Bran­de in streek is vei­lig ver­klaar

Suid-Kaap FORUM - - Forum - Wil­ma A­damson • Vir vo­ri­ge be­rig­te, fo­to­ga­le­rye en vi­de­os be­soek ons web­tui­se by www.suid­kaap­fo­rum.com

HESSEQUA/O­VER­BERG Die bran­de wat die af­ge­lo­pe paar dae by Kruis­ri­vier en Groot­va­ders­bosch ge­woed het, is vei­lig ver­klaar.

Al­le brand­ly­ne is deur­ge­gaan en grond­span­ne is ont­trek of af­ge­skaal, wat deur klei­ner brand­span­ne ge­mo­ni­tor word. Al­le lug­steun is af­ge­staan. Die re­ën wat Dins­dag­og­gend 6 No­vem­ber in die streek uit­ge­sak het, het baie ge­help. Die 69 per­so­ne wat by Gar­cia-plan­ta­sie en Sun­kraal-plaas moes ont­ruim, is in­tus­sen weer te­rug na hul tuis­tes na­dat die ge­bied vei­lig ver­klaar is. “Daar is slegs warm kol­le op die lyn. Die vuur het ag­ter oor die berg na die Brand­ri­vier-ge­bied na­by die Kan­na­land­mu­ni­si­pa­le gren­se be­weeg waar ’n ak­tie­we lyn is wat deur grond­span­ne be­heer word,” lui ’n ver­kla­ring deur die plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit. Geen be­se­rings is ge­du­ren­de die o­pe­ra­si­o­ne­le tyd­perk aan­ge­meld nie. Ca­peNa­tu­re meld in hul ver­slag dat 6 699 hek­taar by Gar­cia, 1 205 hek­taar by Groot­va­ders­bosch en 2 667 hek­taar by Kruis­ri­vier ge­brand het. By laas­ge­noem­de ge­bied is hulp­bron­ne Dins­dag by twee warm ly­ne her­ont­plooi, hoe­wel geen on­mid­del­li­ke ri­si­ko be­staan nie. “Die boe­re en plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit is be­sig om die si­tu­a­sie te mo­ni­tor.” Hessequa-mu­ni­si­pa­li­teit spreek hul dank en waar­de­ring aan al­le rol­spe­lers vir by­dra­es en hulp aan die brand­be­stry­ders, per­so­neel wat die GOS-be­stuur en die Gar­cia-in­wo­ners wat ont­ruim is. “Groot dank is ook aan Gift of the Gi­vers ver­skul­dig vir ruim sken­kings in die vorm van voor­raad.

...en so op Woens­dag­og­gend 7 No­vem­ber.

So het dit nog Son­dag 4 No­vem­ber ge­lyk. Fo­to’s: San-Ma­rié Cron­jé

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.