Wil jy aan­lyn koop? Vra die ken­ners! Gert van der Walt van My­roof.co.za ver­dui­de­lik die pro­ses:

Web­tuis­tes soos My­roof.co.za ver­koop ’n ver­skei­den­heid ei­en­dom­me op ver­skil­len­de ma­nie­re: par­ty deur ’n aan­lyn­pro­ses wat aan die ver­brui­kers­wet vol­doen (hoof­saak­lik te­rug­ge­neem­de ei­en­dom­me) en an­der deur die stan­daard­ten­der­pro­ses (be­slag­leg­gings, ei­en­domm

Tuis Opknap - - Huis -

Jy word op hoog­te ge­hou van ei­en­dom­me in a­re­as waar­in jy be­lang­stel, en kan aan­lyn daar­op bie. Soos met e­ni­ge ei­en­dom­s­tran­sak­sie is die kon­trak eers gel­dig wan­neer al­bei par­tye dit ge­te­ken het.

Jy kan e­ni­ge ei­en­dom be­sig­tig voor­dat jy ’n aan­bod maak.

Met My­roof.co.za kan jy ’n re­ser­we­aan­bod (“Backup Of­fers”) maak. As die be­trok­ke ei­en­dom al ’n aan­vaar­de aan­bod het (dit sal “In Tran­sacti­on” ge­merk wees), kan jy ’n re­ser­we-aand­bod maak wat min­der of meer as die hui­di­ge aan­bod kan wees. As die hui­di­ge aan­bod om wat­ter re­de ook al deur die mat val (ge­woon­lik weens ge­brek aan fi­nan­sie­ring), sal jou aan­bod oor­weeg word.

So­dra die ko­per se aan­bod aan­vaar is, sal My­roof.co.za die ko­per vra om die koop­aan­bod eer­ste te te­ken. Daar­na sal die ver­ko­per die do­ku­ment te­ken, wat dan ’ n bin­den­de kon­trak vorm.

Wan­neer die kli­ënt die ge­te­ken­de koop­aan­bod ont­vang, be­gin hul fi­nan­sie­rings­tyd­perk amp­te­lik.

Die nor­ma­le fooie is die­self­de as vir e­ni­ge stan­daard-ei­en­dom­s­tran­sak­sie via ’n vei­ling of ten­der­pro­ses. My­roof.co.za vra tus­sen 0% en 4% kom­mis­sie (ver­ge­le­ke met die ge­wo­ne 6–10%).

Die ko­per het dan 14 dae om hul fi­na­le fi­nan­sie­ring te kry, of 45 dae om ’n waar­borg te verskaf as hul­le kon­tant be­taal (dié tyds­aan­dui­dings wis­sel na ge­lang van die soort ei­en­dom wat ge­koop word). So­dra die vol­le koop­be­drag ver­se­ku­reer is, kan die re­gis­tra­sie van die ei­en­dom be­gin; dis die laas­te stap voor jy ’n huis­ei­e­naar word.

Ko­pers kan ’n aan­bod maak on­der­wor­pe aan die ver­koop van hul eie ei­en­dom in­dien die ver­ko­per daar­toe in­stem; dit geld nie in die ge­val van bank­te­rug­ge­neem­de ei­en­dom­me nie.

NB

I­ris be­skryf die styl van die huis as rus­tig en son­der fie­ter­ja­sies. “Daar is niks ge­kun­stelds aan e­nig­iets in my huis nie; die men­se wat hier woon en kui­er is vir my kos­baar. My broers- en sus­ters­kin­ders is dol oor Tan­nie I­ris se huis, want hul­le weet daar is al­tyd lek­ker ge­bak­te lek­ker­nye en kos, en hul­le kan lek­ker ont­span; hul­le hoef nooit bang te wees om e­nig­iets te breek nie. E­nig­iets kan ver­vang word.

I­ris koop graag ou meu­bels, skuur dit af en verf dit met wit ho­ë­glans­verf vir ’n meer kon­tem­po­rê­re voor­koms. “Ek span­deer se­ker drie na­we­ke el­ke maand aan opknap en verf en nu­we nut vir ou­goed kry,” ver­tel I­ris lag­gend.

“Ek hou daar­van om ou­goed oor te maak met ’n kon­tem­po­rê­re voor­koms, maar al­tyd met ’n tik­kie plaas om my aan my er­fe­nis te her­in­ner. Ek het selfs A­fri­kaan­se lap op die stoe­le se rug­leu­nings ge­bruik vir man­lief.” Wat kleur­ske­mas be­tref, is sy mal oor grys; in die sit­ka­mer kom­bi­neer sy dit met lem­me­tjie­groen, en wit en char­treu­se in die gas­te­ka­mer. >>

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.