Harm­se-saak re­flek­teer nog nie op hof­rol nie

Suid-Kaap FORUM - - News -

MOS­SEL­BAAI In ‘n nadraai in die be­weer­de saak teen ‘n be­skul­di­ge in die Chris Harm­se (61) saak is Suid-Kaap Forum in­ge­lig dat die be­trok­ke klag nog nie op die hof­rol re­flek­teer nie.

Vol­gens die be­skul­dig­de se pro­ku­reur, Chris­ti O­li­vier het hul­le me­di­a­sie voor­ge­stel, aan­ge­sien Harm­se aan na­tuur­li­ke oor­sa­ke ge­sterf het en nie weens die ba­klei­e­ry tus­sen sy kli­ënt en Harm­se nie. Sy kli­ënt het na be­we­ring vir Harm­se ty­dens ‘n woor­de­wis­se­ling oor die on­der­houd van ‘n wa­ter­sloot op die plaas Pe­per­duur­fon­tein in die Kruis­ri­vier-om­ge­wing aan­ge­rand.

Vol­gens O­li­vier het die staat be­sluit daar is nie me­rie­te om sy kli­ënt aan te kla nie, maar het die oor­le­de­ne se fa­mi­lie ‘n ver­toë ge­rig waar­om ver­vol­ging wel moet plaas­vind. “Ek het ken­nis ont­vang dat my kli­ënt vir Straf­ba­re Mans­slag aan­ge­kla word, maar kon die staat nie skrif­te­lik be­ves­tig waar ek of hy moet ver­skyn nie. Ek kon ten spy­te van te­le­foon­op­roe­pe en kor­re­spon­den­sie ook nie die tyd van die hof­ver­sky­ning be­ves­tig nie. Pie­ter Demp­sey (Be­heer­staats­aan­kla­er: Mos­sel­baai) het op 5 Ju­lie nie ge­weet van die saak nie en het dit nie op die hof­rol in e­ni­ge van die ho­we ge­ref­klek­teer nie.” Vol­gens hom is daar ook steeds ‘n Ba­bel­se ver­war­ring waar die saak aan­ge­hoor moet word, in­dien wel. “In­dien ‘n mis­dryf op Kruis­ri­vier ge­pleeg was hoort so ‘n saak in die Ri­vers­dal Land­dros­hof. Waar­om dan Mos­sel­baai, ten­sy die hos­pi­taal of me­die­se per­so­neel straf­reg­te­lik ver­volg gaan word vir sy dood.” Daar is heel­wat on­be­ant­woor­de vrae in die saak, al­dus O­li­vier. Teen sak­tyd het die pro­ku­reur vir die Harm­se-fa­mi­lie nie op ‘n me­dia na­vraag ge­re­a­geer nie.

Wy­le Chris Harm­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.