Kaal­kop deur Na­ta­ni­ël

Sarie - - Inhoud -

’n Fout is ’n be­sluit of ak­sie, doel­be­wus of per on­ge­luk, wat di­rek of in­di­rek strek tot na­deel van een of meer le­wen­de we­sens, be­kend of on­be­kend aan die een wat fou­teer. Dik­wels is dit dié een wat ly. Ek is ge­vra om daar­oor te praat, maar ek het my ge­dag­tes en na­vor­sing neer­ge­skryf, dit het ge­lei tot ’n ver­ras­sen­de do­ku­ment. Ek deel ’n ver­kor­te weer­ga­we:

DIE KAALKOPGIDS TOT FOU­TE

GE­SKIE­DE­NIS In 1788 het die Oos­ten­ryk­se weer­mag te mid­de van ver­war­ring en dron­ken­skap hom­self aan­ge­val. Tien­dui­send sol­da­te het ge­sterf. Hier­die be­lag­li­ke ge­beur­te­nis ver­skyn bo-aan el­ke lys van die wê­reld se groot­ste fou­te. Die ge­skie­de­nis is ryk aan voor­beel­de van hoe dwaas­heid die wê­reld ge­vorm het. Die moord op Ca­e­sar, die mag van Hit­ler, die af­brand van tal­le bi­bli­o­te­ke, ton­ne o­lie in die see, sterf­tes weens kern­vul­lis, hier­die is net ’n paar, dis dui­de­lik deel van ons be­staan. HOE DIT GE­BEUR In En­gels is daar twee woor­de, “mis­ta­ke” en “er­ror”, die eer­ste word ge­woon­lik ge­bruik wan­neer ’n keu­se be­trok­ke is, die twee­de wan­neer mens­lik­heid in­tree. ’n Fout is sel­de moeds­wil­lig en kan ge­beur as ge­volg van moeg­heid, siek­te, wan­hoop, span­ning of ver­war­ring. So­si­a­le en kor­po­ra­tie­we stel­sels is dees­dae on­be­skryf­lik in­ge­wik­keld en men­se doen wat hul­le kan, maar wan­neer hul­le skie­lik bui­te hul per­ke of ken­nis moet op­tree, kan ’n ge­wel­di­ge ramp volg. En nie al­les op aar­de is ver­klaar­baar nie, din­ge ge­beur, hoe vreemd ook al, en moet soms aan­vaar word. Daar is ook ge­val­le waar ’n fout brood­no­dig is, ie­mand is traag, ag­ter­lo­sig of ar­ro­gant en ’n groot fout lei tot die skok wat dui­de­lik­heid bring. WAT OM TE ONT­HOU ’n Fout is ’n oom­blik van kon­flik tus­sen ’n in­di­vi­du en sy werk­si­tu­a­sie, fa­mi­lie, kul­tuur, ag­ter­grond, so­si­a­le kring of die on­be­ken­de. ’n Fout het meest­al ’n aan­loop, om­stan­dig­he­de wat nie be­tyds op­ge­merk word nie. In ’n tyd van in­lig­ting en teg­no­lo­gie be­hoort ons min­der fou­te te maak, maar die teen­oor­ge­stel­de ge­beur. Die druk van ’n knop­pie kan ’n maat­skap­py ver­nie­tig, die aan­stuur van ’n e-pos na die ver­keer­de per­soon kan jou re­pu­ta­sie ver­woes, al­ko­hol by ’n werks­funk­sie kan ’n toe­koms be­ska­dig, slag­ga­te is o­rals. En wan­neer ie­mand ’n fout maak, word daar dik­wels ver­geet van al­les wat die per­soon wel al ver­mag of by­ge­dra het. ’n Te­rug­slag moet bin­ne ver­band on­der­soek word. Nie al­les is dood en smart nie. WAT IS DIE GE­VOL­GE Men­se ver­loor hul­le po­si­sies, ver­hou­dings, fa­mi­lies, be­leg­gings, ver­troue, self­ver­troue. ’n Fout in die werk­plek lei nie al­tyd tot werk­loos­heid nie, maar jou kan­se tot voor­uit­gang word wel skra­ler. Som­mi­ge ge­bruik ’n fout tot hul­le voor­deel deur te wys dat hul­le dap­per is en ’n kri­sis on­mid­del­lik kan ont­lont. Dees­dae maak maat­skap­pye “be­plan­de fou­te” deur hul­le ad­ver­ten­sies op ver­keer­de groe­pe te mik of twy­fel­ag­ti­ge pro­duk­te te be­mark. Hier­die ti­pe na­vor­sing le­wer ver­ras­sen­de re­sul­ta­te. Feit: Fou­te word dop­ge­hou. WAT IS DIE AK­SIE Er­ken die fout, vra om ver­sko­ning, da­de­lik. Moe­nie huil nie, dis gril­le­rig. Ver­my dra­ma, dit mors tyd. Wees eer­lik en praat daar­oor. Neem ver­ant­woor­de­lik­heid. Fou­te leer ons ons­self ken en bring swak­he­de in ons hui­di­ge si­tu­a­sies na vo­re. Ver­lo­re sie­le het al ’n le­wens­pad ge­vind as ge­volg van ’n groot fout of on­ge­luk. Dui­sen­de men­se vind soms op­los­sings en hoop as ge­volg van een per­soon se mis­stap of ont­spo­ring, le­wens het les­se, om­stan­dig­he­de ver­be­ter. My eie le­we het dras­ties ver­an­der na­dat ek be­sluit het om ak­tief fou­te te pro­beer ver­my. Ek maak ly­sies soos ’n be­se­te­ne, ek werk bin­ne ’n raam­werk, ek kon­sen­treer, ek werk met ’n “ti­me­li­ne” en nie ’n “de­ad­li­ne” nie, so­doen­de het ek ’n be­roep en ’n le­we. Ek weet nou eers – baaaaie laat in my le­we – dat woe­de, on­ge­duld en ir­ri­ta­sie my groot­ste vy­an­de is, geen be­slui­te mag ge­neem word wan­neer ek in so ’n toe­stand is nie.

Tra­gies, maar waar: ’n Le­we son­der mis­luk­kings is ’n vaal af­fê­re, ons moet eks­pe­ri­men­teer en soek na suk­ses, son­der fou­te haal min die re­ën­boog!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.