O­ver­berg-tak ver­leen droog­te­hulp F­red Camp­hor

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

Ge­ag­te le­ser en le­de van SA Jag­ters, ek ge­bruik doel­be­wus die ge­leent­heid om deur mid­del van hier­die skry­we ’n be­roep te doen op elk­een van ons le­de en ook le­de van die pu­bliek om ’n klein by­drae te le­wer om die le­we van mens en dier in die dis­trik Sut­her­land ef­fens be­ter te pro­beer maak. Hier­die ver­haal het wel reeds in die me­dia bloot­stel­ling ge­kry, maar op dié ma­nier wil ons die bood­skap aan le­sers van SA JAGTER/ HUNTER oor­dra.

MAAK ’N VER­SKIL

Hier­die mooi s­to­rie het be­gin toe twee le­de van die O­ver­berg-tak van SA Jag­ters uit em­pa­tie ’n paar sak­ke mie­lies by

boe­re­boe­re in die Sut­her­land-om­ge­wing gaan af­laai het. Aan­ge­gryp deur die el­len­de van mens en dier het Frank Ester­hui­zen en Es­sie Ester­huy­ze be­sluit om hul me­de-jag­ters vir sken­kings te na­der so­dat hul­le meer voer na hier­die streek kon stuur.

Sut­her­land is een van ve­le stre­ke in die land waar daar ramp­droog­te heers, maar weens sy lig­ging ver weg van hoof­roe­tes af, kry dit min hulp van an­der droog­te­hulp­pro­jek­te. Ver­voer is een van die groot strui­kel­blok­ke om voor­raad by hier­die streek uit te kry aan­ge­sien die roe­te nie net weg is van die hoof­roe­tes nie, maar ook moei­lik toe­gank­lik is.

Frank en Es­sie se uit­reik­pro­jek vir die ge­meen­skap van Sut­her­land het die le­de van SA Jag­ters in die O­ver­berg-tak en an­der in­wo­ners in die O­ver­berg aan­ge­spoor om geld en voer te skenk. Ver­skeie boe­re van die om­ge­wing het voer be­skik­baar ge­stel ter­wyl kon­tant­sken­kings in­ge­stroom het om voer en an­der nood­saak­li­ke i­tems aan te koop wat die men­se van Sut­her­land brood­no­dig het. S­ken­kers kon geld di­rek in Kaap A­gri se bank­re­ke­ning de­po­neer om vir nog voer te be­taal. Kaap A­gri het self ook mil­de­lik by­ge­dra ter­wyl an­der sa­ke­lui in die om­ge­wing op ver­skeie tas­ba­re ma­nie­re hul­le kant ge­bring het.

“Nie een van ons kon dink dat droog­te­hulp so vin­nig sou groei van twee bak­kies na agt bak­kie­vrag­te nie,” ver­tel Jus­tus Harms, voor­sit­ter van SA Jag­ters se O­ver­berg-tak. “Toe ons sleep­wa­ens no­dig ge­had het, het Jim­my’s Trai­lers van die S­trand in­ge­stem om vyf sleep­wa­ens vir drie dae gra­tis te ver­skaf.”

Baie van die O­ver­berg-boe­re wat be­grip het vir die nood in die land­bou­sek­tor, het son­der om te skroom, voer ge­skenk om die voer­tuie vol te pak. Die eer­ste kon­vooi het op 24 No­vem­ber 2017 om half­agt die og­gend uit Vil­liers­dorp ver­trek en teen 12h00 was hul­le in Sut­her­land. ’n Vrag van 15 ton voer is op die skou­ter­rein aan Sut­her­land se droog­te­ko­mi­tee oor­han­dig, wat die voer on­der die boe­re ver­deel het.

Dit was nie die ein­de van die s­to­rie nie. Twee maan­de la­ter, op 23 Fe­bru­a­rie het dié span­ne­tjie vry­wil­li­gers wéér so ge­maak. O­ver­berg-tak het se­dert No­vem­ber 2017 reeds 480 ton droog­te­hulp na Sut­her­land ge­neem. Som­mi­ge van die pla­se het on­langs vir die eer­ste keer in vyf jaar re­ën ge­kry, maar dit gaan nog ja­re neem vir hier­die ge­bied om te her­stel. Die men­se kry baie swaar. Par­ty dae is daar nie kos op hul­le ta­fels nie. Daar is selfs ge­val­le van kin­ders wat nie skool toe gaan nie, dood­ge­woon om­dat hul­le ou­ers nie die geld kan by­me­kaar­maak om die skool­fooie te be­taal nie.

