Ons kyk te­rug op kwar­taal twee

Suid-Kaap FORUM - - News - (Guil­lau­me O­ber­hol­zer - fi­nan­si­ë­le ad­vi­seur).

In ‘n vo­ri­ge skry­we was daar nog twy­fel oor die Fran­se ver­kie­sing en A­me­ri­ka en Noor­dKo­rea se drei­ge­men­te teen­oor me­kaar. Die Fran­se ver­kie­sing het goed uit­ge­draai vir Eu­ro­pa, met Duits­land wat se­ker­lik ’n groot sug van ver­lig­ting ge­gee het om­dat ’n An­tiEu­ro­pe­se U­nie kan­di­daat nie ge­se­ë­vier het nie. A­me­ri­ka en Noord-Ko­rea se drei­ge­men­te het be­daar, maar Kim Jong-un se hon­ger na lang af­stand wa­pens het nie. Nog drei­ge­men­te in die toe­koms word ver­wag.

In Suid-A­fri­ka is die ge­wo­ne voor ver­kie­sing (ANC pre­si­dent) mod­der­gooi­e­ry aan die gang. On­ge­wo­ne en on­ver­ant­woor­de­li­ke uit­spra­ke word ge­maak deur po­li­tie­ke lei­ers wat on­sta­bi­li­teit en on­se­ker­heid by plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers kweek. Dit is tot na­deel van el­ke lands­bur­ger en die doel is om die aan­dag van ons re­ge­ring se on­der­pres­ta­sie af te haal.

Kyk deur die po­li­tie­ke­ry en jy sien ’n land wat of­fi­si­ëel se­dert 6 Ju­nie ’n re­ses­sie be­leef. Dit het eg­ter lank­al be­gin en het goed wor­tel­ge­skiet in die fon­da­ment van ons e­ko­no­mie. Die waar­sku­wings was daar en sa­ke­lui het dit uit­ge­wys. Die re­ge­ring het niks ge­doen nie en die ge­volg is dat mees­te Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­pye in die bui­te­land uit­ge­brei het, eer­der as om in ons land te in­ves­teer. Die fo­kus op bui­te­land­se in­ves­te­ring is die laas­te drie jaar op mees­te maat­skap­pye se a­gen­da en het tot lae in­diens­na­me in Suid-A­fri­ka ge­lei. Ge­volg­lik is ons werk­loos­heid­sy­fer he­mel­hoog.

Die aan­de­le­beurs het vir die drie jaar tot 30 Ju­nie slegs 3,07% per jaar, di­vi­den­de in­ge­sluit, op­ge­le­wer. In­fla­sie vir die­self­de tyd­perk was 5,5% per jaar en die Rand het ge­mid­deld 7% per jaar ver­swak teen­oor die A­me­ri­kaan­se Dol­lar.

In die­self­de tyd­perk het ge­no­teer­de ei­en­dom 13,07% per jaar op­ge­le­wer, geld­mark­te ge­mid­deld 6,54% en In­kom­ste­fond­se tot so­veel as 9,34% per jaar. Die voor­deel van ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de por­te­feul­je is dui­de­lik sig­baar in hier­die sy­fers.

Bos­hoff Vis­ser Kon­sult se oor­ge­wig po­si­sie in ge­no­teer­de ei­en­dom die af­ge­lo­pe ja­re was tot voor­deel van ons kli­ën­te. Mees­te van ons por­te­feul­je­sa­me­stel­lings het die af­ge­lo­pe drie jaar ’n bloot­stel­ling aan In­kom­ste­fond­se van meer as 20% ge­niet wat kli­ën­te se ge­mid­del­de op­brengs­te on­der­steun het.

Die groot­ste voor­deel van ei­en­dom- en in­kom­ste­fond­se is die feit dat hul­le kwar­taal­liks in­kom­ste (huur­in­kom­ste en ren­te) uit­be­taal.

Dit maak her­be­leg­ging moont­lik wat tot ge­volg het dat ’n kli­ënt se hoe­veel­heid ei­en­dom- of in­kom­ste­fonds een­he­de ver­meer­der, wat die eint­li­ke ba­te vir ’n kli­ënt is en is die hoe­veel­heid daar­van die ba­te wat be­skerm en ge­groei moet word in tye wat ka­pi­taal­groei skaars is. In­dien ’n kli­ënt in­kom­ste uit ’n be­leg­ging trek, on­der­steun in­kom­ste uit­ke­rings die uit­be­ta­lings en ver­hoed dit dat die fonds een­he­de ver­min­der.

Dit is nie nou die tyd om e­mo­si­o­neel te raak oor be­leg­gings nie. Bloot­stel­ling aan die reg­te ba­te­klas­se kan steeds ’n op­brengs wat ho­ër is as in­fla­sie le­wer. Bos­hoff Vis­ser Kon­sult­kli­ën­te het steeds bloot­stel­ling aan aan­de­le (plaas­lik en in­ter­na­si­o­naal), aan­ge­sien daar steeds goed be­stuur­de be­sig­he­de is wat wins­te vir aan­deel­hou­ers maak.

Wat lê voor... Nog po­li­tie­ke mod­der­gooi­e­ry, ge­volg deur e­ko­no­mie­se on­se­ker­heid. Dit be­hoort aan te hou tot ten min­ste die ANC­kon­fe­ren­sie in De­sem­ber waar die nu­we par­ty pre­si­dent ver­kies word. Maak dus reg vir ’n wis­sel­val­li­ge­aan­de­le­beurs en wis­sel­koers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.