VER­BE­TER DIE HERLAAIPROSES MET DIE DP-4

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

FRANCO JOOSTE

Die DP-4 is ’n her­laai­staan­der of sta­sie wat vir e­ni­ge her­laai­fa­na­ti­kus ’n aan­wins sal wees. Ek het on­langs die ver­vaar­di­ger, Me­tP­rep in Jo­han­nes­burg gaan be­soek om ’n DP-4 te ont­vang en te toets.

Ek moet er­ken ek het ge­won­der wat­ter pro­duk ie­mand die her­laai­mark in Suid-A­fri­ka kan bied wat nog nie deur die A­me­ri­ka­ners ont­werp is nie. Ek is eg­ter gou ver­keerd be­wys. Die DP-4 is ’n han­di­ge een­man­her­laai­sta­sie wat deur Ri­chard Ford, ’n in­ge­ni­eur, ont­werp is en wat selfs by ge­vor­der­de her­laai­ers by­val sal vind. Dit is in we­se ’n staan­der met ver­skeie plek­ke waar­op ver­skil­len­de her­laai-ap­pa­ra­te ge­plaas of vas­ge­sit kan word.

TOE­RUS­TING SKUIF NIE ROND NIE

Ri­chard het aan my ’n reeds saam­ge­stel­de DP-4 ge­gee wat ek net aan ’n ge­skik­te ta­fel kon vas­bout. Die staan­der word ver­skaf in los stuk­ke en moet aan­me­kaar ge­sit word. Hy het ook ’n skaal­tjie en kruit­drup­per ( trickler) ver­skaf om­dat die staan­der doel­ge­maak­te voet­stuk­ke het vir her­laai­pro­duk­te. Ek moes net ’n kruit­me­ter (-gooi­er) by­voeg om die pro­ses aan die gang te kry. Wat hier­die pro­duk so goed maak, is dat jou kruit­gooi­er, skaal, trickler en treg­ter bin­ne mak­li­ke be­reik is en nie kan rond­skuif nie. Dit maak die herlaaiproses vin­ni­ger en mak­li­ker om­dat jou ta­fel nie vol los­staan­de i­tems is wat jy dalk per on­ge­luk kan skuif nie. (Soos die skaal wat kan be­weeg en dan weer ge­ka­li­breer moet word.)

Wat die DP-4 nog meer ef­fek­tief maak, is dat jy ’n voet­stuk vir jou spe­si­fie­ke fa­bri­kaat skaal en trickler kan aan­skaf wat sal ver­se­ker dat die toe­rus­ting wat bo-op die DP-4 ge­mon­teer is, nie kan skuif nie. En om­dat die DP-4 ’n staan­der is wat jy op oog­hoog­te kan stel, kan jy pre­sies ho­ri­son­taal in lyn met die skaal se nul­punt­mer­kie kyk en sal jy nie som­mer ’n pa­ral­laks­fout maak nie. Ver­der het ek ook ge­vind dat dit met dié toe­stel baie mak­li­ker is om te sien wan­neer die skaal­naald op die kor­rek­te plek is as met an­der soort­ge­ly­ke her­laai­sta­sies.

Die DP-4 kan be­stel word in ’n ver­skei­den­heid kon­fi­gu­ra­sies en met by­ko­men­de voet­stuk­kies vir by­kans al die ver­skil­len­de fa­bri­ka­te ska­le en tricklers wat be­skik­baar is. Jy kan dit dus aan­pas vol­gens jou eie her­laai­toe­rus­ting.

WAAR­VAN EK HOU

Wan­neer jy voor die DP-4-toe­stel gaan sit, is al­les oog­hoog­te en die eer­ste ding wat jy sien, is die kruit­gooi­er reg voor jou met die treg­ter links ag­ter daar­van ge­mon­teer. Ag­ter die treg­ter en ’n bie­tjie ho­ër, is die skaal, regs van die kruit­gooi­er is die skaal se weeg­pan­ne­tjie, as­ook die trickler. Ek het my leë dop­pe links on­der die DP-4 neer­ge­sit. Aan die reg­ter­kant is my klaar­ge­laai­de am­mu­ni­sie en in die mid­del, die koe­ëls. Heel links is die pers ( press). Deur dit só op te stel het my herlaaiproses som­mer van die eer­ste pa­troon af baie mak­lik en vin­nig ver­loop.

Die ge­mon­teer­de treg­ter werk baie goed. Jy neem die pa­troon­dop en druk dit in die treg­ter se bek, en daar­na gooi jy die kruit in. Dit maak die pro­ses veel mak­li­ker as om met ’n los treg­ter en dop te werk.

Die DP-4 word uit ’n sterk 3.5mm-staal­plaat ge­bou – daar­om is dit sta­biel en ri­gied. Die ran­de is ge­lip om te ver­hoed dat daar e­ni­ge skerp de­le is wat jou kan krap of sny. Vier bou­te is no­dig om die DP-4 aan ’n ta­fel vas te bout. Soos jul­le kan sien, neem dit baie min­der spa­sie in be­slag – on­ge­veer ’n kwart van wat jy ge­woon­lik no­dig het. Die DP-4 is ’n kwa­li­teit-pro­duk en teen R1 418.85 bied dit uit­ste­ken­de waar­de vir geld. * Vir meer in­lig­ting kon­tak Ri­chard by 082-415-3840 of stuur ’n e-pos aan sa­les@dp4. co.za

INSETSEL BO: Hier­die fo­to toon hoe die treg­ter ge­bruik word om die kruit in die dop te gooi.

LINKS:LINKS: SóSó lyk die DP-44, ‘n kom-kom­pak­te laai­sta­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.