SNIPER 4 LI­FE SE WEN­NERS

SA Jagter Hunter - - NEWS -

In die Ju­lie-uit­ga­we van SA JAG­TER/HUN­TER het ons be­rig oor die Sniper 4 Li­fe-kom­pe­ti­sie wat deur Sniper A­fri­ca ge­loods is om er­ken­ning te gee aan lo­ja­le kli­ën­te van Sniper A­fri­ca. Die jag­er­va­ring van ’n leef­tyd (Hunt of a li­fe­ti­me) is as prys aan­ge­bied aan ’n ge­luk­ki­ge jag­ter en twee vrien­de. Die jag­pak­ket sluit ’n buf­fel­bul, nja­la­bul, koe­doe­bul en drie rooi­bok­ram­me in.

Op 10 Au­gus­tus 2017 is die fi­na­le trek­king vir hier­die kom­pe­ti­sie by The Roof­top Café in Ro­se­bank ge­hou. A­dri­aan Woud­stra (van HuntEx-faam) het die trek­king be­har­tig. Die ge­luk­ki­ge wen­ner is Mer­cia van Vuur­en van Kemp­ton Park. Sy het in­ge­skryf ty­dens HuntEx wat in A­pril van­jaar by Gal­lag­her E­sta­te in Mid­rand ge­hou is. Haar man, An­ton, is die ge­luk­ki­ge jag­ter en sal haar ver­ge­sel ty­dens die jag­tog. (Sy het in­ge­skryf met die doel om die jag vir hom te wen!) Baie ge­luk, An­ton en Mer­cia!

’n Pro­fes­si­o­ne­le rol­prentspan sal die jag­ters ver­ge­sel om die jag­er­va­ring op film vas te lê. Hul­le word ook ty­dens die jag­tog voor­sien van Sniper-ka­moe­fleer­drag en -toe­rus­ting. Die to­ta­le waar­de van die prys is dus aan­sien­lik meer as R150 000. Die jag sal op die plaas Riet­fon­tein in die Zeerust-dis­trik plaas­vind en word deur G­reen South Sa­fa­ris aan­ge­bied. Sniper A­fri­ca en Ja­mes Hill van Riet­fon­tein het op die nip­per­tjie be­sluit om ook troos­pry­se vir die an­der vier fi­na­lis­te be­skik­baar te stel. ’n Blou­wil­de­bees en nog rooi­bok­ke is as troos­pry­se aan­ge­bied.

Op die foto is (van links) Cas­siem Ko­lia (van Sniper A­fri­ca), die wen­ner, Mer­cia van Vuur­en en Zu­bair Ko­la (Sniper A­fri­ca).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.