Sport­le­gen­des in die E­den-dis­trik word ge­soek

Suid-Kaap FORUM - - Sport -

E­DEN-DIS­TRIK Sport­le­gen­des wat oor ja­re ‘n we­sen­li­ke ver­skil in s­port en hul ge­meen­skap ge­maak het, word jaar­liks deur die De­par­te­ment van Kul­tuur­sa­ke & S­port, in sa­me­wer­king met die dis­trikspor­tra­de ver­eer.

Die groot uit­da­ging lê daar­in dat be­stu­re van sport­fe­de­ra­sies baie ver­jong het en dat baie van die le­gen­des nie aan hul­le be­kend is nie. Om daar­die re­de wil E­den Sport­raad die pu­bliek se hulp in­roep om hier­die le­gen­des op te spoor.

Wie kwa­li­fi­seer as ‘n le­gen­de?

• Per­so­ne wat ‘n meet­ba­re by­drae tot s­port ge­maak het.

• Per­so­ne wat as i­ko­ne in hul ge­meen­skap­pe be­skou word.

• Per­so­ne wat son­der om te­rug te hou, hul­le al­les vir s­port ge­gee het.

• Per­so­ne wat ‘n be­dui­den­de rol ge­speel het om s­port voor 1992 rig­ting te gee.

• ‘n Leef­tyd van diens aan sy/haar sport­ko­de in die al­ge­meen ge­gee het.

• ‘n Ge­no­mi­neer­de moet ou­er as 55 wees en ver­kies­lik af­ge­tree, be­hal­we in uit­staan­de ge­val­le waar om­stan­dig­he­de van­self spreek.

• Een­keer ‘n le­gen­de, al­tyd ‘n le­gen­de le­gen­des kan dus net een­keer ver­eer word.

Al­le sport­soor­te, as­ook die on­der­wys­be­roep kan van­jaar ge­no­mi­neer word. Die slui­tings­da­tum is 18 Au­gus­tus en al­le no­mi­na­sies moet deur die be­trok­ke sport­fe­de­ra­sies on­der­steun word. Die pu­bliek kan voor­stel­le aan die E­den Sport­raad maak, wat oor­weeg sal word.

Die vol­gen­de in­lig­ting word be­no­dig Sport­ko­de, naam en van, ou­der­dom, woon­a­dres, te­le­foon- of sel­nom­mer, e­po­s­a­dres, as­ook ‘n kort be­skry­wing van die per­soon se pres­ta­sies en be­trok­ken­heid.

S­tuur dit aan spor­t­coun­cil.e­den@gmail. com. No­mi­na­sie­vorms kan ook van EDENSR spor­t­coun­cil.e­den@gmail.com aan­ge­vra word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.