N­gu­ni-bees

(Bos in­di­cus)

Sarie Kos - - Het jy geweet? -

Hier­die in­heem­se SA bees­te kry in die Ark van S­maak er­ken­ning as ’n ras met “aan­sien­li­ke e­ko­lo­gie­se, so­si­a­le, gees­te­li­ke en e­ko­no­mie­se be­te­ke­nis vir die Sui­der-A­fri­kaan­se ge­meen­skap­pe wat al ge­slag­te daar­mee boer”. Vol­gens Slow Me­at-woord­voer­der Ca­ro­li­ne M­cCann het die N­gu­ni-men­se en hul vee van Noord-, Sen­traal- en Oos-A­fri­ka ge­mi­greer en die Zam­be­zi­ri­vier tus­sen 590 en 700 nC oor­ge­steek. N­gu­ni-bees­te het ty­dens die lang. moei­sa­me trek ont­wik­kel tot ’n ge­har­de, pro­duk­tie­we en bos­luis­be­stan­de ras.

Die ri­tu­e­le slag van N­gu­ni-bees­te was nog al­tyd ’n be­lang­ri­ke deel van om­trent al Sui­derA­fri­ka se tra­di­si­o­ne­le oor­gang­se­re­mo­nies, want die ge­loof be­staan dat dit kom­mu­ni­ka­sie met die

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.