Meer in­lig­ting oor Kansa

Suid-Kaap FORUM - - News -

HES­SE­QUA Die Kan­ker­ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (Kansa) bied ‘n u­nie­ke ge­ïn­te­greer­de diens aan die pu­bliek en men­se ge­af­fek­teer deur kan­ker.

As ‘n lei­den­de rol­spe­ler in kan­ker­na­vor­sing (meer as R12mil­joen word jaar­liks span­deer) word die we­ten­skap­li­ke be­vin­din­ge en ken­nis wat deur hul na­vor­sing op­ge­doen word, ge­bruik vir ge­sond­heids­pro­gram­me en om hul rol as wag­hond tot gro­ter voor­deel van die pu­bliek te ver­sterk. Hul ge­sond­heids­pro­gram­me be­staan uit be­wus­ma­king van ge­sond­heid, sif­tings­toet­se vir kan­ker en veld­tog­te oor ge­sond­hei­dop­voe­ding, Kansa Sorg­sen­tra wat ‘n wye ver­skei­den­heid van sorg- en on­der­steu­nings­diens­te bied aan men­se wat deur kan­ker ge­raak word, sto­ma en an­der kli­nie­se on­der­steu­ning en or­ga­ni­sa­to­rie­se be­stuur, ver­hu­ring van me­die­se toe­rus­ting so­wel as a tol­vrye nom­mer wat ge­ska­kel kan word om in­lig­ting en on­der­steu­ning te be­kom.

Hul ver­skaf pa­si­ën­te­sorg en on­der­steu­ning in die vorm van 11 Kansa Sorg­tuis­tes in die hoof me­tro­po­li­taan­se a­re­as vir weg-van-die­huis kan­ker­pa­si­ën­te plus een hos­pi­ti­um in Po­lo­kwa­ne, so­wel as Kansa-TLC ver­blyf aan en on­der­steu­ning van ou­ers en voog­de van kin­ders wat be­han­de­ling vir kan­ker ont­vang.

Lees meer oor hoe Kansa die stryd teen kan­ker in jou ge­meen­skap be­veg: Be­soek www.can­sa.org.za of kon­tak KANSA tol­vry 0800 22 66 22 of s­tuur ‘n e­pos aan: in­fo@ can­sa.org.za. Volg Kansa op T­wit­ter, Facebook, In­sta­gram, YouTu­be en Pin­te­rest.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.