TO­TAAL VAN PRO­JEK

Na se­we kon­vooie se droog­te­hulp staan die O­ver­berg-tak se Droog­te­hulp-pro­jek tans op ’n waar­de van R1.041 mil­joen, wat naas­ten­by soos volg saam­ge­stel is: • 82 ton mie­lies ter waar­de van

R287 000 • 333 ton strooi­ba­le ter waar­de

van R293 000 • Krui­de­niers­wa­re van R47 000 • Die to­ta­le af­stand af­ge­lê deur die kon­vooie voer­tuie is 36 000km • Brand­stof­kos­te van R164 000 • Kon­tant­sken­kings aan­ge­wend vir aan­koop van voer, krui­de­niers­wa­re, brand­stof, R250 000 Die ver­voer­kos­te sluit net die di­rek­te brand­stof­kos­te in. Die ge­bruik van die bak­kies, vrag­mo­tors en sleep­wa­ens is nie hier­by in­ge­sluit nie en is deur in­di­vi­due en sa­ke­lui van die O­ver­berg ge­skenk.

Die be­stuur en le­de van die O­ver­berg-tak hoop dat an­der tak­ke van SA Jag­ters en hul­le ge­meen­skap­pe hier­die voor­beeld sal volg en ook die hand sal uit­steek om droog­te­ge­teis­ter­de ge­bie­de in an­der de­le van die land te help. (Daar is boe­re in die noor­de van die Oos-Kaap wat hul­le pla­se se sleu­tels by hul­le buur­man gaan af­laai het en weg­ge­ry het.)

O­ver­berg-tak se droog­te­hulp is met groot ver­lig­ting en dank- baar­heid ont­vang. “Jy kon die dank­baar­heid in hul­le oë lees. Ons as jag­ters is ook be­waar­ders. Dít is waar­voor die Ver­e­ni­ging staan. Ek hoop dat die pu­bliek sal be­sef dat ons nie net uit die na­tuur neem nie, maar dat ons te­rug­gee.” Dit is Jus­tus se woor­de.

HOE KAN LE­DE HELP?

Die droog­te­hulp-pro­jek gaan voort. O­ver­berg-tak wil nog meer voer by­me­kaar maak. Le­wer as­se­blief ’n by­drae tot hier­die skit­te­ren­de droog­te­hulp­werk wat ge­doen word deur ’n hand­jie­vol vry­wil­li­gers.

Hier is ’n pro­jek wat spon­taan ont­staan het en waar die vry­wil­li­gers reeds die lo­gis­tiek uit­ge­werk het en in plek het. Kom ons help om dit ’n nóg gro­ter suk­ses te maak. Selfs ’n by­drae van so min as R10 kan ’n ver­skil maak aan een mens of dier se le­we.

Le­sers en le­de van SA Jag­ters, on­der­ne­mings en le­de van die pu­bliek wat ’n by­drae wil maak, kan met Jus­tus in ver­bin­ding tree by 082-497-4230 of jus­tus@ su­pre­mespa­res.co.za. E­nig­ie­mand wat sken­kings wil maak aan SA Jag­ters se O­ver­berg-tak se droog­te­fonds, kan geld in een van die vol­gen­de re­ke­nin­ge de­po­neer: Aan: Kaap A­gri ABSA-re­ke­ning­nom­mer: 380 000 350 Tak­ko­de: 632 005 FNB-re­ke­ning­nom­mer: 6210 818 5663 Tak­ko­de: 250 655 Ge­bruik 43308 as ver­wy­sing OF: Aan: SA Jag­ters O­ver­berg-tak FNB-re­ke­ning­nom­mer: 6211 487 1016 Tak­ko­de: 200 312 DROOG­TE as ver­wy­sing

Kom ons wys vir die wê­reld dat jag­ters die eint­li­ke be­waar­ders is en dat ons om­gee vir mens en dier wat swaar­kry. Baie dan­kie by voor­baat vir e­ni­ge by­drae. V­rien­de­li­ke groe­te F­red Camp­hor HUB: SA Jag­ters

Voer word af­ge­laai in die Sut­her­land-om­ge­wing. Vee en wild word ge­help. Hier ont­vang ‘n koe­doe­bul voer en wa­ter.

BO: Een van die kon­vooie langs die pad.

LINKS: Dit is jag­ters wat om­gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.