in die Car­trid­ge Di­men­si­ons- blok in, sien foto 5 aan lin­ker­kant. 4.1 Kies jou ka­li­ber Kies dan die ge­weer­ka­li­ber by Se­lected Car­trid­ge, aan­ge­dui deur A in foto 5.

➪ Be­ves­tig dat QuickLOAD se

stan­daard-ge­weer­ka­li­ber­da­ta regs van Se­lected Car­trid­ge ver­toon. Dit moet Fi­le:qlo­adfw ver­toon. (In­dien nie, klik op Fi­le: qlo­adfw, skuif na en kies die qlo­adfw.vol- da­ta­stel.)

Daar is twee da­ta­stel­le vir ka­li­ber be­skik­baar. Die qlo­adfw. vol fi­le is in En­gels, en ge­ba­seer op SAAMI- en CIP-spe­si­fi­ka­sies. Dit is die twee groot be­heer­lig­ga­me van wa­pen- en am­mu­ni­sie­ver­wan­te spe­si­fi­ka­sies. SAAMI is hoof­saak­lik A­me­ri­kaans en CIP Eu­ro­pees. Hul­le ge­bruik ver­skil­len­de me­to­des om die mak­si­mum toe­laat­ba­re ka­mer­druk te meet. Dus ver­skil hul­le spe­si­fi­ka­sies hier­oor en is dit dan ook die groot­ste on­der­skeid tus­sen SAAMI en CIP in QuickLOAD. CIP se mak­si­mum ka­mer­druk is ge­woon­lik ef­fe la­er as dié van SAAMI. Daar is dik­wels die keu­se tus­sen SAAMI of CIP per ka­li­ber. Die al­ge­meen aan­vaar­de stan­daard in Suid-A­fri­ka is CIP, maar jy is wel­kom om SAAMI te ge­bruik.

Die an­der da­ta­stel, SAMEREIR.vol, lyk na ’n baie be­perk­te Duit­se spe­si­fi­ka­sie waar­mee ek nie ge­mak­lik voel nie. Klik op die grys af-pyl­tjie; Skuif na en klik op .308 Win (CIP). 4.2 Koe­ël­ver­vaar­di­ger­keu­se Kies vol­gen­de die koe­ël­ver­vaar­di­ger by Se­lected Bul­let, aan­ge­dui deur B in foto 6. Klik op Fi­le:/ Nol­ser; Skuif na en klik op .308 Win (CIP).

Kies die spe­si­fie­ke koe­ël by Se­lected Bul­let, aan­ge­dui deur B in foto 7. ➪ In QuickLOAD 3.8 en la­ter kan jy ook op die geel lo­go klik om die koe­ël­ver­vaar­di­ger te kies. So­dra jy op OK klik, ver­skyn die koe­ël­keu­se­ta­bel:

Skuif na en klik op die .308, 155, Nos­ler CC HPBT J4 53155koe­ël.

In die vol­gen­de ar­ti­kel gaan ons voort met die neem van me­tings vir QuickLOAD. Lek­ker skiet! * Kon­tak Cas­sie via sy web­blad www.mam­ba-re­lo­a­ding.co.za/

FOTO 1 - Toe­rus­ting vir die meet van dopvolume.

FOTO 3 - Dop­pe moet ge­meet en tot die kor­rek­te leng­te ge­sny word.

FOTO 2 - Dop­pe moet tot bo by die bekrand ge­vul word met wa­ter om die vo­lu­me te be­paal.

FOTO 7 - Hier­die skerm­gre­pe wys waar jy moet klik om die no­di­ge keu­ses te doen. Volg die hand­jies met die nom­mers daar­op aan­ge­bring.

FOTO 6 - Kies die koe­ël­ver­vaar­di­ger in blok 1 B soos hier­bo.

FOTO 5 - Voer jou ge­weer- en pa­troon­in­lig­ting in en kies dan die ge­weer­ka­li­ber soos hier­bo aan­ge­dui.

FOTO 4 - Meet die leng­te van die koe­ël as­ook die leng­te van die boot­stert.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.