Wees in jou e­le­ment wan­neer jy op­knap­pings­werk doen huis­op­knap­pings

Op­knap­pings­werk is be­slis geen mak­li­ke taak nie, met tal­le on­be­ken­de fak­to­re en on­ver­wag­te ver­ras­sings wat ge­reeld op­duik. Dit be­hoort eg­ter ’n pret­ti­ge, aan­ge­na­me er­va­ring te wees, en Bel­go­tex wil dit weer een maak deur jou te help om jou de­kor­per­soon­lik

Tuis Opknap - - Iets Van Nuuts -

van hel­der kleu­re. Die wa­ter-e­le­ment in­spi­reer ’n rus­ti­ge de­kor­styl met kalm wit, koel blou en neu­tra­le kleu­re. Lug is vreed­saam en ruim, maar veel­ei­send, met heel­wat neu­tra­le kleu­re, gry­se en hier en daar swart in­vloe­de. Gees is lig, rein en ge­ba­lan­seerd. ’n Ti­pie­se gees-ver­trek word ge­ken­merk deur room en wit kleu­re, met lig­bruin en grys ska­ke­rings wat plek-plek ge­bruik word. Die vloer is die fon­da­ment van jou huis en jou de­kor en in we­se die be­gin van jou huis­op­knap­pings­reis. Met be­hulp van die Li­fe­sty­le-vra­e­lys kan dié reis op ’n po­si­tie­we noot be­gin. Bin­ne mi­nu­te kan jy die kleur­pa­let en be­kos­tig­ba­re be­vloe­rings­op­los­sing vir el­ke ver­tek uit­kies, wat die toon aan­gee vir die res van jou reis.

Die Li­fe­sty­le-ver­sa­me­ling, ont­werp om die le­we mak­li­ker, ge­not­vol­ler, in­te­res­san­ter en meer be­kos­tig­baar te maak, bied iets vir el­ke smaak en voor­keur. Daar is ne­ge matreek­se vir mat­lief­heb­bers en twee vi­niel­reek­se vir ’n glad­der voor­koms, in ver­skil­len­de kon­tem­po­rê­re ska­ke­rings en teks­tu­re wat ’n styl­vol­le en mo­der­ne ge­voel aan jou huis sal ver­leen. Jy kan kies tus­sen mat en vi­niel, of ’n kre­a­tie­we kom­bi­na­sie van die twee.

Wan­neer jy jou e­le­ment ont­dek het, sal die vra­e­lys jou lei na af­beel­dings van die de­kor­sty­le wat ti­pies is van jou e­le­ment en jou in­spi­reer met on­ge­loof­li­ke i­dees oor hoe om jou huis te stil­leer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.