‘n Laas­te sa­luut aan Ro­se

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - (Keith Ek­steen, kor­re­spon­dent).

RIVERSDAL Die ge­meen­skap is ge­skok na die skie­li­ke af­ster­we van Ro­se E­vert­se op Sa­ter­dag 9 Sep­tem­ber. Sy sal ont­hou word as Rosie, wat vroe­ër ja­re by die spreek­ka­mers van Dr. Kift en ven­no­te werk­saam was. Sy be­gin by Blom Su­per­mark te werk en in 1979 sluit sy haar by die spreek­ka­mer per­so­neel aan as al­ge­me­ne wer­ker en la­ter as ont­vangs­da­me. Hier be­leef sy die lief en leed van die ge­meen­skap, het­sy deur ge­boor­tes of sterf­tes. Sy gaan in No­vem­ber 2001 op pen­si­oen, maar ver­rig nog diens as af­los­hulp wan­neer die per­so­neel op na­week­ver­lof gaan. Rdl. Chris Tau­te van die Jack Sim­mons-tak het in ‘n pers­ver­kla­ring ge­sê dat die ANC haar heen­gaan be­treur. “Sy was ‘n lo­ja­le be­stuurs­lid van die par­ty en was baie be­trok­ke in die ge­meen­skap en ge­meen­skaps­or­ga­ni­sa­sies. Sy was tot on­der-voor­sit­ter ver­kies, ‘n po­si­sie wat sy met trots en lo­ja­li­teit teen­oor die par­ty be­klee het. Ons in­ni­ge me­de­lye aan haar kin­ders en fa­mi­lie.” Die be­graf­nis vind Sa­ter­dag 16 Sep­tem­ber om 10:00 van­uit St Andrews Ang­li­kaan­se kerk plaas.

Fo­to’s: Met ver­gun­ning van die Jack Si­mons ANC-tak.

Ro­se E­vert­se was be­kend vir haar on­baat­sug­ti­ge diens aan die ge­meen­skap.

Ro­se kry er­ken­ning vir haar diens aan die ge­meen­skap van die Jack Sim­mons ANC­tak van Cameron Dug­mo­re, ANC LLP van Hes­se­qua.

Chris Tau­te oor­han­dig ‘n ser­ti­fi­kaat aan Ro­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.