AS JY SO LANK NIE GE­OE­FEN HET NIE . . .

Sarie - - Gesond - Bron: www.wo­mens­he­alth­mag.com

’N PAAR DAE

Dis nie so erg nie. Jou lyf is waar­skyn­lik dank­baar vir die kans om te her­stel en jy kan daar­na jou oe­fen­pro­gram weer e­ner­giek aan­pak.

’N WEEK

Jy gaan dalk ’n bie­tjie “sag­ter” as ge­woon­lik voel. Dis om­dat jou spier­ve­sels be­gin kwyn en jou lyf vloei­stof te­rug­hou. Be­gin jy nou weer oe­fen, gaan jy waar­skyn­lik nie be­dui­den­de ver­an­de­rin­ge sien in hoe vin­nig jy hol/ hoe­veel ki­lo­gram ge­wig jy op­tel nie.

’N PAAR WE­KE

Jou fiks­heids­vlak is be­slis op die af­draan­de pad. Die aan­tal mi­to­chon­dria, die mi­kro­sko­pie­se “krag­sta­sies” wat brand­stof aan jou sel­le voor­sien, ver­min­der en jou kar­dio-uit­hou­ver­moë duik eer­ste in die hek. Jou be­ne kan brand as jy trap­pe klim, of jou a­sem kan selfs blaas.

’N MAAND

Die mees­te van jou kar­dio- en krag­wins van die laas­te maan­de se oe­fen is tot niet. Jy het min­der spier­mas­sa en meer lig­gaams­vet. Stres kry ook ’n gro­ter hou­vas op jou. En son­der oe­fe­ning om jou sir­ka­die­se rit­me (lig­gaams­hor­lo­sie) te on­der­steun, kan jy suk­kel om ’n goeie nag­rus te kry.

’N PAAR MAAN­DE

Jou me­ta­bo­lis­me ver­sta­dig. Jy ver­brand min­der ki­lo­jou­les en voel waar­skyn­lik meer ge­reeld moeg. Jou hart moet har­der werk en jou lon­ge neem nie meer so baie suur­stof in nie.

’N JAAR

Be­hal­we jou lig­gaams­vet-per­sen­ta­sie wat aan­hou styg, ver­lies aan spie­re en trae me­ta­bo­lis­me, het jy ook ’n gro­ter ri­si­ko vir ge­sond­heids­pro­ble­me soos hoë bloed­druk, hoë cho­les­te­rol, slaap­loos­heid en de­pres­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.