DIE BEROEPE WAAR­VAN HUL­LE HOU

Sarie - - BOEKUITTREKSEL -

PSIGOPATE PAK OOK HUL AKTETASSE.

In be­paal­de beroepe sal jy meer as 1% psigopate aan­tref, soos in die reg­te (pro­ku­reurs en ad­vo­ka­te). Psi­go­pa­tie­se trek­ke kom hul­le goed te pas – vrees­loos, ge­dre­we, on­e­mo­si­o­neel, mee­do­ën­loos, on­wrik­baar, sjar­mant, ma­ni­pu­le­rend, met self­ver­troue, am­bi­si­eus, mags­be­lus, wen-ten-al­le-kos­te, ei­e­be­lang.

AN­DER BEROEPE WAAR­IN HUL­LE FLO­REER, IS, ALFABETIES:

1. be­leg­gings­ban­kier, 2. be­stu­ren­de di­rek­teur, 3. bom­op­rui­mer, 4. brand­weer­man, 5. chi­rurg, 6. fonds­be­stuur­der, 7. fo­to­graaf en joer­na­lis, 8. mi­li­tê­re of­fi­sier (en sol­daat), 9. po­li­ti­kus, 10. spi­oen, 11. stra­ler­vlie­ë­nier.

Daar­die fo­to­graaf en joer­na­lis . . . “Ek voel nie veel vir wat met jou ge­beur het nie, so­lank ek net die sto­rie en fo­to kry.” Pers­men­se in by­voor­beeld op­roer- of oor­logs­ge­bie­de is be­kend vir die ri­si­ko’s wat hul­le waag. Hul­le dink nie eens aan hul eie sterf­lik­heid nie. En hul­le kry hul naam ge­reeld in ’n koe­rant of tyd­skrif.

Ke­vin Dut­ton, Ox­ford-siel­kun­di­ge en psi­go­pa­tie-na­vor­ser, skry­wer van The Wis­dom of P­sy­cho­pat­hs, het in 2011 sy G­re­at B­ri­tish P­sy­cho­path Sur­vey on­der­neem en ge­vind die tien beroepe met die mees­te psigopate is, in volg­or­de: 1. uit­voe­ren­de hoof­de, 2. pro­ku­reurs, 3. TV- en ra­di­o­men­se, 4. ver­koops­men­se, 5. chi­rur­ge, 6. joer­na­lis­te, 7. po­li­sie­le­de, 8. kerk­li­kes ( cle­ri­cs), 9. sjefs, en 10. staats­diens­amp­te­na­re. As ’n paar hier­van jou wenk­broue laat lig . . .

TV- en ra­di­o­men­se is be­kend en dik­wels be­roemd. Hul­le word be­won­der en ver­trou.

Kerk­li­kes is ook reeds in ’n ver­trou­ens­po­si­sie en hul ge­sag word nie mak­lik be­vraag­te­ken nie. In die kerk het hul­le toe­gang tot ’n ge­rief­li­ke in­fra­struk­tuur om an­der uit te buit. Hul­le kan mak­li­ker bond­ge­no­te kry om hul­le te help of te be­skerm. Boon­op pre­dik die mees­te ge­lo­we broe­der­lief­de en ver­gif­nis, sou die psi­go­paat uit­ge­vang word. Hul­le kan ook al­tyd die skuld op die dui­wel pak. Staats­diens­amp­te­na­re is e­we­n­eens in ge­sags­po­si­sies. Die vloe­ken­de B­rit­se sjef Gor­don Ram­say het aan Va­ni­ty Fair ge­sê: “Sjefs is sta­pel­gek. Hul­le is al­mal self­be­hep, de­li­kaat, pie­pe­rig, on­se­ke­re klein sie­le en ab­so­lu­te psigopate. Elk­een van hul­le.” Hy­self ook? “Ab­so­luut.” Dut­ton haal een van B­rit­tan­je se top-neu­ro­chi­rur­ge aan: “Ek’t geen me­de­lye vir dié op wie ek o­pe­reer nie. Dis ’n luuk­se wat ek een­vou­dig nie kan be­kos­tig nie. In die te­a­ter word ek her­bo­re. As ’n koue, har­te­lo­se ma­sjien, to­taal een met skal­pel, boor en saag.”

E­mo­sies, sê die chi­rurg, is erns­tig sleg vir be­sig­heid: “I’ve hun­ted it do­wn to ex­tincti­on o­ver the y­e­ars.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.