DA­VE SHEER GUNS P­RE­TO­RIA

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

Die be­ken­de Da­ve Sheer-win­kel wat vir baie ja­re in Jo­han­nes­burg ge­se­tel was, het on­langs ’ n twee­de win­kel in Mon­ta­na, P­re­to­ria ge­o­pen in Sil­ver­grass-straat. Dit sal waar­skyn­lik Da­ve Sheer Guns se nu­we hoof­kwar­tier raak.

Wat hier­die nu­we win­kel u­niek maak, is dat dit oor ’n to­taal van vyf bin­nens­hui­se skiet­ba­ne be­skik waar­van een ’n vol­le 100m lank is. Al hier­die skiet­ba­ne is toe­ge­rus met die jong­ste teg­no­lo­gie – sko­te op die tei­ken kan op ’n mo­ni­tor ge­lees word en die tei­ken word ge­mo­to­ri­seerd na­der en ver­der van die skiet­punt af op­ge­stel of ge­plaas soos die skut dit ver­lang. Dit is werk­lik soos die En­gel­se sê, sta­te of the art, en beslis ’n bo­nus vir al­le s­kuts in die P­re­to­ria-om­ge­wing. Om te ver­se­ker dat jy op die baan van jou keuse kan gaan skiet, is dit raad­saam om die win­kel te kon­tak en plek te be­spreek.

Die win­kel self is lek­ker ruim en daar is ge­noeg voor­raad om selfs die pun­te­ne­ri­ges on­der ons te­vre­de te stel. Da­ve Sheer is al ja­re lank be­kend daar­voor dat hul­le op tak­tie­se pis­tool- en ge­weer­skiet kon­sen­treer en die pro­duk­te wat hul­le te koop aan­bied, ge­tuig van hul erns met dié s­port. Re­wol­wers vir jag en self­be­sker­ming en jag- en sport­skiet­ge­we­re word eg­ter ook nie af­ge­skeep nie. Met SA JAG­TER/ HUNTER se be­soek aan die win­kel het ons ’n baie ge­son­de hoe­veel­heid re­wol­wers en slot­ak­sie-ge­we­re op die rak­ke ge­sien.

’n Groot aan­wins vir hier­die win­kel is die aan­stel­ling van Kassie Kas­sel­man wat ’n ge­reel­de ru­briek in ons tyd­skrif be­har­tig. Soos le­sers reeds weet, is Kassie ’n ge­sou­te skut wat Pro­te­ak­leu­re ver­werf het en ’n ken­ner op die ge­bied van die her­laai van am­mu­ni­sie. Be­hal­we vir ge­reel­de her­laai­kur­sus­se, bied Kassie ook ’n an­der diens by die win­kel aan. Kli­ën­te kan ’n af­spraak met hom maak en dan met sy hulp (teen be­ta­ling) hul la­dings in die win­kel ont­wik­kel. Die la­dings word som­mer daar bin­nens­huis op die skiet­baan ge­toets en ver­der ont­wik­kel tot die kli­ënt te­vre­de is. Dis ’n groot hulp vir die­ge­ne met be­perk­te tyd of vir beginners is dit ’n i­de­a­le ge­leent­heid om van ’n ken­ner te leer hoe om am­mu­ni­sie kor­rek en vei­lig te her­laai.

Be­hal­we vir die ge­rief­li­ke win­kel en skiet­baan, o­pen Da­ve Sheer ook bin­ne­kort (bin­ne die vol­gen­de drie we­ke) hul eie re­stau­rant, Bond Café in die­self­de kom­pleks reg bo die ge­weer­win­kel. Soos jul­le uit die naam kan af­lei is die te­ma Bond... Ja­mes Bond. Be­soe­kers kan dus som­mer hul ge­sin­ne bring en ter­wyl Pa sy skiet­goed koop, kan Ma en die kin­ders so­lank sy geld in die re­stau­rant span­deer.

Ook bin­ne die vol­gen­de paar maan­de maak Da­ve Sheer ’n kle­re­win­kel oop reg langs die re­stau­rant. Soos te ver­wag­te, sal dit op pro­duk­te kon­sen­treer wat sport­skuts en jag­ters in die bui­te­lug dra.

Nog ’n lek­ker­te wat be­soe­kers sal ge­niet, is die vei­li­ge en gra­tis on­der­dak­par­ke­ring reg voor die win­kel.

Da­ve Sheer Guns in P­re­to­ria is beslis ’n aan­wins vir vuur­wa­pen­lief­heb­bers in die om­ge­wing. Gaan on­der­steun hul­le ge­rus. Die kon­tak­nom­mer is 010-300-1222.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.