Ont­byt met De­ni­ce

Suid-Kaap FORUM - - News - C­li­ve P­re­to­ri­us kor­re­spon­dent

HEIDELBERG ‘n Funk­sie om die na­si­o­na­le ka­re­o­ke kam­pi­oen van Heidelberg, De­ni­ce Marais in staat te stel om aan die wê­reld­kam­pi­oen­skap in Aus­tra­lië d eel­te neem, is deur die plaas­li­ke toe­ris­me­kan­toor, in sa­me­wer­king met die plaas­li­ke DA ge­ï­ni­si­eer.

Na­ge­noeg 40 in­wo­ners het Woens­dag 5 Ju­lie die ont­byt by ‘n be­ken­de plaas­li­ke re­stau­rant by­ge­woon. Den­nis Jo­seph (DA LPP vir Hes­se­qua) het die ver­wel­ko­ming waar­ge­neem. Hy het die gas­te aan­ge­moe­dig om Marais se pres­ta­sie, as­ook die uit­da­ging wat vir haar voor­lê om die ge­sog­te in­ter­na­si­o­na­le kroon te ver­o­wer, aan al­mal te ver­kon­dig so­dat hul hand in die sak sal steek om haar te help om dié droom te ver­we­sen­lik. “’n Gro­ter fonds­in­sa­me­lings funk­sies al bin­ne­kort ge­hou word, so­dat meer in­wo­ners die ge­leent­heid ge­gun word om De­ni­se se goue stem te hoor.”

Die plaas­li­ke toe­ris­te voor­sit­ter, Ben Dell het Marais voor­spoed toe­ge­wens en sy ver­troue in haar as san­ger uit­ge­spreek. Si­mon O­den­daal (DA wyks­raads­lid), as­ook Jen­ni­fer Hart­nick en T­he­re­sia van Rens­burg (DA pro­por­si­o­ne­le raads­le­de) was on­der die gas­te. O­den­daal het Marais suk­ses met die kom­pe­ti­sie toe­ge­wens. Laas­ge­noem­de het die aan­we­si­ges vir hul on­der­steu­ning be­dank en die ver­se­ke­ring ge­gee dat sy as wen­ner ge­kroon sal word. Vol­gens die stil en be­skeie san­ger wil sy na die kom­pe­ti­sie haar meer op haar Gospel­loop­baan toe­spits om die E­van­ge­lie te ver­sprei. “Ek be­plan om my eer­ste Gospel CD saam met die be­ken­de gospel­san­ger, Bel­la, vroeg vol­gen­de jaar op die rak­ke te hê,” is al wat sy wou ver­klap.

Fo­to: C­li­ve P­re­to­ri­us,

Si­mon O­den­daal is ‘n groot on­der­steu­ner van De­ni­ce Marais. kor­re­spon­dent.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.