Dief nog op vrye voet

Suid-Kaap FORUM - - News - C­li­ve P­re­to­ri­us, kor­re­spon­dent

HEIDELBERG ’n Ver­meen­de dief is nog op vrye voet na­dat die po­li­sie op ’n huis in Wit­sand toe­ge­slaan het.

Vol­gens die po­li­sie het ’n in­wo­ner van Wit­sand hul­le ver­wit­tig dat daar by ’n na­bu­ri­ge va­kan­sie­huis lig­te brand en dat die ei­e­naar vol­gens hul ken­nis nie tuis is nie. Vol­gens speur­der­ser­sant W­hi­tey So­lo­mon het die dief on­raad ver­moed toe die po­li­sie in­be­weeg en het son­der sy buit, wat ’n Samsung TV en Sa­fe­way CD/ho­ë­trou­stel­sel in­sluit, spo­re ge­maak. E­nig­ie­mand wat die po­li­sie met die no­di­ge in­lig­ting kan voor­sien om die kwaad­doe­ner te ar­res­teer, kan So­lo­mon by 084 661 1155 of die diens­sen­trum by 10111 of 028 722 1910 ska­kel. Ao. Al­roy Wind­vo­gel, plaas­li­ke po­li­sie­woord­voer­der, doen ’n erns­ti­ge be­roep op al­le in­wo­ners om nie ge­steel­de goe­de­re aan te koop nie, om­dat dit ’n mark vir die die­we skep om van hul buit ont­slae te raak. Hy waar­sku ook dat die ko­per aan­ge­keer kan word en tronk­straf in die ge­sig staar. Wind­vo­gel noem ver­der dat in­bra­ke by ver­al hui­se toe­neem. ‘n 16-ja­ri­ge is on­langs ge­ar­res­teer na­dat by ’n huis in Hoog­straat deur ’n klein toi­let­ven­ster toe­gang ver­kry is. ’n Sel­foon en ta­blet wat ty­dens die in­braak ge­steel is, is te­rug­ge­vind. Hui­se in die mid­de­dorp het ook deur­ge­loop waar sel­fo­ne en ’n skoot­re­ke­naar ge­steel is. Wind­vo­gel kan by 082 522 1245 ge­ska­kel word met e­ni­ge in­lig­ting. -

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.